Page for dealers of ElCyklar ElCyklar bayileri için sayfa

Página para distribuidores de ElCyklar Sida för återförsäljare av ElCyklar

Modell HM-A20

Modell HM-B16

Modell HM-D26

Modell MH-X7

Modell HM-X8

MODELL HM-X9

Modell HM-X10

Modell HM-12

HM-X7

HM-X8

Satın alma müdürüne. Elektrikli bisikletlerin toptan satışı ile ilgili çeviri bilgileri Bu, Google çeviri tarafından çevrilmiştir. Yanlış mı yoksa kötü çevrilmiş mi? Bu yüzden bize daha iyi bir çeviri göndermek isteyen olursa minnettarız. Jankels Vakfı, Çin’deki fabrika için şirketin ürünlerinin Toptancısı olarak bir acente olarak hareket eder, paket olarak 20 bisiklet satar ve talep üzerine alıcılara fiyat teklifi veririz. O pakette, o paketteki farklı ürünleri seçebilirsiniz. Ayrıca parça teslimatları. Daha hızlı gidebildiği AB ülkelerinde yaklaşık 5 iş günü sürmektedir. Alman İngiltere İtalya deposundan daha küçük teslimatlarda teslimat yapabiliriz. Daha sonra konteynırda satıp teslim ediyoruz, daha sonra aynı ürün ile konteynırda Çin’den geliyor, yaklaşık 25-30 gün sürüyor. Ürünleri kendi ürün adı markanızda almak mümkündür. Müşteri, ürünlerin isimlerini isterse, sipariş verirken onlara haber verin. E-posta adresinden bize ulaşın. jankels@protonmail.com Ödeme şartları. Ürün tutarının %100’ü ile sipariş verirken 1-20 bisiklet ödenir. 21 bisikletten, sipariş verirken ürün tutarının %30’u ile ödeme yapılır. malları göndermeden önce, mal tutarının %70’i ödenir. Ürünler için web sitesi https://jige.jige.eu/2021/07/02/3/

Çin Fabrikası için Ajan Jankels Vakfı kayıt no 7409738 Posta Kutusu 152 Gazimağusa Mersin 10 994 50 Türkiye E-posta adresi jankels@protonmail.com

To the purchasing manager. Translation information on wholesale sales of electric bicycles This is translated by Google translation. Should it be wrong or poorly translated. So we are grateful if anyone wants to send us a better translation. Jankels Foundation acts as an agent for the factory in China as a Wholesaler of the company products we sell 20 bicycles as a package and gives a quote to buyers upon request. In that package, you can choose different products in that package. Also piece deliveries. It takes about 5 working days in EU countries it can go faster. We can deliver from German England Italy warehouse in smaller deliveries. Then we sell and deliver in container then with the same product in container it comes then from China takes about 25-30 days. It is possible to get the products in your own product name brand. If the customer wants the names of the products, let them know when ordering. Contact us at the email address. jankels@protonmail.com Payment terms. 1-20 bicycles are paid for when ordering with 100% of the item amount. From 21 bikes, the order is paid with 30% of the item amount when ordering. before shipping the goods, 70% of the goods’ amount is paid.

Website for the products https://jige.jige.eu/2021/07/02/3/

Agent for China Factory Jankels Foundation reg no 7409738 Po Box 152 Famagusta Mersin 10 994 50 Turkey

Email address jankels@protonmail.com

Elektrikli bisikletlerin yeniden satışı fiyat listesi. AB içi nakliyeyi içerir, Kuzey Kıbrıs’a nakliye eklenecektir. Gümrük masrafı ve diğer masraflar ülke ücretler için.vergiler K.K.T.C. Fiyata dahil olmayan eşyanın ithalinde istenebilir.

Ürün tesliminden itibaren 1 yıl garantilidir.

Ödeme şartları. Ürün tutarının %100’ü ile sipariş verirken 1-20 bisiklet ödenir. 21 bisikletten, sipariş verirken ürün tutarının %30’u ile ödeme yapılır. malları göndermeden önce, mal tutarının %70’i ödenir.

Price list resale of electric bicycles. Includes shipping within the EU, Shipping to Northern Cyprus will be added. And the cost of customs other costs that the country K.K.T.C. may require for importation of the goods is not included in the price.
Warranty 1 year from the delivery of the product.

Payment terms. 1-20 bicycles are paid for when ordering with 100% of the item amount. From 21 bikes, the order is paid with 30% of the item amount when ordering. before shipping the goods, 70% of the goods’ amount is paid.

HM-A20 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 14000$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to 19 bikes 800$ USA Dollar

HM-B16 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 11700$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to 19 bikes 685$ USA Dollar

HM-D26 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 13900$ USA Dollar 1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to 19 bikes 795$ USA Dollar

HM-X7 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 10000$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to 19 bikes 600$ USA Dollar

HM-X8 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 10500$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to 19 bikes 625$ USA Dollar

HM-X9 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 12860$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to 19 bikes 743$ USA Dollar

HM-10 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 17200$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to19 bikes 960$ USA Dollar

HM-12 Paket fiyatı 20 bisiklet Package price 20 bikes = 13580$ USA Dollar

1 ila 19 bisiklet için fiyat. Price for 1- to19 bikes 800$ USA Dollar

ürünler için web sitesi https://jige.jige.eu/2021/07/02/3/

website for products https://jige.jige.eu/2021/07/02/3/

Çin Fabrikası için Ajan

Agent for Kina Fabriken

Jankels Foundation reg nr 7409738

Po Box 152

Famagusta Mersin 10

994 50 Turkey

Mail- adress jankels@protonmail.com

When ordering goods up to 20 goods, the payment terms are 100% when ordering the goods. Delivery to a customer within the EU takes about 3-5 working days

The goods are packed for international shipping.

