Kontakt Contact İletişim Kонтакт

Jankels Foundation driver denna sajt helt ideellt vid intresse av att ge donationer partistöd till Säkerhetspartiet se nedan bankuppgifter mejladress till Säkerhetspartiet/Tribunalen skickas endast på till denna mejladress sakerhetspartiet@protonmail.com annan kontakt på mejladressen jk@jige.eu Vi Tackar på förhand för alla donationer små som stora, för oss som inte får några bidrag/skatter /partistöd i något avseende så är det verkligen tacksamt för att få några slantar. Det kommer kosta att driva detta och mycket snart kommer leda till problem att betala sajtavgifter mm.
Po Box 152 Famagusta Mersin 10, 994 50, Turkey

Vi tackar er alla som delar intresset för att få till omgående nyval extra val omgående om det inte lyckas så hoppas vi att ni hänger med på en färd som kan bli skakig om leksakspartiet inte vill följa folkets vilja. Till att dels att utlysa nyval så är det avsättas på lagligt sätt denna leksaksregering som har kapat landet. Samt att leksaksregeringen om den inte utlyser nyval så är det samma som att dom diktaturförklarar landet men mörkar det även det är helt olagligt samt under all kredit som visar deras dolda avsikter som dom verkar av/för. Och håller det på samma sätt som Hitlers makt gjorde som sen besegrades genom krig för att säkra folkens rätt i dom/då ockuperade länderna som Hitler hade intagit ockuperat och tillsatt olagliga marionett leksaksregeringarna. Som skyddades av Hitlers makt nu så skyddas det av Muslimska Brödraskapet i olika skepnader. Som har samma aggregations mot landet och folket och har klargjort sin avsikt i ett avtal om övertagande som ingen av dom som har i avtalet har mandat att ingå med det är det en ockupationsmakt av landet med styrkor som agerar i landet Sverige och utgör fara för folket/landet. Sen nu helt klart framgår med våld sprängdåd dagligen som inte stoppas av ockupationsmakten nu i en icke namngiven för av den orsaken att ockupations makten mörkar situationen i landet. så länge dom kan. Så dom kan ge sken att det inte är en diktaturstat som dom styr med ett skräckvälde som hotar landet Sveriges folk så antingen så utlyser den olagliga ockupations makten kapade landet Sverige ej namngivet organisations som dom agerar genom. Till omgående nyval extra val omgående. Om den inte gör det är det en bekräftad på dels att det är en diktatur makt samt en ockupationsmakt. Som utgör fara för folket i landet som intaget av främmande intressen/makt. Om det inte lyckas att dom frivilligt avgår eller utlyser val. Så för att säkra folket från att dels befinna sig i en diktatur som är olaglig som angriper folket tar in nya styrkor och finansierar dom med av folket betalade skatter som förskingras att finansiera angriparen ockupation av landet Sverige som förskingras från betalande folket i form av skatter folket betala för landets kostnad som skatterna ska gå till används i stället av ockupationsmakten/folk att betala okopantions makten angripare som det står i avtalet på Svenskarna ska bekostnad. skrivet undertecknat av parterna som deltar i ockupationens av landet och våldför sig på folket. finansiera i terroristverksamhet som faller under EU folkrätten samt av leksaksregeringen stiftat lag som dom med avsikt underlåter att följa/rätta sig efter. Eftersom landet är kan anses befinna sig i samma situation som under Hitler välde så avser sig folket all kontakt med ockupationsmakten och vägrar finanserna den eller finna sig i med/den. Om leksaksregering inte utlyser nyval extra val omgående Så har folket all rätt/skäll att anse att landet är ockuperat och landet inte som det står i regeringssidan samt är förklarat i författningen av landet ska gälla som av leksaksregeringens påstådda lagar ( All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. )Om inte riksdagen omgående utlyser till nyval extra val omgående. Så kan bara folket konstatera att folket inte har som enligt skrivelsen ska utgöras makten över landet genom regeringen inte av folket då är landet bekräftat av leksaksregering som måste anses av folket som en ockupationens makt med det så anser sig folket vägra delta i terroristverksamhet enligt folkrätten samt terroristlagen och med det avser sig för att skydda sig själva på det ända sättet dom kan göra det på. Så ansöker folket medborgarskap i Republiken Sverige som av den lagligen befolkningen som är födda senast 1973 . Sen året 1974 så ingår avtala om övertagande av landet. Så folket senast födda 1973 avser att ta över landet med den grundlagen som fans året innan avtalet skrev mellan partierna som folket/vetskap om inte har att ingått i avtalet i/på något sätt als samt leksaksregeringen har mörkat det så länge det gick sen när folket kräver nyval om folket inte får det nu och ockupations makten vägrar att skydda folket samt hela tiden se till att utmanövrera folket /landet till en diktatur stat som ändrar utan lagliga rättigheter grundlagarna/lagarna som främjar gör angriparna kan våldföra sig på landet/folket som enligt lagen nedan om terroristbrott är klar att den gäller mot att åtala ockupationsmakten samt alla som deltar i detta övertagande av landet gör sig skyldiga till. Folket med det ingår enligt grundlagen året innan 1974 då avtalet skrevs skulle det framkomma annat så görs gällande att det ska regleras till den fakta som framkommer med veto rätt för av folket tillsatt säkerhetspartiet Tribunal som har rätt att överpröva det.

Ett litet inlägg detta är tänk ut av ett parti som står för att genomföra detta. Säkra landet skydda folket. Partiet kan inte se att något annat parti verkligen vill det. Påstå en sak genomföra en annan sak. Det snackas mycket i detta landet men vad händer inte mycket utan snack. Det behövs också handling för att förverkliga det man säger påstår. Som sagt alla i detta landet har haft god tid på sig att agera lösa saken. Men igen har hittills kommit med en lösning som leder till det folket vill ska uppnås. Tidigare eller nu har gjort det. Så ni som har smarta partiet smarta sätt att lösa detta så ok gör då på ert sätt lått detta ha sin gång så finns stor risk att det kan lyckas efter mycket snack. Sen efter säkerhetspartiet har röjt landet. För det behövs det mera än ord och löften som är brukligt att partier kommer med men avser inte att förverkliga det dom påstår. Säkerhetsparitet avser att göra det partiet har sagt. Sen blir det mera val kom då med era smarta upplägg och ta över om folket vill det. För dom ni har haft på sig sen 1974 och har inte gjort det än i dag. I stället så medverkar sammarbetar dom med sittande eller oppositionen utan har än i dag kunnat vilja stoppa pågående övertag till total diktatur av landet. så säkerhetsparitet avser att detta ska leda till att landet ska klara sig folket ska kunna leva i detta landet i fred med annat folk som folket i landet tidigare gjorde innan denna ockupations leksaksregeringen började att överta landet och mörkade det. Tackar för ordet Säkerhetsparitet

För att pengarna ni skickar ska registreras på rätt skriv 33-301-629/Jankels/Ljungvall

Please reload