Traducción de información sobre ventas al por mayor de bicicletas

Esto está traducido por la traducción de Google. estaría mal traducido mal. Por eso estamos agradecidos si alguien quiere enviarnos una mejor traducción. La fundación Jankels actúa como agente de la fábrica en China como mayorista de los productos de la compañía, vendemos 20 bicicletas como un paquete y proporcionamos un presupuesto a los compradores que lo soliciten. En ese paquete, puede elegir diferentes productos en ese paquete. Entregado del almacén alemán. La entrega tarda unos 5 días en ser más rápida. Podemos realizar entregas desde el almacén alemán en entregas más pequeñas. También entregas por pieza. Tarda unos 5 días. Luego vendemos y entregamos en contenedor, luego con el mismo producto en contenedor viene de China y demora entre 25 y 30 días. Es posible obtener los productos a su propio nombre en los productos al realizar el pedido. Contáctenos en la dirección de correo electrónico jankels@protonmail.com

Tõlketeave jalgrataste hulgimüügi kohta

Seda tõlgib Google’i tõlge. see oleks valesti halvasti tõlgitud Seega oleme tänulikud, kui keegi soovib meile paremat tõlget saata. Fond Jankels tegutseb Hiinas asuva tehase esindajana ettevõtte toodete hulgimüüjana, müüme pakendina 20 jalgratast ja pakume ostjatele soovi korral pakkumist. Selles pakendis saate selles pakendis valida erinevaid tooteid. Tarnitakse Saksamaa laost. Tarne kiiremaks kulumiseks kulub umbes 5 päeva. Saame tarnida Saksamaa laost väiksemate tarnetena. Samuti tükitarned. See võtab umbes 5 päeva. Siis müüme ja tarnime konteineris, siis sama toote konteinerites, mis see tuleb siis Hiinast võtab umbes 25-30 päeva. Toodete tellimisel on võimalik saada tooteid enda nimele. Võtke meiega ühendust e-posti aadressil jankels@protonmail.com

Преводаческа информация за продажбите на едро на велосипеди

Това е преведено от превода на Google. би било погрешно лошо преведено. Затова сме благодарни, ако някой иска да ни изпрати по-добър превод. Фондация Jankels действа като агент на фабриката в Китай като търговец на едро на продуктите на компанията, ние продаваме 20 велосипеда като пакет и предоставяме оферта на купувачите при поискване. В този пакет можете да изберете различни продукти в този пакет. Доставя се от немския склад. Отнема около 5 дни, докато доставката върви по-бързо. Можем да доставяме от немския склад при по-малки доставки. Също така доставки на парче. Отнема около 5 дни. След това продаваме и доставяме в контейнер, след което със същия продукт в контейнер идва, след което от Китай отнема около 25-30 дни. Възможно е да поръчате продуктите от свое име върху продуктите при поръчка. Свържете се с нас на имейл адреса jankels@protonmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...