Lämna sajten gå till google https://www.google.com

Leave the site go to google https://www.google.com

Gå till Startsidan https://jige.jige.eu/

Go to the homepage https://jige.jige.eu/

https://jige.jige.eu/2021/08/04/8/ INFORMATION OM SÄKERHETSPARTIET OCH TRIBUNALEN SVERIGE FOUNDATION INTE KLART

Gå till sajtens innehållsförteckning sidor klicka på fortsätt läsa längs ner på höger sida på ovan bild

Angående svar. Svt har svarat talar om att man kan vända sig till flera på svt inget om att dom ska göra något inlägg i media om detta så sprida information om detta är inte alls intressant så det gäller mörka man ska komma ihåg att svt betalas av folket och dom har inte det minsta intresse att ta upp det i svt.

Sen har riksdagen som har hand om information meddelat att det har kommit till dom och mycket noga informerar att dom inte har med detta att göra utan hänvisar vidare sista gången så skriver dom att dom ser att vi har skickat till talmannen som inte har hört av sig. inget parti har hört av inget av folket utan vissa muppar från brödraskapet som vill visa sig. Så sittande leksaksregeringen har inte hört av sig eller bestridit att som ska avgå annars avsättas så då har dom själva avsatt sig. Men så klart inte har avgått. En del i leksaksregeringen lövet med flera har meddelat dom avgår kloka på den saken i alla fall. Nu så agerar en regeringen som har avsats tidigare så har dom kapat landet med det kan styra landet , Sverige styra inte med avtal mellan sossepacket och brödraskapet inte heller släpa in främmande makt intressen i regeringen myndigheten det har inte regeringen mandat till utan folket skall i val välja sin regeringen samt att Sverige är en demokrati, I demokratier så har man yttrande frihet . I diktatur länder som Sverige med detta leksakstyre eftersträvar att stoppa begränsa yttrandefriheten är inte vad en demokrati står för som Sverige ka vara. så landet är på väg till totalt diktatur och ska bli ett kalifat som förtrycker svenska urbefolkningen så vad som nu pågår är att byta ut folken till angripare som våldför sig på urbefolkningen svenskarna det har ingen som ska välja sin regeringen valt. Och sittande leksaksregeringen har ingen mandat att få detta land till muslimsk kalifat sharia lagar det allt detta är ockupations makten smugglat in avsikt ta över landet och jaga ut boende folket Svenskarna

Ny skrivelse se nedan 2021-09-06 klockan 8,19

Öppet brev till folket samt leksaksregeringen med flera

Säkerhetspartiet har skicka öppet brev till Talmannen samt rikstan om svar på frågor samt om regeringen som har terroristsamröre som utgör allvarliga risker fruktan för folket i landet som nu befinner sig i upplösning av allt som har med säkerhet för folket att göra samt leksakregeringen aktivt driver landet mot total kollaps och plundring av landet samt avser med sin husse få det till ett kalifat. Enligt grundlagarna så röstar folket för sin regering för 4 år i taget detta som sker nu har inte folket röstat för med det så agerar leksakregeringen utöver den mandaten grundlagarna ger. Folket har aldrig röstat för detta som sker samt leksakregeringen eftersträvar. Folket har inget skäll alls att betala skatt som förskingras till allt annat än till det skatterna betalas till. Det är olagligt att förskingra skatter till annat dom har betalats för, sen att leksakregeringen ska ha in mera och mera folk som utgör hot mot folket samt folket ska betala för att dom ska gödas. Och för röstfusk mm är helt olagligt inget folket avser eller ska finna sig i. Leksakregeringen har inte svarat på frågor eller motsatt sig avsättning omgående vid uteblivet svar kontakt. Med det kan leksaksregering anses har försuttit sin tid att svara på frågor samt frågan om avsättning. Så detta får betrakta att leksakregeringen har avsatt sig själva vid ute blivit svar och med det ska avgå omgående så datumet för detta är noterat av folket som att leksakregeringen inte avgår får ta omröstning om avsättning med omgående verkar då med datumet Den 2021-08-31 detta kan överklagas till folket genom tribunalensverige@protonmail.com senast 10 dar efter denna handling lagts ut på hemsidan https://jige.jige.eu/2021/08/13/10/ överklagan kan göra av folket med invandrare som inte har kommit som angripare av landet. Insmugglade brottsbenägna är inte antagits att betrakta som folket,skulle det bli tvist om detta så får folket som är laglydnad betalar skatt rösta om saken. Får påpeka följande eftersom inte leksaksregering svarar och överlämnar landet till folket. Så får meddelas att alla i dag har ett falsk pass id körkort medborgarskap i vad en icke namngiven kalifat så leksakregeringen är den som ställer till det med att ljuga undanhålla fakta . Så går det när en terrorist kapar landet, Sen så ockuperat leksakregeringen landet. Skall förklara följande enligt grundlagarna så ska folket var 4 år välja sin regering då inte en leksakregeringen som nu agerar enligt avtal med en terrorist organisation det är inte på det viset regeringen väljs i landet Sverige. Ska egentliga vara Svenska staten med det upphörde när Sossepacket samt brödra avtalade om övertag och ska bilda ett kalifat som dom inte ens idag erkänner att det är deras avsikt än i dag har dom inte förklarat det som inget alls land men nämner namnet Sverige men det namnet har folket boende i landet innan avtalet skrevs rätt till namnet Sverige. Angriparna försöker mörka så länge det går vad deras avsikter är. Nu så är det helt klart för folket var detta medför från tryggt land till rena rama ett land med pågående attacker av angripare som en leksaksregering har smugglat in med syfte att angripa folket och skapa fruktan hos folket i landet detta liknar inbördeskrig eller krig med dagliga attacker sprängningar. Att leksakregeringen som är det med sin husse terrorist som helt är den som står för detta. Så det finns ingen trovärdighet alls att detta ska reda ut sig med nuvarande leksaksregeringen som ljuger hela tiden. Så ända sättet att landet ska kunna få landet till rättssäker land igen är att bli av med orsaken till situationen. Det är leksakregeringen oppositionen samt husse terroristorganisation samt medlöparna samt angriparna som inte hör hemma i landet och behöver omgående lämna landet eller placeras i förvar så folket i landet kan säkras för folket i landet. Så eftersom inget svar kontakt har kommit så ska nu leksakregeringen med sina så kallade gäster lämna landet så folket i landet ska ta över och rädda landet. Med omedelbar verkan. Annars så får folket genom Tribunalen Sverige Foundation pröva ärendet med avslut på ockupationen av landet som utgör av främmande makt om är i olika skepnader Muslimska Brödraskapet.Till så kallade som ska vara utger sig för riksdagen men nu är intagen av en leksaksregeringen lek som jobbar hårt att inte leva upp till en demokratisk rättsstat som den påstås vara verka för. Ska nämnas att Svenska staten har undertecknat folkrätten

samt FN stadgar och förbundit sig att följa den. Som nu inte efterlevs. Denna leksaksregering som har utlyst val till nästa år. Då i frågan som ska ställas i vilken skepnad. Inte som Svenska staten som är bekräftad av många länder som utgör landet Sverige, nu intagen med ockupationsmakt främmande som ska kunna med hjälp av olika partier som medverkar till angrep övertag av landet till att göra få det till en skurkstat som en terrorist har kapat landet med hjälp av sossepacket packet. Enligt leksaksregering så är Sverige en demokrati rättsstat det har nu Säkerhetspartiet testat hur det ligger till med den saken. Man kan ta kontakt med så kallade riksdagen med frågor som man ska få svar på. Men det står inte att det gäller endast frågor som passar för leksaksregering lek. Total nonchalans till 50000% från leksaksregering som mörkar hör inte av sig inget svar inte heller om dom ha diariefört det som Säkerhetspartiet skicka in det är inte första gången det finns stora myndigheter som har soptunnor som det hamnar i det är av den orsaken det finns lagar som ska efterlevas. Inte som denna leksaksregering regering gör sätter i system att strunta i allt som har med lag och rätt. Allso en företrädare för en skurkstat. Så till sak inga svar på dom frågor som partiet ställt ingen bekräftar om handlingarna är dierie förda = total bevis på att denna leksaksregering är en skurkregering samt uppträder på det sättet . Inget svar om leksaksregering avser följa folket vilja men kan konstatera att lövet ljug som utger sig för att vara statsminister har klargjort att han inte tänker avgå men med säkerhetspartiet skrivelse så blev det annat samt några till fattade var detta är på väg mot men avgå det gör dom inte. Sen har Annie Lööf som har tydliga tecken på ‎Narcissistisk drag yttrat sig att grundlagen behöver ändras så inte demokratin riskeras. Jaja är man idiot så är man det som är problemet i Sverige är följande en terrorist organisation som består av Muslimska brödraskapet som med sossepacket har skrivit ett avtal om övertagande av landet till en skurkstat. Men i detta landet som leksaksregering påtalar så är det folket var 4 år som väljer sin regering för 4 år i taget. Men folket har aldrig röstat på något som ska ta över landet och få det till en skurkstat. Leksaksregeringen begränsar folket rätt enligt demokratiska regler det står denna regering för. Leksakregeringen står inte för demokrati det är helt klarlagt. Sen hindra ett folkvalt parti att vara med och styra landet som valresultat vid valet har kommit från det folket har röstat fram erkänner man inte det då är det en diktaturstat med en regering som sätter sig över folket som har deltagit i ett val det är allvarligt och gör landet till en diktaturstat. Ja detta visar att regeringen är totalt helt främmande för att styra landet för folket i landet. Allt är åt annat håll än vad folket vill. Så till leksaksregering enligt folkrätten ska den som styr ett land skydda sitt folk inte tvärt om utgöra fara för folket som nu föreligger det finns inget som tyder på att den regering som leker nu lever upp till det som står i folkrätten samt FN stadgar samt inte har för avsikt att stoppa våldet i landet så det är dags ännu en gång uppmana regeringen att avgå. Och ska inte sitta i någon övergångsregering eftersom den inte på något sätt visar att den lever upp till det om ska gälla för en regering som verkar för en demokrati. Så eftersom regeringen inte svarar så visar det på total förakt för folket samt ett parti som är antagen till alla valen. Enligt folkrätten så om den som styr landet utgör fara för folket så har folket rätt att kräva det som är avtalat bestämt ska gälla i detta fall har en part som påstått sig företräda landet skrivit på folkrätten med det ska rätta sig efter den. Och det är helt klart att regeringen inte gör det samt utgör fara för folket i landet men utgör inte fara för den som regeringen har samröre med som sagt en terrorist. Säkerhetspartiet för sin samt folket räkning få svar senast den 2021-09-08 klockan 12,00. Sen klockan Svensk tid 13,00 så kommer Tribunalen Sverige Foundation meddela sitt beslut verkställighet . Sen får vi se om leksaksregering vill följa det eller inte. Det lär visa sig om detta landet som i dag ska vara en demokrati men lever inte upp till det utan till diktaturstat så är läget. så svar på denna skrivelse skickas till partiet på mejladressen sakerhetspartiet@protonmail.com