Ordering larger orders. If payment terms are 30% payable when ordering 70% Remaining payable before shipping the goods. Delivery time about 25 days from China.

Ordering larger orders. If payment terms are 30% payable when ordering 70% Remaining payable before shipping the goods. Delivery time about 25 days from China.

Goods to Northern Cyprus are subject to shipping from Turkey to Northern Cyprus (our shipping company can not provide delivery dates it is beyond our control) Prices quoted are to Turkey. To Northern Cyprus, the price is at the border of entry to K.K.T.C. Our shipping company can not give price for import to K.K.T.C it is determined when importing to Northern Cyprus these costs are added (Out of our control)

20 adete kadar mal siparişinde, mal siparişinde ödeme koşulları %100’dür. AB içindeki bir müşteriye teslimat yaklaşık 3-5 iş günü sürer. Mallar uluslararası nakliye için paketlenir. Daha büyük siparişler sipariş etmek. Ödeme koşulları sipariş üzerine ödenecekse %70 Malları göndermeden önce ödenecek kalan tutar. Çin’den teslim süresi yaklaşık 25 gün. Kuzey Kıbrıs’a mallar Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a nakliyeye tabidir (nakliye şirketimiz teslimat tarihlerini veremez, kontrolümüz dışındadır) Belirtilen fiyatlar Türkiye içindir. Kuzey Kıbrıs’a K.K.T.C giriş sınırında fiyattır. Nakliye firmamız K.K.T.C’ye ithalat için fiyat veremez, Kuzey Kıbrıs’a ithalat yaparken belirlenir bu masraflar eklenir (Kontrolümüz dışında)

Vid Beställning av varor upp till 20 varor är betalningsvillkoren 100% vid beställningen av varorna. Leverans till kund inom EU tar ca 3-5 arbetsdagar.

Varorna är förpackade för internationella frakter.

Beställning av större beställningar. Är betalningsvillkor 30% betalas vid beställning 70% Resterande betalas innan skeppning av varorna. Leveranstid ca 25 dar från Kina.

Varor till Norra Cypern är det beroende på frakt från Turkiet till Norra Cypern(vårt fraktbolag kan inte ge datum på leveranserna det står utom vår kontroll)

Uppgivna Priser är till Turkiet. Till Norra Cypern så är priset till gränsen till införsel till K.K.T.C. Vårt fraktbolag kan inte ge pris för införsel till K.K.T.C det bestäms vid införsel till Norra Cypern dessa kostnader tillkommer (Står utom vår kontroll)

Al pedir productos de hasta 20 productos, las condiciones de pago son del 100% al realizar el pedido de los productos. La entrega a un cliente dentro de la UE tarda entre 3 y 5 días laborables. Las mercancías se embalan para envío internacional. Realización de pedidos más grandes. Si las condiciones de pago son pagaderas en un 30% en el pedido, 70% restante a pagar antes del envío de la mercancía. Tiempo de entrega de unos 25 días desde China. Los productos al norte de Chipre están sujetos a envío desde Turquía al norte de Chipre (nuestra empresa de transporte no puede proporcionar fechas de entrega, está fuera de nuestro control) Los precios indicados son para Turquía. Para el norte de Chipre, el precio está en la frontera de entrada a K.K.T.C. Nuestra compañía naviera no puede dar el precio de importación a K.K.T.C, se determina al importar a Chipre del Norte estos costos se agregan (Fuera de nuestro control)

Quando encomendar mercadorias até 20 mercadorias, as condições de pagamento são de 100% no momento da encomenda. A entrega a um cliente dentro da UE leva cerca de 3-5 dias úteis. As mercadorias são embaladas para envio internacional. Fazendo pedidos maiores. Se as condições de pagamento forem 30% pagáveis ​​no pedido, 70% restantes a pagar antes do envio da mercadoria. Tempo de entrega de cerca de 25 dias da China. As mercadorias para o Norte de Chipre estão sujeitas ao envio da Turquia para o Norte de Chipre (nossa empresa de transporte não pode fornecer datas de entrega, pois está além do nosso controle) Os preços cotados são para a Turquia. Para o Norte de Chipre, o preço está na fronteira de entrada para K.K.T.C. Nossa empresa de transporte não pode fornecer o preço de importação para K.K.T.C é determinado quando importar para Chipre do Norte esses custos são adicionados (fora de nosso controle)

Agent for Kina Fabriken Jankels Foundation reg nr 7409738

Po Box 152, Famagusta Mersin 10, 994 50, Turkey

Mail- adress jankels@protonmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...