Önskas svar från eu. Öppet brev till EU för kännedom att EU har skrivit avtal med Svenska Kalifatets leksaksregering utan mandat från Folket

Öppet brev till eu för kännedom. säkerhetspartiet vill fästa er uppmärksamhet på följande förhållande att svenska så kallade regering är en marionett regeringen. Utan mandat från folket. Vad ni än har för åsikt om den saken så är det av verkligen stor betydelse att folket i sverige får ert svar om denna skrivelse. Eftersom det är begränsat antal bokstäver man ’kan skriva så kan ni se hela denna skrivelse på jige.jige.eu under önskas svar från eu. Sossepacket i sverige har ca 1994 ingått ett avtal med främmande part. Muslimska brödraskapet utan medborgarna medgivande eller kännedom. Om övertagande av landet. Eftersom avtalet är ett avtal om dels övertagande av landet mot röster. Att köpa röster är olagligt, mot att främmande intressen ska få inflytande i myndigheter. Inte heller lagligt. Så detta är utan medborgarnas kännedom. Eftersom leksaksregeringen som har en husse som är terrorist så är detta verkligen anmärkningsvärt. Eu har nyligen ingått som eu ser det avtal med sverige. Men den ni har ingått avtal med är dels olagligt tillsatt har terrorist koppling har stiftat lag att det är olagligt att ha samröre med terrorister denna leksaksregeringen har terroristkoppling. Men avser inte att rätta sig efter lagarna som den stiftar och med att leksaksregeringen har tagit kontrollen över rättsväsendet i sverige så kan den klara sig. se vidare på jige.jige.eu svar kan skickas till jk@jige.eu säkerhetspartiet

säkerhetspartiet vill framföra att innan sossepacket ingåt så ska makten komma från genom folket. att ett parti då ingår avtal om övertagandet av landet utan att folket fått ge sin röst. är utan folkets svar utebliven folkomröstning samt att sossepacket inte har informerat om avtalet inte ens när folket får kännedom om det. inte då heller så ges folket möjlighet till att få rösta om det. att ändra totalt folkets tidigare rätt är totalt olagligt. och allt som regeringarna har beslutat om utan folket har fått säga sitt är utan mandat från folket. så allt som regeringarna har bestämt beslutat stiftade lagar allt är olagligt. eftersom regeringarna inte har haft mandat av folket utan bara har tagit makten och misbrukar dom för sitt folk. så allt som regeringarna har bestämt ingåt ansvarar dom personligen för inte folket för. så fungera det i verkliga livet. om ett bolag kapas och direktören beslutar utan denna har mandat för så är det personen själv som står ansvarig för vad denna gör. men detta är inget som denna leksaksregeringen anser rättar sig över, så eu anser att denna har tecknat avtal med ett part utan mandat av folket. ja då får eu vända sig till sittande regeringen och kräva att dom vidhåller avtalet.folket har inte del i ett avtal som en regering som har kapat till sig att värma stolar på skattebetalarnas bekostnad.det har inte folket gett mandat till. nu består regeringen i kalifatets sverige av flera partier som vidhåller och rättar sig över ett avtal som folket inte har fått ge sitt svar på eller gett sittande regering mandat till. regeringen följer ett avtal som sossepacket har skrivit under. ensidigt. brödraskapet har startat parti som ska konkurera med sossepacket samt andra partier så muslimska brödraskapet vidhåller inte avtalet med det så är avtalet giltighet bruten även i detta avseende . ska påpeka att soros med flera har satsat stora sumor i att få in angripare in i eu man kan jämföra det med hitler under andra världskriget. hitlers framfart stoppades till slut. det västmakterna befriade blev fria det som ryss så kallade befriade så behöll ryss det till dom inte kunde få det att fungera och då stack och lämnade baltländerna efter omfattande plundring av länderna till sitt öde. soros har tjänstgjort i nazzi hitlers styrkor EU.s lagar eller vad eu har för skrivna regler eller motsvarande så finns det uppgifter om att dom är skriva av en nazzi vänlig person. enligt eu ider som var bra tänkt att alla i unijonen ska ha samma lagar regler. men har dom det. enligt en dom i eropadomstolen sen 1999 så ska man kunna ha ett bolag i hela unijonen jag har varit i många länder. den domen åtlyds inte alla flertalet länder kräver att man ska ha ett bolag i varje land i olika orsaken man får inte bankkonto skatterna eller annat i vägen ska man bo så behövs det ett bankkonto som regel i varje land det är inte fritt att vara i eu länderna finns regler. ja vad är står eu för inte det som sades skulle gälla. ??så svenska skattebetalare som ska vara med enligt kalifats regeringen utan mandat och eu. att vara med på detta så kallade avtalet mellan en regering som har sätt sig på stolar tar betalt påstår företräda folket och ska som eu ha in svarta som är i stället för hitlers marktrupper och soros med familjer ska sko åt sig pengar och muslimerna brödraskapet som är en terrorist orgination som ska ta över sverige håller på att byta ut folket till trogna angripare som i flertalet eu länder. eu vill kräver att mera av dessa ska in att eu länderna angrips av dessa angripare som är då muslimer som inte vill samsas med andra eu trycker på mera angripare inga lagar ska uppenbarligen gälla för dessa. vad gör då eu jo lagar att folket inte ska kunna yttra sig eller kunna försvara sig enligt lagen i sveriges statens så har man rätt atrt försvara sig med det våldet som behövs står inte att om man petar på an angripare så är det misshandel. det vill eu husse få till så eu folk inte kan tala om det inte försvara sig, var står eu för egentligen för total diktatur skyddande för muslimer att ta över eu är det som eu står för, finns mycket mera att framföra men jag föresätter att eu har intresse att dels svara på detta samt kontakta så jag kan framföra mera som medborgarna i eu säker vill ha svar på. , sen vill jag framföra att eu sätt att behandla ungern polen på som värnar vill sku’ydda sitt folk från angripare som ska ta över also en krigsförklaringen som eu länderna inte ska få svara på. tar ett land in skatter så är det ochså så att skaterna ska användas för det landets folk skulle det finnas mera så kan man möjligen friviligt hjälpa andra men gå in och rädda andra länder med mycket stora summor så dels ska dom som ingår det ha mandat att ingå avtal det har inte svenska marionett regeringen som har en terrorist som kontrolerar landet och ser till att plundra det på skattemedel sam förskingra skattemedel så skatterna måste höjas. skulle ett parti som följer lagarna så skulle svenska regeringen sitta inne åtalade för länsförräderi penningtvätt och massor mera åtalspunkter .eu har låtit denna leksaksregering skriva på för sverige ska vara svenska staten att notera den upphörde att bestämma 1994 men lever idag till att plundrar av en leksaksregering med en terrorist som har kontrollen över den . så skulle folket rösta på säkerhetspartiet kommer det partiet att följa lagarna och med det åtala sittande regeringen samt till att främmande intressen stoppas i myndigheterna i sverige och åtalas samt denna överrenskommelse med eu prövas i domstol och eu ska notera att man ska se till att kontrolera att den man träffar avtal har rätt att ingå avtalen tro att någon kommer och påstår den saken räcker inte. ok säkerhetspartiet är verkligen tacksam för svar från eu och hoppas att eu inte vill ha med terrorister att göra som har lyckats kapa ett helt land säkerhetspartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...