Ska informeras att Säkerhetspartiet kan skydda folket om denna kan ta över och skydda folket. Leksakregeringen är i vägen för detta. Så eftersom leksakregeringen inte följer folkrätten samt FN så kan inte säkerheten tryggas så länge denna sittande

leksakregeringen är i vägen för att kunna skydda folket. Allt våld mord så kommer sittande regering hållas ansvarig för att inte leva upp till det som står i folkrätten samt FN rätten med det så eftersom leksakregeringen inte är lagligt sammansatt samt har terrorist samröre så dom som inte avgår kommer folket att hållas ansvariga för våld mord samt övrigt om folket kommer utsättas för till folket kan skydda sig. Säkerhetspartiet kommer ge amnesti till folket så dom kan skydda sig med det våldets som behövs för att skydda sig själva samt skydda sina medborgare samt djur som angriparna ger sig på samt anlagda bränder som dom startar för att skapa fruktan i folket i landet. Så avgå detta kommer ge er många års fängelse för eller senare kanske till och med dödsstraff med tanke på ett leksakregeringen har samröre med terrorismen. All skatt som förskingras kommer dom som inte avgår att personligen hållas ansvariga för till fullo ersättas till folket. Folket har rätt enligt folkrätten att bilda medborgare garden om leksakregeringen eller husses terrorists angripare avser ge sig på dom så är det krigslagar som gäller. Så vill en terroristorganisation med en leksakregeringen starta ett inbördeskrig så kommer det bli följden om folket angrips nu och hindras av leksakregeringen att försvara sig med allt som kan behövas för att skyddas sig mot leksakregeringen insmugglade angripare, nu ligger det helt och hållet på dom som hindrar folket att skydda sig. Folket behöver beväpna sig det avgör dom inte en ockupationsmakt som har avgått eller inte vill inse att det är avsatt eller motsvarande. Säkerhetspartiet

BLANKETT VÄRKTÄLLELSE RE1

https://jige.jige.eu/2021/09/03/17/

Öppnas med svar vad som händer den dagen. Som jag har skrivet jag tar en annan enklare väg för att ge dom hummm lite problem. Vem jo dom som leker regering i detta landet samt dom partier som sitter i riksdagen och värmer en stol. Och avser ej följa lagarna som samt skydda sitt folk men ha samröre med terroristen brödra.

Klicka på denna länk så kommer ni vidare https://jige.jige.eu/2021/09/03/17/

För kännedom Kungen med familj är underrättad. Jag kommer inte lägga ut det på denna sajten. Så ni vet läget. Har inte fått av någon myndighet bevis på dessa skrivelser är diarieförd som enligt lagen skall ske. Orsaken till det är ju att dom inte ska slänga det som passar dom. Det löser dom på att dom slänger det helt enkelt har varit med om det många gånger, som sagt på regeringens hemsida så kan läsa att man kan fråga dom skicka in om svar på frågor så ska man få svar från dom det dom inte skriver att dom svarar på det dom vill det dom inte vill det struntar dom i. Så fungerar denna demokrati som är en diktatur sen länge. Och för varje dag så blir det bara mera diktatur. Så om det finns några som anser domm gör som dom vill och det är ingen ide att säga mot dom för det hjälper inte. Jo det kan det göra dan efter leksaksregeringen fick den första skrivelsen så avgick pajasen lövet han skulle ju inte avgå så det skulle ni glömma det har han gjort klart. Men som sagt som han sa jag förstår att folket är förbannade . ja det stämmer framförallt kommer mera snart

hej på er ja för ett kort tid sen när ja skrev brevet till eu se nedan skrivelse. Så kom det från tvitter från 2 st biffar som spänner upp sig rätt så lät att fatta att den är 2 st biffar från muslimska brödraskapet som ska skrämma en. Jo jo dom som ska ta över ja jojojo detta kommer i framtiden bli något riktigt ont av detta. Hoppas dom kan bli krossade helt och hålet så är det bra, Ja ni var ska detta sluta med att dom mörka krafterna ska ta över. Ok det kommer mera imorgon mors på er så länge

https://humantribunalen.wordpress.com/about/comment-page-1/?unapproved=50&moderation-hash=e781d0d9e37703c790c67ae0591fbc23#comment-50

Till jk Mari Heidenborg

 registrator@jk.se

Kom ihåg att skicka att denna handling är diarieförd

Sen ska nämnas att i en myndighetsutövning ska man vara opartiskhet är man inte det så ska man inse att avgå eller se till att man är opartisk. Så företräda en terrorist som har kapat landet då är man åtalbar enligt gällande terroristlagarna samt om ni skulle vara med i Hilda Ruben då är ni totalt olämplig samt inte är opartisk i den tjänsten som krävs ni ska vara opartisk i så avgå ni uppfyller inte krediteringen för denna tjänsten,

Information. Detta kommer att kunna ses på jige.jige.eu samt skickas till uppgiven mejl för kännedom föresätter ni skickar diarier nr som lagen föreskriver. Ska upplysa samtliga om att lagar ska efterlevas men jag vet att myndigheter/personer struntar i det och medvetet sätter sig över lagarna det är en vanlig åkomma i denna skurkistan landet som en terrorist organisation med sossepackat har kapat intagit och håller på med ockupation av landet om sen lång tid leker styrande i skurkstaten utan lagliga rättigheter.

Ska upplysa följande finns inga lagar regler hur folket ska bete sig men det finns det för lekande olämpliga så kallade myndigheter/personer. Så hånflina är uppenbarligen mycket vanligt sen att dom ljuger folket rakt i ansiktet så klart mycket olämpligt förnedrande för folket att ha såna stolpskott som beter sig som svin. Värre är att man inser dom ska sköta landet förvalta skattemedel som i alla tider framkommit dom förskingrar så gott dom kan. Så att jag med flera inte ett dugg har anledning att för att göra er till lags ska hålla på och låta bli att yttra mig om vad jag vill känner för. Vill ni bli behandlade på annat sätt då får ni se till att ge det intrycket så man får en vilja att föra en lägre attityd som kan passa bättre för er. Men då är det bara att sköta sig är ni spydiga oförskämda då ska ni ha svar på tal i lämpligt ordval samt att framföra så ni fattar den åsikten man har om er . Ok så är läget. Kolla lite på fjanten som ljuger vidare som vanligt denna stolpskott ska allso vara en statsminister oj beklagligt är mycket milt uttryck https://twitter.com/i/status/1431644103335415813

Detta är ett öppet brev kommer finnas på https://jige.jige.eu/2021/08/13/10/

Beträffande överlämningen av protestlistor avser skadeståndet till angriparen som är hit tagen genom smuggling av leksaksregeringen lek som har en husse som är en terrorist inte vilken som helst utan en som mördar folk nämligen Muslimska Brödraskapet. En av dom som misshandlades våldtas fick 3,000 SEK asset som gjorde detta ska få en ersättning eftersom asset inte ville uppge sin ålder. Ok vi går lite tillbaka.

Enligt folkrätten samt FN regler så är landats regering ansvarig att skydda sitt folk gör det inte det så ligger hela skyldigheten på regeringen. Also då ska vi kolla vad det är för leksaksregeringen. Jo enligt landet som antyder på Sverige men inte uppger om det är skurkistan eller Muslimsk terroristlandet terrorist eller vad nu assen ska hitta på som dom inte gör för dom mörkar detta och antyder Sverige. Ok då kollar vi detta

någon gång har sossepacket yrkesförbrytare avtalat med denna terrorist om ta över landet mm oj där ser man. Men följande enligt hemsidan regeringen. Se samt vad landet har förklarat sig vara så står det att Sverige är en demokrati med att folket väljer sin regering för 4 år i taget sen mera ljug på den siden men detta räcker för detta. Folket har aldrig valt att sossepacket ska ingå ett olagligt avtal med en terrorist sen ca 40 år håll på att ska ta över och resultatet sen men ju nu. Allt under total upplösning fullständigt laglöst dagliga mord misshandel brända bilar samt våldtäkt spränga hus. Men detta har inte folket alls valt . Det är ni lekande inkompetenta lekande så kallade myndighetspersoner. Ok terrorist har mutat er eller hotet er eller dylikt. Ok era problem ni har låtits sig ha med terroristen att göra det är inte folkets problem att ni springer benen av er för att se till att husse mördaren inte blir sur på er och mördar några av er. Så låter ni terroristen hålla på och leka med folket. Ok vi går tillbaka till tidigare. Om folkrätten. Kan ni inte vill inte får inte för husse terroristen skydda folket Svenskarna invandrarna som sköter sig så är det ert problem inte folket problem. Jag skickat ett ärende till er om Vallentuna kommun har i 13 år satt sig över lagarna solklart att om dom inte följer avtal så ska dom betala skadestånd det tog ni inte ens upp. När lekande myndighetspersoner om polis domstol inte prövade saken. Ok följande ni lyder har en terrorist som bevisligen enligt avtal ska ta över ni ljuger säker som vanligt om den saken men det är ju verkligen dokumenterat. Då är det så illa för er att ni företräder en terrorist med det är åtalbara enligt terroristlagarna som ger långa straff påföljder som kallas för fängelse. Ni har inget alls myndighetspersoner utövning utan ni deltar en kapning av landet som ni och huse terrorist ockuperar och plundrar landet våldför sig på folket ok säkert fattar ni noll men som sagt ert problem

ok jag företräder säkerhetspartiet står för total sanering av terroristen samt medlöparna.

Nu kommer vi till varför jag skriver till en köpt lekande så kallad myndighetsperson.

