Röstning om Sverige nr 1

[

Jag är svenska medborgare född senast 1973 nej

Jag är svenska medborgare född senast 1973 ja

show_results=”1″]

Avsättande av Regeringen i så kallade Sverige

jag är svenska medborjare född senast 1973 ja