Ingen av er som nu leker myndighetsperson har mandat till något annat än gå hem inte tjäna en terrorist som är olagligt samt åtalbart enligt som sagt terroristlagarna. Samt ni inte följer folkrätten samt FN regler . Då har folket full rätt att skydda sig men ni är i vägen för det. Så jag ska förklara nu varför jag skriver till en som jag anser är totalt köpt går en terrorist ärende . Det är följande utan mandat till det ni leker så har ni ingen annan är terroristen att skylla på med det så är ni personligen ansvariga för allt ni gör med det så slänger ni ut ca 800.000 av Svenska folkets pengar utan mandat av folket att göra det. Så det betyder om ni gör något som ni inte har mandat till så får ni själva stå för följderna så skulle Säkerhetspartiet få mandat av folket eller om regeringen kommer följa folkrätten FN rätten att avgå så folket kan skydda sig från insmugglade angripare som denna leksaksregeringen med sin husse skyddar. Sen avser Säkerhetspartiet att följa lagarna det betyder åtala leksaksregeringen är jag knäpp ja det är jag har varit 40 år i en terroriststat som i alla tider förskingrar skattemedel mm till sak orsaken jag skriver till er eller till så kallade myndigheter är följande att

Säkerhetspartiet är antagen till alla valen detta avser partiet att göra säkra landet för folket i landet så folken kan som tidigare leva i fred med varandra utan en terrorist med medlöpare som ska ta över landet på folkets bekostnad. Sen hånflinade ni när ni tog i mot handlingarna sen dummade ni er försökte inte få den. Det är olagligt folket har ingen skyldighet att fina sig i eran lek med folket det kränker folkets rättigheter det är olagligt och det är ni som står för det olagliga samt era medlöpare. Så följande folket är trötta på er ni vill få detta till något folket inte vill eller har röstat för så. Betalar ni ut det ni anser som skadestånd så kommer ni åtalas den dan landet har blivit av med denna leksaksregeringen. Det är verkligen kränkande för folket att den som är drabbad av slödder denna leksaksregeringen har smugglat in avsikt för röst fusk samt få in angripare som ska ge sig på folket i landet som sköter sig betalar skatt. Denna regering har visat att den inte företräder folket som sköter sig så då vill folket bli av med er. Så ni uppmanas att avgå annars så avser folket att avsätta er. Det är många som delar den åsikten. Ni är inte trovärdig att utföra det ni har åtagit er att för folkets räkning utföra den tjänsten ni har. En som har blivit utsatt för våld får skrattretande 3,000:- fjanten som är ansvarig får över 800,000 för inkompetent så kallade myndighetspersoner har gjort fel detta är inget folket stöder så avgå. Ni har med råge visat att ni är på fel plats samt inte kan räkna med folkets förtroende på grund av ert sätt att sköta detta ärende på.

Ser fram mot att ni gör som fjanten Stefan Löfven avgår när han fick säkerhetspartiets skrivelse hoppas ni gör det samma så folket blir av med er

Säkerhetspartiet/ president Karl Owe Peter Ljungvall

Anklagelsepunkter framförda 29 juli 2021 gällande om främmande och fientlig makt drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter och medier begått förräderi mot svensk befolkning.

INNEHÅLL:

  1. Förräderi mot den svenska befolkningen

2. Brott mot folkhälsan och ansvariga för skador och död av oprövat medicinskt försök

3. Förräderi mot Svea rike

4. Brott mot svensk grundlag och Romstadgan

5. Folkmord på svensk befolkning

6. Framkallande av masshysteri och psykologiska trauman

7. Krigsförbrytelser

VITTNESMÅL OCH BEVIS

1) Förräderi mot den svenska befolkningen

Anklagelse punkt § 1

§ 1 Sveriges ansvariga politiker har sedan 2020 ignorerat lagen om vetenskap och beprövad erfarenhet”. Sveriges politiska ledare har ignorerat lagar som ska skydda befolkningen mot vårdövergrepp och hälsofarliga insatser. Svenska staten och myndigheter har under coronakampanjen ignorerat lagar som reglerar inköp av tjänster och produkter för att förhindra avtal med kriminellt belastade personer och företag. Systematiska brott mot dessa lagar sedan 2020 indikerar att Sveriges regering och myndigheter har övergett den svenska juridikens grundlagsstyrda rättvisa som kräver en säkerställd hantering av skyddet för befolkning, ekonomi och hälsa. I detta ingår även ett systematisk vilseledande av befolkningen genom propaganda som avsett att orsaka en absurd hotbild mot vår hälsa och där har regeringen, svenska staten och myndigheter medverkat till ett bedrägligt medicinskt försök och även propagerat för att låta sig injiceras med skadligt försöksvax som undergräver befolkningens naturliga immunförsvar.

Folkdomstolen anklagar för ”förräderi” mot landets invånare och ”Brott mot mänskligheten” med stöd av Romstadgan artikel 7: Sveriges regering, dåvarande statsminister Stefan Löfvén för att under 2020 och 2021 systematiskt utfört åtgärder i strid med sin plikt att värna medborgare, ekonomi och folkhälsanoch med tortyrliknande åtgärder tvingat på befolkningen nedstängning, skadligt vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig pandemilag.

§1.1 Statsminister Stefan Löfvén är genom sina uttalanden och ageranden om corona ansvarig för covidrelaterade samhälleliga inskränkningar och därmed ansvarig för underminering av samhällets ekonomi. Löfvén är även ansvarig för den propaganda som orsakat skada på befolkningens hälsa genom att medverka till masshysteri.
Löfvén har propagerat för icke vetenskapligt godkänt och hälsofarligt medicinskt försök som genomförts som en nationell vaccinkampanj under bedrägliga former från 2020 och framåt.

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

—————————————————————————————————————–

§1.2 ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § står: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Utifrån detta är varje nuvarande försöksverksamhet och vaccinspruta mot Covid illegal och den vårdpersonal som utför injektioner med dessa ej vetenskapligt prövade och ej godkända produkter bryter mot svensk lagstiftning. Folkdomstolen anklagar med stöd av Romstadgan Sveriges regering, dåvarande socialminister Lena Hallengren för att under 2020 och 2021 utfört åtgärder i strid med sin plikt att värna medborgare, ekonomi och folkhälsanoch genomfört nedstängning, skadlig vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig pandemilag.

§1.2 Socialminister Lena Hallengren är genom sina ageranden inom corona och insatser till stöd för ett oprövat försöksvax ansvarig för att ha riskerat folkhälsan hos svensk befolkning och undergrävt det svenska samhället.

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

_____________________________________________________________________________

Folkdomstolen anklagar med stöd av Romstadgan

§ 1.3 Sveriges Regering och riksdagens partier för att ha svikitNürnbergkonventionen artikel 7 ”Brott mot mänskligheten (Se Åklagarmyndigheten: För brott mot mänskligheten döms gärningar som t.ex. mord och tortyr om de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila.) Brott mot Helsingforsdeklarationen, Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 7, FNs deklarationer om mänskliga rättigheter artikel 3, och Unescos sjätte artikel om etik och mänskliga rättigheter

§1.3 Sveriges femtio riksdagspolitiker som ingår i ”Krigsdeleagtionen” plus fem (eller fler ytterligare) är ansvariga för coronarelaterade beslut som lett till brott mot internationella konventioner och brott mot mänskligheten.

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

—————————————————————————————————————-

§1.4 Enligt den av folkvalda riksdagspolitiker nu inrättade krigsdelegationen och de formuleringar som låg bakom inrättande av ”pandemilag” befinner sig Sverige i krig mot ett påstått smittsamt virus (covod19). Här riktar sig en anklagelse om dessa folkvalda har grovt överdrivit denna hotbild, anstiftat Falskt larm och istället begått landsförräderi och öppnat Sveriges gränser för främmande makt och internationella särintressen.

§1.4 De 50 + 5 folkvalda i Riksdagens krigsdelegationen är ansvariga för de militaristiska åtgärder som systematiskt inskränkt mötesfrihet och beordrat polisiära åtgärder som kränkt mänskliga fri- och rättigheter och utövat sabotage mot demonstrationsrätten.

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

______________________________________________________________________

Anklagelse punkt § 1.5 Brott mot mänskligheten

Romstadgan 5.3.3 Brott mot mänskligheten. I artikel 7:1 anges den ram inom vilken de olika gärningarna måste begås för att utgöra brott mot mänskligheten, nämligen som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning där beslutsfattaren har haft insikt om angreppens konsekvenser.

Sveriges regering har genomfört ett systematisk oprövat pseudovetenskapligt försöksvaxinprogram mot en oskyddad befolkning där denne inte har fått tillräcklig information om statusen för denna oprövade medicin och riskerna med denna vax. Injektioner har därmed utförts under bedräglig och även på vårdhem för äldre under tvångsliknande förhållande mellan patient och den som utfört injektionen.

§1.5 Härmed anklagas Sveriges regering för ”Brott mot mänskligheten” i avseende om medvetet ”brott mot den svenska befolkningens hälsa, ekonomi och samhället i stort.”

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

—————————————————————————————————————

2) Brott mot Nürnbergkonventionen.

Anklagelsepunkt § 2

Svenska statens agerande i samband med covid19 och den medicinska försöksverksamhet som inleddes 2020 har undergrävt folkhälsan och Svenska staten är ansvarig för skador och död av oprövat pseudovetenskapligt ”vaccin” som ett ”medicinskt experiment”.

Nürnbergkonventionen:

All medicinsk försöksverksamhet regleras av Nürnbergkonventionen. Denna konvention var ett direkt resultat av tyskarnas övergrepp under täckmanteln medicinsk forskning. Den upprättades för att förhindra liknande grymheter i framtiden. Den består av tio punkter:

1. Frivilligt deltagande i försöken är en absolut förutsättning. Försöksledaren är ansvarig för att fullständig och korrekt information ges till försökspersoner. Han ska också ha fullständig insikt i vad försöket innebär. (IGNORERAT. INFORMATION OM FÖRSÖKET ÄR OBEFINTLIGT)

2. Försöket måste förväntas, ge viktiga resultat som är av värde för samhället. (SKA UTVÄRDERAS 2023 ENLIGT LÖFTE FRÅN LÄKEMEDELSBOLAGEN SOM STÅTT FÖR FÖRSÖKET)

3. Försöket ska baseras på djurförsök och på goda kunskaper om sjukdomstillståndet. (MISSLYCKAT försöksdjuren dog)

4. Försöket ska göras på ett sådant sätt som minimerar alla typer av skador. (MISSLYCKAT: SKADORNA PÅ FÖRSÖKSVAXADE MÄNNISKOR ÄR AV REKORDSTORLEK.)

5. Inget försök får göras om man har skäl att tro att det medför skada eller död, utom ifall läkaren själv deltar i experimentet. (SKADORNA ÄR AV REKORDSTORLEK OCH FÖRSÖKET SKULLE HA AVBRUTITS DIREKT)

6. Risken med försöket får aldrig överstiga betydelsen av de förväntade resultaten. (IGNORERAT: FÖRSÖKSVAXEN HAR INTE GETT SKYDD FRÅN SMITTA OCH HAR INTE GETT SKYDD FRÅN ATT BLI SMITTAD)

7. Noggranna förberedelser och god utrustning krävs för att minska riskerna med försöket. (IGNORERAT)

8. Försöksledaren måste vara vetenskapligt väl kvalificerad. (IGNORERAT)

9. Försökspersonen måste ha rätt att avbryta försöket när han själv finner det lämpligt. (IGNORERAT: DET HAR I SVERIGE FÖREKOMMIT MISSTÄNKT TVÅNGSVACCINERING AV MÄNNISKOR SOM INTE HAFT FÖRMÅGA ATT AVSTÅ.)

10. Försöksledaren är skyldig att avbryta försöket om han finner att försökspersonen riskerar att skadas. (IGNORERAT)

§2 Sveriges regering och politiker samt hälso- och sjukvårdsmyndigheter bryter mot Nürnbergkonventionen

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

————————————————————————————————————-

Anklagelsepunkt § 2.1

I ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § står: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet.” Utifrån detta är varje vaccinspruta mot Covid illegal och den vårdpersonal som utför injektioner med dessa ej vetenskapligt prövade och ej godkända produkter bryter mot svensk lagstiftning. Man bryter även mot Nurnbergkoden/Nürnbergkonventionen.

§2.1 Sjukvårdspersonal som utför injicering av COVID-19 mRNA vaccin är i enlighet med Nürnbergkonventionen personligen ansvariga för lagbrott och för de skadliga konsekvenserna i samband med sådan systematiskt organiserad och genomförd ”vaccinering”.

Om denna fråga leder till en tydlig trend av personlig skuld innebär det att stämma individer som utfört olagliga injiceringar inför Folkdomstolen.

———————————————————————————————————–

Anklagelse punkt § 2.2 med stöd av Romstadgan

Sveriges ansvariga politiker har sedan 2020 bortsett från vetenskap och beprövad erfarenhet” och lagar som reglerar inköp av tjänster och produkter från kriminellt belastade personer och företag vilket befäster att landets regering övergett de lagar som ska styra kraven på en säkerställd hantering av skyddet för befolkning, ekonomi och hälsa.

§2.2 Sveriges riksdag och regering är ansvarig för de medicinska skador som åsamkats befolkningen med sina beslut under 2020-2021

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

———————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 2.3

Sveriges utsedde samordnare för inköp av Covid19″vaccin” bedriver handel och distribution med leverantörer som per definition är grovt kriminellt belastade. I enlighet med Nürnbergkoden kan denne person inte undanhålla sig ansvaret för några av de skador som av honom inköpta och distribuerade produkter förorsakar.

§2.3 Sveriges vaccinsamordnaren för inköp och distribution av Covid19vaccin har gjort upphandlingar av produkter från grovt kriminellt belastade företag i strid mot svensk lagstiftning.

————————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 2.4

Folkhälsomyndigheten har bedrivit vilseledande ”upplysning” om ”pandemi”, mängden påstått covidsmittade och coviddöda vilket saknar vetenskaplig grund och bygger på statistiskt falsarium. Detta har i sin tur genom ”presskonferenser” distribuerats i propagandistisk och vilseledande form till medier och allmänhet och bidragit till masspsykos och hysteri. Här har Folkhälsomyndigheten underställt sig en internationell makt med såväl kommersiella som politiska särintressen

§2.4 Folkhälsomyndighetens uppdrag att informera medier och upplysa befolkningen om hälsa och hälsorisker har underställts särintressen och en korrupt världshälsoorganisation (WHO) vilket lett till åtgärder och ”råd” i strid mot vad som är gynnsamt för svensk befolknings hälsa. Är det att betrakta som högförräderi?

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

————————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 2.5

Folkhälsomyndighetens aktiviteter riskerar innebära ett allvarligt brott mot svensk befolkning genom att uppmana till injicering av vetenskapligt oprövad så kallat covid19vaccin vilket inte är ett vaccin utan ett biovapen som även riktats mot vår äldre befolkning. Trots rekord i anmälningar av allvarliga och dödliga biverkningar fortsätter denna skadliga injiceringskampanj. FHM bryter därmed även mot lagen om ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”.

§2.5 Folkhälsomyndighetens uppmaningar till att svenska folket med så kallat Covid19vaccin är ett brott mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det utgör med sina påtryckningar och propaganda ett kriminellt hot mot befolkningens hälsa och framtid. Det utgör också brott mot patientlagen om vilseledande råd förutom bristande information om åsidosatt patientlagens krav på samtycke i samband med injicering.

Generaldirektör Johan Carlson är som chef ensamt ansvarig och skyldig till brott mot ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” samt brott mot patientlag och brott mot krav på informerat samtycke i samband med injicering av så kallad Covid19vaccin.

Var och en anställd på FHM är medskyldig till brott mot ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” samt brott mot patientlag och brott mot krav på informerat samtycke i samband med injicering av så kallad Covid19vaccin.

—————————————————————————————————–

Anklagelse punkt § 2.6

Folkhälsomyndigheten begår brott mot svensk ungdom genom att uppmana till injicering av vetenskapligt oprövad så kallad covid19vaccin vilket inte är ett vaccin utan ett biovapen som nu riktas mot våra yngsta.

§2.6 Folkhälsomyndighetens uppmaningar till att injicera unga människor med så kallad Covid19vaccin är ett brott mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och utgör med sina påtryckningar och propaganda ett kriminellt hot mot de ungas hälsa och framtid De utgör också med brott mot patientlagen om förvillande råd och bristande information om samtycke i samband med injicering. Risken för allvarliga biverkningarna är störst för de yngsta vaccinerade enligt FHM. Risken för att drabbas av de sällsynta men allvarliga blodrubbningar som kopplats till Astra Zenecas vaccin är större ju yngre man är, enligt Folkhälsomyndigheten. Enligt generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten finns det tre skäl varför man nu beslutat rekommendera ungdomar att “vaccineras” med covidinjektioner. Enligt de två legitimerade läkarna Glenn Dormer och Hanna Åsberg handlar det snarare om genterapibehandling, inte vaccin.

Generaldirektör Johan Carlson är som chef över FHM ensamt skyldig till brott mot ungas hälsa i samband med uppmuntran till injicering av så kallad Covid19vaccin riktat mot unga.

Var och en anställd på FHM är medskyldig till brott mot ungas hälsa i samband med uppmuntran till injicering av så kallad Covid19vaccin riktat mot unga.

—————————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 2.7 Vilseförande av ungdom i akt och mening att få dem att ovetandes ingå i en experimentell och vetenskapligt oprövad vaxkampanj som bevisligen orsakat skada och död på vaxad ungdom.

Här anklagas tre professorer som i en debattartikel i SvD uppmanat till att ”vaccinera” unga.

§2.7 I en artikel i SvD 2021 uttalar sig Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin, Karolinska institutet, Josef Milerad, professor emeritus i barnmedicin, Karolinska institutet samt Göran Wennergren seniorprofessor i barnmedicin, Göteborgs universitet. De vill att man ska skynda sig på med barnvaccineringen och uppmanar Folkhälsomyndigheten att se till att barn och ungdomar ska börja ta covidsprutan snarast möjligt.

Tre professorer: Hugo Lagercrantz, Josef Milerad, Göran Wennergren är samtliga en och var skyldiga till psykiskt övergrepp mot alla unga i Sverige för vilseledande påverkan om covidvaccinering.

———————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 2.8 Brott mot patientlagen som stadgar att vård ska erbjudas patient med stöd av funktionell och empiriskt beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsens beslut om att förhindra läkare att ordinera fungerande medicin mot influensa såsom hydroklorixin (malariamedel) som visat sig fungera. Kommentar 1: Man ansåg att det skulle leda till brist för dem som skulle resa vilket blir märkligt då resor vid denna tid hade reducerats till ett minimum. Kommentar 2: Att förhindra verksamma metoder och medicin kan förklaras med att propaganda sattes in för att bejaka ett kommande försöksvaccin.

Brott mot patientsäkerhetslagen Länk

Socialstyrelsen anklagas för brott mot mänskliga fri- och rättigheter att använda beprövad och alternativ medicin för att kurera sig mot influensa som covid.

§2.8 Chef, beslutsfattare och handläggare inom Socialstyrelsen har brutit mot både patientlagen och dess andemening i Romstadgan.

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Socialstyrelsen anklagas samtliga för fullt ansvar för att agerat mot rätten att använde funktionell medicin för brott mot mänskliga fri- och rättigheter och brott mot patientlagen.

—————————————————————————————————————–

3) Förräderi mot Svea rike

Anklagelse punkt § med stöd av Romstadgan

Sveriges ansvariga politiker har underställt sig en yttre makts order som i praktiken innebär att Sverige är ockuperat av utländsk makt med för svensk befolkning destruktiva särintressen. Eftersom Riksdagen har instiftat en krigsdelegation i mars 2020 går detta brott under jurisdiktionelandsförräderi. Innan dess är brottet högförräderi.Sveriges ansvariga politiker har underställt sig en yttre makts order som i praktiken innebär att Sverige är ockuperat av utländsk makt och för svensk befolkning destruktiva särintressen. Detta är landsförräderi.

§3 Har folkvalda politiker underställt sig främmande fientlig makt och därmed medverkat till för det svenska samhället en undergrävande ”pandemilag” och inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter och i samband med det skyldiga till landsförräderi?

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

———————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 3.1

Sveriges poliskår har agerat för att förhindra demonstrationer och mötesfrihet och i praktiken yttrandefrihet. Frågan är om Nürnbergkonventionen ger skäl till att ansvarighålla varje enskild polisman som deltagit i dessa polisiära attacker mot svensk befolkning som brott mot yttrandefrihetslagen.

§3.1 Har poliser och befäl som medverkat i angrepp mot Frihetsdemonstrationer rörande corona-inskränkningar under 2020-2021 kränkt Sveriges Grundlag om yttrandefrihet och brutit mot sin plikt att skydda landets befolkning och mänskliga fri- och rättigheter?

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

——————————————————————————————————————

4) Brott mot svensk grundlag och Romstadgan

Anklagelse punkt § med stöd av Romstadgan

Sveriges ledande beslutsfattare har infört en ”pandemilag” utan att vetenskapligt säkerställa grunderna för detta. När socialutskottet presenterade sitt förslag om pandemilag (Betänkande 2020/21:SoU18 (pdf, 129 kB) som sedan riksdagskammaren biföll, bröts inte bara mot grundläggande svensk lagstiftning utan mot internationella konventioner och den övergripande Romstadgan som Sverige har ratificerat. (Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (pdf 525 kB)

§4 Ska riksdagens socialutskott ställas ansvarig för införande av pandemilag?

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

Socialutskottets ledamöter skyldiga var och en

————————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 4.1 med stöd av Romstadgan

Sveriges Riksdag har med hänvisning till påstådd pandemisituation installerat en ”Pandemilag” (Covid19lag) som grovt åsidosätter svenska medborgares fri- och rättigheter. Berör detta endast krigsdelegationen 50 + 5 ledamöter och är övriga hemförlovade ledamöter fria från ansvar?

§4.1 Är varje enskild riksdagspolitiker som röstat för Covid19-lag-Pandemilag skyldig till varje negativ konsekvens det orsakat personligen för landets medborgare och företag och därtill skadeståndsskyldiga?

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

Ensamt ansvarig för sin jaröst i riksdagen till Covidq9-lag/pandemilag och de konsekvenser det inneburit

—————————————————————————————————————–

Anklagelse punkt § 4.2 med stöd av Romstadgan

Orimligt och olagligt införande av Vaccinpass. Även om resten av Europa och EU inför en olaglig begränsning av människans rörelsefrihet genom införande av ”vaccinpass” frikänner det inte att Sverige måste göra motsvarande. Länk1Länk2Länk3

Eftersom svensk riksdag 2010 har röstat genom en grundlagsändring som innebär att Sverige inte längre är en suverän stat utan ett EU-protektorat så står EU-lag över Svensk lag (EU-lag gäller framför svensk lag). Men eftersom Romstadgan står över såväl EU-lag som svensk lag så blir dylika begränsningar av människans rörelsefrihet i strid med Romstadgan och därför olagliga. SD var ensamt om att ifrågasätta grundlagsändringen: Länk 4

Rätten till rörelsefrihet innebär att människor har rätt att röra sig inom landsgränserna men också att de har rätt att lämna sitt lands territorium och återvända om de så önskar. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna hittar man just den bestämmelsen i dess artikel 13. Vidare finns ett stadgande i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. I artikel 12 står det att alla som lagligen befinner sig på ett lands territorium ska ha rätt att uppehålla sig på denna och fritt kunna välja var man vill bosätta sig.

Vidare i artikel 12 står det att man som huvudregel inte kan begränsa rörelsefriheten. Det finns däremot möjlighet till lagliga inskränkningar då det är nödvändigt för nationens säkerhet, den allmänna ordningen, allmänhetens hälsa, moral eller då det föreligger hot mot andras frihet. Här är det mycket viktigt att det görs en korrekt avvägning. För att bedöma om inskränkningen av rörelsefriheten är godtagbar måste man tillämpa proportionalitetsprincipen. Förenklat betyder detta att man inte får begränsa rörelsefriheten för någon mer än vad som faktiskt är nödvändigt. Begränsningen av rörelsefriheten ska stå i proportion till den rättigheten man avser att skydda. Det är också viktigt att notera att möjligheten till rörelsefrihetens inskränkning inte får utnyttjas som en systematisk eller långvarig restriktion.

§4.2 Vaccinpass (Covidpass) innebär en olaglig inskränkning av människans rörelsefrihet och en integritetskränkning. Sveriges ansvariga för att införa ett sådant olagligt dokument bör lagföras och bestraffas.

För att kunna lagföra dessa bör det utredas vilka som omfattas. Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Var och en inblandad i att skapa ett vaccinpass är ensam skyldig till lagöverträdelse och skall dömas i enlighet med varje personlig skada man orsakar.

————————————————————————————————————–

Anklagelse punkt § 4.3

Skydd av individen integritet elimineras i och med förutsättningarna för att erhålla ”covid bevis” (Vaccinpass).

När individen söker ett covidbevis så bryter man själv det lagstadgade skyddet som garanterar individens integritet. Brottet att uppmana till detta covidpass innebär att vilseleda personen ta kontroll över denna person och tvinga denne att avslöja sin sekretess-lagskyddade medicinska status för att få möjlighet att resa och att besöka olika inrättningar. Detta är allvarliga brott mot mänskliga fri- och rättigheter.

§4.3 De politiker som beslutat om covidpasset och de myndigheter som underställt sig att utfärda dem med vilseledande propaganda är

Alla likvärdigt skyldiga

———————————————————————————————————–

5) Folkmord på svensk befolkning

Anklagelse punkt § 5

Enligt Romstadgan Artikel 5 b) Folkmord – Brott mot mänskligheten

Sveriges beslutsfattares insatser har: Dödat medlemmar av folkgruppen, genom avlivning av äldre vid vårdhem genom felaktigt insats av palliativ vård, grova felbehandlingar och vanvård (ca 7-10 000 har i Sverige dödats på detta sätt)

§5 Är Sveriges beslutsfattare; riksdagspolitiker, kommunalpolitiker, sjukhusdirektörer, vårdansvariga, läkare skyldiga till Folkmord på äldre?

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Var och en ensamt ansvarig

————————————————————————————————————–

Anklagelse punkt § 5:1

Avlivning av vårdsökande genom grov felbehandling samt livshotande åtgärder mot vårdsökande med andningsproblem som inte har fått rätt behandling och där man borde tidigt ha insett felbehandlingarnas konsekvenser samtidigt som man vägrat vidta metoder och mediciner som visat sig fungera. Istället har man fokuserat på särintressen och läkemedelsindustrin produkter och ej vetenskapligt beprövad vaccin.

§5.1 Är sjukhusens ledning, läkare, vårdpersonal skyldig till felbehandling och massdöd av covidrelaterade patienter?

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Var och en ensamt skyldig

——————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 5.2

Sveriges beslutsfattares insatser har : tillfogat medlemmar av folkgruppen svår fysisk och psykisk skada.

§5.2 Är samtliga beslutsfattare i Sverige som är inblandade i hälsovård från kommunalpolitiker till landsting till riksdag samt myndigheter såsom Socialstyrelsen och IVO skyldiga till svåra medicinska skador och massdöd av covidrelaterad art.

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Var och en ensamt skyldig

————————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 5.3

Vetenskapliga studier och barnläkares dokumentationer visar att barn och ungdom i princip inte drabbas alls av covid19smitta eller covid19sjukdom och inte heller medverkar till att smitta andra. Mot denna bakgrund blir covid19vaccinering inte bara felaktig utan orimlig och skadlig. Det visar sig att de personer som varit smittade eller tidigare innehar ett bra immunförsvar drabbas värre av Covid19vaccin. Det har medfört att flera barn och tonåringar dött eller skadats allvarligt med stroke och förlamning efter Covid19vaccinering. När nu professorer och andra förespråkar covid19vaccinering kan man ifrågasätta deras ansvar och om det är möjligt att lagföra dem för felaktig påtryckning, brott mot patientlagstiftningen och för grov misshandel av barn.

§5.3 Att injicera barn och ungdom med Covid19vaccin är förutom hälsovådligt och livsfarligt ett svårt brott och en grov misshandel av barn. Samtliga som är inblandade i att förespråka, propagera och genomföra sådan vaccinering är:

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Var och en enskilt skyldig för sin insats i att med Covidvaccin underminera barns immunförsvar och riskera att orsaka svår skada och även död.

————————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 5.4 Uppsåtligt dödande med stöd av Romstadgan

Sveriges sjukvård anklagas för att ha genomfört diagnoser och behandlingar utförda av läkare och sjukvårdspersonal som för detta saknar kompetens och som använt test som saknar diagnostiskt bevisvärde. Detta har medfört att tusentals människor avlivats.

§5.4 Kan man förvänta att sjukvårdens ledning och personal ska ha medicinsk kompetens att bedöma bevisvärde av PCRtest och diagnoser vars kvalitetsbrister kan orsaka lidande och död?

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Var och en ensamt ansvarig att bedöma beordrade test och diagnoser

—————————————————————————————————————–

6) Framkallande av masshysteri och psykologiska trauman

genom skräckpropaganda och korruption av massmedierna som i samröre med fientlig makt och läkemedelsindustrins särintressen vilselett befolkningen.

Anklagelse punkt § 6

Svenska massmedier såsom Public Service, TV4, Bonnierpressen och även Norgebaserade Schibstedt har missbrukat sin makt och inte utfört sin journalistiska uppgift att granska politisk makt och myndigheter istället har har man medverkat till att rycka undan demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Genom skräckpropaganda har man blivit främmande fientlig makts språkrör i syfte att orsaka överdriven hotbild och därmed masshysteri för att få folk att ställa sig i vaxkön av ett skadligt experiment, gå in i självvald karantän och låta sig kläs i munmask för att slutligen gå med på ett covidpass som fulländar polisstat och diktatur. Sveriges massmediers insatser har: tillfogat medlemmar av folkgruppen lidande och skräck av oupphörligen redovisade siffror om smittade och döda vilket är orimligt då dessa siffror inte är värre är en vanlig säsonginfluensa och rapporteringen enbart avser att orsaka sådan skräck att det motiverar till injicering av experimentellt ”försöksvaccin” som i sin tur visat sig vara extremt skadligt dödligt. Här har massmedierna medverkat till att mörka dessa vaxskador och endast släppa fram korrupta röster som negligerar riskerna och de rekordartat stora mängder skadade och döda.

§6 Samtliga större svenska massmedier som erhållit presstöd för att ge befolkningen korrekta fakta och underlag för att kunna förstå vad som händer i samhället har istället blivit kommunikationsrör för fientlig makt med avsikt att sprida skräckpropaganda och orsaka masshysteri i syfte att stärka utvecklingen av polisstat med diktaturens kontroll över befolkningen.

Samtliga medier som rapporterat dagliga smitt- och dödssiffror är skyldiga till vilseledande av svensk befolkning och framkallande av masshysteri.

—————————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 6.1

Sambandet mellan industrimedicinens ambition att få till massvaccinering och därmed en miljardförsäljning av ofärdiga medicinska produkter med möjlig samordning med korruption av massmedieindustrin. Underlaget för denna åtalspunkt går tillbaka till kampanjen för svininfluensavaccinet då det visade sig att läkemedelsindustrin mutat Världshälsoorganisationen för att få dem att överdriva hotbilden och därigenom få sina ofärdiga och livshotande produkter sålda och generera miljardintäkter.

§6.1 Läkemedelsindustrin har mutat medier och politiker för att få genom en propaganda så att de kan sälja sina ofärdiga Covid19vacciner och andra produkter och driva genom massvaccinering och maskbeklädnad av befolkning samt tester med overksamma test?

Bevis för denna korruption är EVENT201

Tillräcklig evidens finns för att läkemedelsindustrin har korrumperat medierna och världshälsoorganisationen WHO.

——————————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 6.2

Härmed anklagas de större medierna verksamma i Sverige och dess ägare Bonnierkoncernen med tidningarna Expressen och Dagens Nyheter, norska Schibstedt med Aftonbladet och Svenska Dagbladet, TV4 Media som sänder TV4 i hela Norden samt Public Service med Sveriges Radio och Sveriges Television för att samfällt ingå i en vilseledande coronapropaganda i avsikt att orsaka masshysteri och psykos hos den svenska befolkningen.

§6.2 Samtliga medier är ansvariga för sin del i en samfälld covidkonspiration att föra svenska folket bakom ljuset och föreslås här en förenklad första delgivning.

Samtliga i anklagelsepunkt 6 nämnda medieägare anklagas för att fullt ut bära hela ansvaret för dess mediers FALSKT LARM och bedräglig propaganda riktad till svensk publik.

———————————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 6.3

I enlighet med Nürnbergskodens kodex kan ingen personligen undfly ansvar refererande till order eller uppdragets genomförande.

§6.3 De stora massmediernas reportrar, journalister och programledare är ansvariga för den propaganda de dagligen har spridit med upprepningar av ”pandemi”, dagliga overifierade siffror om påstått smittade och döda en statistik som inte kan bevisas samtidigt som de har undanhållit fakta om smittade och döda av covid19vaccin.

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Massmediernas medarbetare är var och en enskilt ansvariga och skyldig för ensidig rapportering och propaganda.

———————————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 6.4

Härmed anklagas professor Agnes Wold för vilseledning av svenska folket genom att uppmana till cov19vaccinering av oprövat MRNa ”vaccin”. Och förräderi mot svenska folket som lockas att ovetandes ingå i en experimentell och vetenskapligt oprövad vaxkampanj som bevisligen orsakat skada och död på vaxade.

§6.4 Professor Agnes Wold har tillägnat sig ansenlig massmedial makt och trots hennes akademiska bildning och ledarroll har hon tagit ställning för Covid19 vaccin och medverkar därmed med sina råd och påståenden till dess spridning och katastrofala effekt för individer och folkhälsa.

Tillagd 26 aug 2021

Agnes Wold är skyldig till vilseledning av svenska folket och förräderi genom sina råd och påståenden om att var och en bör injicera covid19vaccin.

—————————————————————————————————————

7) Krigsförbrytelser

Anklagelse punkt § Uppsåtligt förorsakande av svårt lidande eller svår skada till kropp eller hälsa med stöd av Romstadgan

Sveriges riksdag och regering har i samband med pandemilag motiverad av ”krigssituation” installerat en krigsdelegation med endast 50 + 5 utvalda av riksdagens folkvalda vars åtgärder är att betrakta som orimliga utifrån vetenskaplig statistik och inte kan försvaras av en påstådd nödsituation.

§7 Krigsdelegationen +5 upprättad i mars 2020 är skyldig till att enskilda personer i Sverige genom inskränkningar och inkompetent vård utsatts för: Uppsåtligt förorsakande av svårt lidande eller svår skada till såväl psyke som kropp och hälsa?

Var och en i krigsdelegationen ensamt skyldig

——————————————————————————————————————-

Anklagelse punkt § 7:1 Psykisk tortyr och omänsklig behandling inbegripet biologiskt experiment med stöd av Romstadgan

Sveriges riksdag och regering har genom krigsdelegation påtvingat befolkningen psykisk tortyr och omänsklig behandling inbegripet biologiskt experiment med vetenskapligt oprövad ”vaccin”.

§7.1 Krigsdelegationen +5 är skyldig till de skador som drabbat enskilda personer i Sverige genom inskränkningar och inkompetent vård och insats av biologiskt experiment?

Var och en ensamt skyldig

Medskyldig

———————————————————————————————————————

Anklagelse punkt § 7.2 Uppsåtligt riktande av angrepp mot civil egendom

Uppsåtligt riktande av angrepp mot civil egendom, det vill säga egendom som inte utgör ett militärt mål. Krigsdelegationens åtgärder har medfört att ett stort antal företag gått i konkurs och människor har förlorat sina levebröd.

§7.2 Varje person och företagare som drabbats av restriktioner och pandemilag äger rätt att fullt ut avkräva kompensation. Med stöd av Romstadgan

Riksdagens folkvalda och myndighetspersonal inblandade i beslut om inskränkningar och pandemilag är skyldiga att ersätta varje person och företag som lidit ekonomisk skada 2020-2021.

——————————————————————————————————————–

Till denna grupp av anklagade kan fler tillkomma efter förslag från allmänheten och även visselblåsare inom medier, myndigheter och domstolar.

Journalister som drivit på och med fabricerat innehåll medverkat till att sprida propaganda, förvilla allmänheten och orsaka masshysteri.

Huruvida dessa ställs inför Folkdomstolen är under utredning. Läsare kan i kommentar eller i meddelande ge sin uppfattning.

Till ägarna ledningen eller högsta chefer för bolaget angående anläggningen Gotland Slite

cemab@maildrop.wm.net

Öppet brev till folket i Sverige och ägarna beslutsfattarna angående Slite

Säkerhetspartiet är antagen till alla kommande valen samt EU valet

Tribunalen Sverige Foundation

se vidare vad mörkar leksaksregeringen jo detta kolla https://jige.jige.eu/2021/08/13/10/

tribunalensverige@protonmail.com

sakerhetspartiet@protonmail.com

För kännedom Säkerhetspartiet har ställt skrivelse till uppgiven regeringen som inte har svarat än kommer tillskriva öppen skrivelse igen när 10 dagar har gått från Partiet skickade in begäran till att riksdagen skulle svara på frågor så folket i landet får svar på aktuella frågor i landet. Eftersom Sverige enligt uppgivet är förklarad som demokrati samt så kallad rättsstat . Men verkligen inte lever upp det till så är det av största vikt att regeringen tar sig tid och svara folket på aktuella frågor. Det är förklarat val kommande året så frågorna är verkligen aktuella för att få svar på. Något svar har inte kommit regeringen mörkar som vanligt i stället ta en tid att i riksdagen och ta upp frågorna. Enligt folkrätten FN stadgar så skyddar inte den sittande regeringen sitt folk så kan folket skydda sig mot sittande makten. Det är verkligen dags för dessa frågor. Säkerhetspartiet kommer gå vidare med detta. Uteblivet svar så kommer partiet vända sig till Tribunalen Sverige Foundation för prövning. Detta vill partiet framföra så denna skrivelse är för kännedom. Säkerhetspartiet anser att pröva beslutet för anläggningen i Slite. Landet Sverige är större än Gotland så om vattnet riskeras så för man se över möjligheterna till att lösa vattenfrågan på. Så driften kan fortsätta på Slite

Vid frågor så kontakta partiet på följande mejladress sakerhetspartiet@protonmail.com

Säkerhetspartiet 2021-08-25

President för stiftelsen säkerhetspartiet Karl Owe Peter Ljungvall

Ja ovan så är det vad man på riksdagens hemsida kan se läsa detta. Om Stefan Löfven. Om jag ska gå lite på annat för ett litet tag. Idag kom han på att det är dags att avgå. Ja ni har han kommit på eller rättare sagt man kan anta denna skrivelse. Han hånflinade inte nu som han har förmågan att göra jämt. En så kallade statsminister som hånflinar folket direkt i ansiktet ja jo han tycker han har gjort sig förtjänt av lönehöjning för en tid sen. Ja han och regeringen kan man knappast anklaga för att dels att inge det minsta förtroende när dom yttrar sig det verkar vara på det viset att dom vill visa sitt förakt för folket som får stå ut med dessa lekande leksaksregeringen olaglig för det är den. folket har aldrig nånsin röstat för eller förrådas av leksaksregeringen lek. Sverige dåtida Svenska Staten var trygg säker. En kommer denna med flera fjantar och ska få det till lett kalifat med en så kallad religion om inte är en religion uppmanar sina så kallade troende att dom ska ta över ljuga mm för att komma över ta över landet. Alltso inte ett dugg om att leva i fred med annat folk som man har gjort i Sverige till dessa förrädare som ska ta över. Sänka landet till flinta 3 stadiet som västländerna lämnade bakom sig för lång tid sen. det vill dom tvinga landet till och svenska och invandrare som trivs har anpassat sig till landet. Så ska slödder komma in och göra landet till en krigszon nu med områden som töntarna inte vågar sig in i detta är vad denna mannen med leksaksregeringen står och tycket att det var fantastiska år att för denna förrädare med flera har gjort men nu ska avgå man kan ju tänka sig att han rimligen fått se läsa detta enligt lagarna så är han dels dömd till 30 år som han inte vill kännas vid sen har samröre med terrorister och har sänkt landet från säkert till en skurkstat, han tycker det var fantastiska år när han nu har gjort detta som han tycker han ska ha lön för samt han själv med annat slödder i leksaksregeringen tycker dom har gjort sig förtjänt av högre lön. Undrar hur många som kan hålla med om detta, Sossepacket kan verkligen och har alltid gjort det uttalat sig ja som vad oförskämda inte tänker på vad dom säger . ok det har varit fantastiska år han tycker alltså eller uttrycker sig ja ni får skälva fundera på detta men reta folket spydiga oförskämda och direkt olämpliga uttalande denna idioten med flera ska alltså leda landet ena folket och som han säger fokus på göra det så bra som möjligt för folket som bor i landet ja ni hur många kan hålla med om det. hur många som har blivit dödade misshandlade våldtagna och verkligen förnedrande av dessa asss som ska ta över landet och folket ska betala för dom gör detta. ja dom kan verkligen uttala sig stötande förnedrande. Ok till backa till skrivelsen ovan. Stefan brinner för rättvisa och jämlikhet, Ok hur många v folket håller med om detta. Detta är att slänga paj i ansiktet på folket. brinner för vad rättvisa jämlikhet ok inte ett dugg vad han har stävat efter under dessa fantastiska åren han har haft och lekt förgripa sig på folket och ljugit. ja dom kan verkligen uttrycka sig väl samt inte alls stötande eller likvärdigt hummm eller är det tvärt om jo det är det. Vilka jävla spydiga fanskap som tar betalt för att sänka landet förgripa sig på folket en uttala sig stötande mot folket som får betala angrips plundras rånas och har inget skydd alls det dom lagligen har det sen denna leksaksregeringen till att ändra tolka så folket inte kan ens försvara sig. För denna landsförrädare så var det allso fantastiska år att utföra detta . Folket har ingen som helst anledning ha denna idiot kvar inte ens 1 minut avgå eller så ska han och leksaksregeringen ta läsa på folkrätten samt FN stadgar avgå eller så ska han avsättas ingen avser att göra det så då får Tribunalen Sverige Foundation för grundaren av säkerhetspartiet enligt folkrätten avsätta denna som tycker har har haft 10 år av fantastiska år att just göra det som nu är faktum i landet en skurkstat där folket inte vågar gå ut som dom vill för folket angrips av angriparna som denna leksaksregeringen har medvetna smugglat in i landet för röstfusk samt angripa folket.

https://www.svd.se/svd-erfar-stefan-lofven-kommer-att-avga/om/stefan-lofven-avgar

Ok kommer kanske imorgon om ljugande polisen som inte är poliser utan töntar poliser följer lagarna det gör dom inte idag så då är man inte polis men töntar som leker poliser det kan dom ju göra så mera om detta kommer snart

Sen ska nämnas att Tribunalen Sverige Foundation Verkar för folket i landet enligt folkrätten FN.stagdar. Enligt som sagt folkrätten samt fns stagdar så ska staten skydda folket det är statens skyldighet, gör den inte det har folket rätt att skydda sig mot staten. kommer mera om det snart

Förorda

Har kollat på hemsidan för så kallade egen utnämnd så kallad regeringen. Man ska hålla god ton i riksdagen. ok kan ju vara bra. Men som jag ser det får ni allt börja först med den saken. Kräva något som så kallade riksstan regeringen inte håller är för mycket begärt. För meddela följande. Enligt grundlagen i landet då Svenska Staten som innan avtalet olagligt inte giltigt skrevs mellan Socialdemokraterna och motparten Muslimska Brödraskapet. Om övertagande röstfusk släppa in främmande makt terrorist i riksstan i myndigheter. är olagligt inte giltigt. Enligt grundlagen så är det en demokrati folket väljer sin regering var 4 år. detta har inte skett något val som ska släppa in överlåta eller gå från demokrati till diktatur med fult främmande religion som ska ta över från kristendomen till Koranen som är total diktatur. Förklara detta för folket samt förklara varför en statskupp kan ha verkat från avtalet skrevs till idag, Gör det omgående eftersom folket angrips av dom som ska ta över av en olagligt avtal. Jag kan inte se att ni kan förklara detta på annat sätt än följande. För detta avtal med en part som inte har rätt att ingå det samt med en terrorist som ska göra det till en diktatur med totalt främmande så kallad religion som det inte är i landet som var Svenska Staten. En religion uppmanar inte sina att mörda otrogna eller lura utmanövrera dom mm. Förklara detta för folket som tillhör Svenska Staten som är det folket som kan bevisa vara folket i Svenska Staten som var medborgare i landet Svenska Staten. Det innefattar inte era gäster som denna leksaksregeringen har smugglat in. Så förklara varför folket i Svenska Staten ska finna sig i detta. Folket i Svenska Staten är dom som tillhörde Svenska Staten som endast dom som har rätten att rösta för landet Svenska staten. Och har rätt till landet Sverige. Det har inte ni landsförrädare samt era insmugglade folk. Jag hoppas ni avgår omgående så folket kan skydda sig samt sitt land. Annars får folket avsätta er enligt folkrätten samt Fns stadgar

Jag vill informera alla i riksdagen att dom tjänar en terrorist organisation med det är åtalbara för samröre med terrorist organisation med dom påföljder det finns enligt gällande internationella terroristlagarna.

Detta gör att folket kan avsätta regeringen https://jige.jige.eu/2021/08/13/10/ enligt folkrätten FN stagar omgående samt gripa åtala regeringen för terroristsamröre för fara för folket säkerhet enligt terroristlagarna då räcker det med fruktan för folket i landet det är länge sen som det kriteriet uppfylldes nu med detta framgår det att alla i landet inte kan räkna med att bli skyddade av en stat eftersom med detta övergrepp visar att lagarna säkerheten för folket inte finns som det ska göra i en demokrati. Landet är förklarat demokrati men detta bekräftar diktatur i landet med en terrorist som styr leder landet med en marionett regering som folket inte har valt så den är olaglig och har inte mandat alls att bestämma något för det röstade folket. https://samnytt.se/hedersutsatt-kvinna-kidnappades-fran-skyddat-boende-polisen-forbjods-ingripa/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic . Kan regeringen omgående svara på detta. Det vill kräver folket svar på omgående. Se vidare på https://jige.jige.eu/2021/08/13/10/

Detta gör att folket kan avsätta regeringen enligt folkrätten FN stagdar omgående samt gripa åtala regeringen för terroristsamröre för fara för folket säkerhet https://samnytt.se/hedersutsatt-kvinna-kidnappades-fran-skyddat-boende-polisen-forbjods-ingripa/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic . Kan regeringen omgående svara på detta. det vill kräver folket svar på omgående.

Öppet brev till folket i landet och till regeringen samt flera. Folket genom Säkerhetspartiet önskar svar från regeringen enligt nedanstående text. Uteblivet svar på denna skrivelse senast 10 dar efter regeringen mottagande av denna handling. Se till att svara på denna skrivelse. Uteblivet svar så får folket genom Säkerhetspartiet vända sig till Tribunalen Sverige Foundation pröva om avsättande av regeringen enligt folkrätten samt FN se nedan texter.

Öppet brev till folket i landet och till så kallade regeringen, Kungen media med flera Vad nu landet vill kalla sig för. Uppgiven regeringen som enligt egen utsaga ska styra landet vad det nu vill kalla landet för. Får påpeka följande att Socialdemokraterna har uppenbarligen skriftliga avtal med Muslimska Brödraskapet. Om övertagande av landet så Brödraskapet ska ta över landet, Det är samma sak som en statskupp eftersom avtalet om övertagandet har skett det är ochså fullbordat för nu kommer terrorister in i myndigheter och det är på väg från demokrati till total diktatur. Hur kan dom avtala om något som Socialdemokraterna inte har rätt att överlåta ingå avtal om enligt landet så är det en demokrati folket röstar var 4 år på sin regeringen. Folket har inte röstat på en terrorist organisation ska ta över eller har gett Socialdemokraterna fullmakt att ingå avtal om överlåtelser av landet som uppenbarligen är på väg till ett kalifat. Det är diktatur dom vill ha och det är dit landet går nu med stormsteg mot. Mot folket i landet som förtrycks av ockupationsmakten som är rimlig att anse som agerar nu med dagliga angrepp mot landets folk. Som har intagit landet med Socialdemokraterna med avtal mellan dom. Eller vad man vill kalla det för. Svaret på det är sittande regeringen samt Socialdemokraterna som ska till folket svara på den saken. Enligt så kallade regerings hemsida så är det demokrati folket som väljer sin regeringen. Så till sak om det är på det viset så om folket, är den som väljer sin regering och inte vill ha att regeringen fortsätter att sänka landet till ett brödraskapets vilja krav. Så har folket enligt folkrätten lagarna FN att avsätta regeringen bara att läsa dom lagarna. Med omgående verkan

Regeringen när den tillträdde samt innan den så kallades valdes av folket så framkom inte följande. Att regeringen avser att få till ett kalifat på landets befolknings bekostnad som betyder att folket ska betala förtryckas angripas landet ska plundras dom ska ha förmåner på folkets bekostnad. Det står inget i regeringens tal vid tillsättande av regeringen. Med det så står inte så kallade regeringen för den verkade för att bli vald för. Sen så valfusk är ju då verkligen avgörande pågående i hela världen detta land har ryckte sen lång tid att det förekommer valfusk. Så eftersom påstådd regeringen inte skyddar sitt folk men dom som regeringen smugglar in för att på folkets bekostnad så kallat då över landet. Så hur ska folket kunna tro på denna leksaksregeringen som har en terrorist som den lyder. Orsaken till det att det är dels olagligt avtal samt olagligt att styra landet mot ett kalifat som pågår. Samt ändra lagar så folkets rätt stängs helt så folket kan inte kunna yttra sig för då kan folket åtalas så klart fälls så yttrande rätten som regeringen skall verka för är att avskaffa den då är det diktatur som gäller. Sen så ska det bli val framkommer redan att så kallade statsminister inte kan svara om han avser att följa folkets vilja. Ok orsaken är ju att han vet att terroristen som ska ta över avser inte att lämna det den har lyckats ta i besittning och våldför sig på och plundrar. Sen så framkommer det att folk i myndigheter kommer motverk om inte rätt vinner valet. Det betyder att dom inte avser följa folkets vilja samt göra som nu att jävlas hindra SD som är vald av folket. Så sittande regeringen avser att sätta sig över folkets vilja. Enligt folkrätten som detta landet har skrivit under så har folket all rätt att på alla sätt skydda sig mot angriparna som sätter sig över lagar folkets vilja rätt.

Följande anser sig folket vilja ha svar på annars så enligt folkrätten kan folket genom ombud eller direkt själva avsätta gripa åtala så kallade leksaksregeringen som har terroristsamröre med det kan åtalas dels enligt terroristlagarna folkrätten. Vad säkerhetspartiet samt folket önskar svar om är följande

1. Vem styr landet som inte har någon klar framställan av vad vem som styr landet samt namn på landet. Svenska staten är ju övertagets enligt ett olagligt avtal att brödraskap ska ta över. Förklara vem vilka som styr landet i verkligheten, Eftersom avtal finns om att ta över landet samt att det är på väg till kalifat och allt som har med demokrati rättssäkerhet har eller pågående nu till en diktatur. Så den verkliga som styr är med all säkerhet terroristen som ger leksaksregeringen order dom regeringen meddelar som sitt beslut men i verkligheten terroristens beslut. Sen har det varit snack om guldet som Svenska Staten ska ha haft. Men inte kan tala om var guldet är. Det ska folket veta. Men jag antar att guldet inte finns längre utan terroristen har sätt till och ta det så orsaken till att dom inte kan tala om var guldet är det är att det inte finns något guld kvar. Så det kräver folket få veta hur mycket det är var det är. Sen är landet bolagsbildat uppge namn orginations nr sen vem vilka som äger bolaget man kan ju anta att det inte är folket som äger bolaget,

2.Avtalet med en terrorist organisation avtalat är överta landet få förmåner som inte folket i landet ska få. Så få röster mot att släppa in främmande makt part i regeringen myndigheterna. Köpa byta röster är olagligt samt röstfusk. Så förklara hur en statskupp har kunnat ske som blev då avtalet skrevs. Ingen gripen åtalad eller att folket ska ha upplys om detta. Så förklara agerandet lagligheten samt varför ingen är gripen åtalad samt att det kunde ske, Hur ska ett val ska kunna genomföras utan röstfusk när leksaksregeringen smugglar in folk i landet ändrar reglerna mm så dom ska kunna utföra det som är olagligt. Regeringen uppenbart stöder så lagarna ska passa in för angriparna. Som redan i avtalet är skriven form är helt klart så på ren svenska hur ska ni ljuga er ur detta. Finns ingen som helst trovärdighet när man skriver ett avtal som dels inte är lagligt mellan partierna Socialdemokraterna äger inte landet inte har rätt att avtala för folket ska tillfrågas. Förklara detta, sen släppa in främmande makt i regeringen myndigheterna har inte heller folket tillfrågats om samma här. Förklara saken lagligheten syftet.

3 Kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Att smuggla in folk med förevändning att dom ska rädda en åldrande folk, detta är en stor ljugningar. Leksaksregeringen Soros med flera och ambassaderna lockar att dom ska ta sig till Sverige men enligt reglerna avtalen ska första landet dom kommer till hantera dom som kommer inte det sista landet som leksaksregeringen med flera lockar med feta erbjudande för dom ska söka sig till det sista landet. Förklara vad ni håller på med vad ni vill uppnå inte i alla fall att landet ska få annat än utgifter inte någon fördel. Dom som finns som lär sig språket. Slänger leksaksregeringen ut. Förklara varför ni slänger ut dom som sköter sig med korkade bortförklaringar. Men behåller dom som angriper folket i landet med våld??

4 Ett fungerande rättssystem är en nödvändighet. Det är för länge sen upphört att vara det . Orsaken är leksaksregeringen agerande så nu råder det för varje dag mera bananland för varje dag. Förklara följande, Myndighetspersoner ska vara opartiska. Men har terroristsamröre frimurare Hilda Buren med flera. Då har dom samröre med parter som gör att dom inte är opartiska allt dessa gör beslutar är olagligt ska göra om. Förklara vad ni håller på med. Varför inte lagar regler efterlevs.

5 Skatter det är till för att ett land ska kunna fungera som land stat. Förklara följande skatterna förskingras till u – hjälp samt betala angriparna som leksaksregeringen smugglar in i landet terroristen. Men till folket finns det inte pengar till. Till dom ska betala får klara sig utan det dom betalar för. Förklara detta syfte orsaken till detta agerande.

Pensionerna håller på och kollapsar. Ja så klart dom gör det om man förskingrar pengarna så finns det inte till folket som betalt för. Inte alls konstigt. Det hjälper inte att höja göra om systemet för det går alltid att förskingra mera än tidigare. Göran Persson lånar av pensionerna. Garanterar att det ska betalas tillbaka. Facit folket blåsta pengarna kom inte åter inte fan konstig att det inte finns pengar. Sen så ska man jobba in sin pension. Då kommer dom på att folket som leksaksregeringen smugglar in ska ha pension som aldrig har jobbat i landet. Så svara om detta vad leksaksregeringen håller på med. Detta kallas för förskingring trolöshet med huvudman avtalsbrott mm svar önskas krävs.

6 Leksaksregeringen har tagit in många angripare som ska bidra till den åldrade folket i landet. Det visar sig inte ge någon vinst men stora förluster som folket får betala men det dom skulle bidra med ser man inte till. Lösningen eller vad leksaksregeringen gör är att ta in mera inte stoppar det. Förklara detta av vilken anledning ska vissa jobba längre i sitt liv för att göda folk som utgör dagliga attacker mot det betalande folket ge svar på detta vad leksaksregeringen håller på med syftet med detta är.

7 Insmugglade angripare får förnedra Svenskar men Svenska får inte säga något utan ska hålla käften och betala. Enligt det som står på regeringshemsida så kränker det folkets rättigheter i folkrätten FN stagar så gäller det för alla inte vissa så varför får angriparna skrika vad dom vill men Svenskarna för inte säga något. Svara varför folk särbehandlas som riktar sig på folket i landet. Finns mycket mera att komma med. Men eftersom leksaksregeringen inte kommer ge någon vettig förklaring som kan godtas skulle den göra det så är det inte vanligt att den gör det. Så man börjar med dessa frågor skulle vettiga riktiga svar lämnas så får man gå vidare med mera frågor.

8. Så kallade rättssystem så följer den inte lagarna enligt hemsidan för regeringen så är regeringen skyldig att se till att lagarna efterlevs samt döms efter dom skrivna lagarna. Det är nu klart att så inte är fallet vilket agerande avser regeringen göra. Åtala avsätta eller på annat sätt säkerställa säkerheten för folket i landet då menar jag dom som sköter sig angriparna som smugglas in av leksaksregeringen ser ju leksaksregeringen till att gå till mötas det är särbehandling som det står på hemsidan att det inte är ok. Svar krävs.

9. Att finansiera terrorister i alla skepnader dom leker på något sätt är olagligt. Som ge pengar till så kallade talibaner som har intagit Afghanistan så inkom med svar varför inte leksaksregeringen rättar sig efter lagarna utan ska finansiera terrorismen. Detta ska leda till åtal för dom inblandade

Sista frågan är följande. Enligt folkrätten samt FN. Så har folket rätt till att avsätta leksaksregeringen om den inte frivilligt ser till att följa lagar skydda folket. Om den inte gör det så om folket kräver avgår kommer leksaksregeringen göra det eller kommer den som vanligt sätta sig över lagarna svar krävs. Det är ni skyldiga folket att svara på.

Eftersom angreppen sprängningarna plundringarna våldet mot folket pågår. Dagligen så förutom att påtala att ni har gjort er förkänt av högre lön som ni själva bestämmer. Samt skydda angriparna som ni gör. Så är detta av största vikt att ni svarar omgående. Att vänta på att det passar er finns ingen anledning till eftersom det är det betalande folket som angrips kräver svar så får ni ta detta omgående 10 dar efter talmannen fått denna skrivelse vill Säkerhetspartiet för folket räkning samt sin egen få svar på denna skrivelse. Om den inte lämnas eller innehåller sakliga rimliga svar så kommer Säkerhetspartiet för folket som inte uppenbarligen vågar yttra sig eftersom leksaksregeringen förföljer dom som yttrar sig. Efter tidsfristen gått ut så kommer jag som Svensk medborgare samt Säkerhetspartiet för Svenska folket vända mej till Tribunalen Sverige Foundation för begäran om prövning för att upplösa den olagliga leksaksregeringen regeringen som har terroristsamröre som är olagligt.

Säkerhetspartiet

nligt folkrätten rätten till självförsvar

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/debatter-och-beslut-i-kammaren/

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer.

eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta Staterna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelser för att uppfylla detta åtagande.

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter en genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i området som står under deras jurisdiktion

för dessa rättigheter och friheter samt genom

Öppet brev till rikstan folket i landet så kallade rättsväsendet media partier med frågor om läget i landet avsaknaden av säkerheten för folket som betalar skatt i landet samt vad sittande påstådda regeringen har för mål syfte för landet som kallas för Sverige och vilket ord namn på landet styret som sittande regeringen anser att landet ska heta eller avsikten snart vad landet ska kallas för (kanske skurkistan ) samt frågan om hur sittande regeringen avser sig rätt att styra landet på vilka grunder regeringen anser ska ingå avtal i klartext och folket ska betala för detta. Anser regeringen att Socialdemokraterna

Sen bemöta frågan om att folket inte vill vara i ett som ska tas över av terrorister. Samt frågan om att folket inte vill vara delaktiga i ett land som år på väg till total diktatur sharia lagar finansiering till terrorister av förskingring skatt medel samt att folket vill få förklaring varför skate medel förskingras från folket för finansiering av angripare som kallas för att dom behövs för att trygga ålderdomen för folket i landet. det är nu tvärt om att dom som kommer ser till att det är kostnader med dessa och få som bidrar kaster sittande regeringen ur landet. sen anser folket att få svar om sittande regeringen ser till att få ut bidragsangriparna samt återställa ordningen så är frågan ett eftersom det är olagligt att ha samröre med en terrorist ordination. som ska ta över landet. låta dom som kommer komma in i kumuner myndigheter rättsväsendet det framkommer ju nu total upplösning av landet . så vill inte sittande regeringen stoppa detta återställa ordningen så är frågan varför folket fråntas det grundläggande om folkrätten folket hindras avsiktligt att kunna skydda sig men dom som kommer får ändringar så dom sliper på följder som det står i lagarna som nu inte efterlevs så folket kräver svar. annat fall så vill folket ha svar orsaken sittande regeringen inte avser att skydda folket samt följa internationella folkrättslagar terroristlagarna. då kräver folket svar om sittande regeringen avgår. samt frågan eftersom det ska vara folket som bestämmer över regeringen i fria val så kräver folket svar om avsättande av sittande regeringen om regeringen tänker rätta sig efter lagarna eller sätta sig över dom och utgöra hot mot folket som redan pågår avsiktligt av regeringen med sen terrorist som styr landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...