ja ni jo dom är inte dom första som visar sig från husse terrorist. Dom tillhör husse terrorister = Muslimska Brödraskapet. Ska nämnas att Muslim är inte det samma som våldsam. Men dessa som kommer från Muslimska Brödraskapet dom är våldsamma agerar som maffian gör för dom är just maffia. S

Ja vad händer med dom frågor jag krävde svar på. SVARADE DOM NEJ SÅ KLART GÖR DOM INTE DET. Bra fråga jo som jag förstod så inte fan svarar dom. Det här bevisar hur olämpliga dom är att leda landet dom har kapat och ska ta över. Dom framställer på regeringssidan att man kan skicka in och få svar på frågor. Ja det är många frågor som är rimliga att ställa och få svar på folket ska ju vara den som utser sin regering det skriver dom bara spydigheter för ska dom svara så ska frågorna passa dom gör dom inte det så struntar dom helt i det. Så gör inte en regering som är seriös följer lagar. Men en skurk regering gör det för den bryr sig inte om folket utan vem skurkregeringen skyddar har med att göra enligt avtal så är det Brödraskapet som enligt avtal har tagit över landet men inte förklarat det utan ger sken at Sverige inte svenska staten för det vill dom inte få fram för det är ju nu att skurkvälde som styr det vill dom mörka. Med att dom inte har offentligt gjort detta avtal förklarat det nu vad dom vill kalla det för så är det bulvan dom avsiktligt vilka intressen som ligger bakom denna skurkregeringen. Det är olagligt vad värre är att dom avser att få det till kalifat skurkvälde. Folket som ska rösta enligt vad grundlagarna säger så avser dom ändra dom men det har dom ju inte mandat till efter som dom har kapat landet samt bulvan förhållande

Sveriges riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Det ni det låter det jojoj men är det på det viset näääää det är det inte se mera ljugningar

Våra andra webbplatser

EU-informationÖppna dataFira demokratin! titta dom skriver demokrati det ni vad mera då kolla detta då det känner ni igen

Filmserie: Demokrati pågår

Lär dig mer om riksdagens arbete och beslut i filmserien Demokrati pågår. Här ser du första delen Riksdagen och demokratin. Foto: Riksdagsförvaltningen 

  • Demokrati vad mera då jo detta som jag hänvisade till och menade på att jag folket Säkerhetspartiet ville ha svar på frågorna som är verkligen av största vikt https://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/ svarade dom på frågorna så klart dom inte gör det. Orsaken till det jo svarar på frågorna så ja det är ju inga frågor dom vill kan svara på. Det vet jag därför ställer men det dom inte vill svara på. Men folket är rätt att kräva svar om nu landet är en demokrati som det inte är. Folket vill säkert ha svar på dom det vill i alla fall jag samt partiet. Så vad händer nu jo det var meningen att Tribunalen Sverige Foundation skulle ta prövning men så blev det inte. Orsak till det jo jag har skrivit att antingen rättar dom sig efter folkrätten som många länder har skrivit på med det ska rätta sig efter dom. Leksaksregeringen har inte gjort följande att antingen svara bestrida kravet nu har tiden gått ut för att bestrida då har dom med uteblivet svar avgått avsatt sig skälva och då ska dom avge det gör dom inte. Då kan man avsätta dom ska avlägsnas från regeringen
  • folket om så det är en eller någon eller en korkad tupp idiot som anser att folket är angripna personförföljda är tystade av ockupations makten som är en terrorist som ska ta över landet så är det bara att kolla folkrätten FN stadgar det har alla länder eller dom flesta skrivit på under och med det ska följa dom så om någon uppmanar dom att följa dom dom och avgå om dom inte gör det och ställer ett datum och dom inte gör det eller invänder inte tar en debatt om det. Tänk nu vad blir resultatet jo rimligen så avsätter dom sig själva lagar ska efterlevas rätta sig efter inte som leksaksregeringen och stödpartier gör sätter sig över dom . Så svara mej då på följande varför avsätta dom om dom gör det själva det är en bra fråga. Om så kallade regeringen utlyser val 2022 så gör dom gällande att folket är den som har enligt denna texten makten över landet regeringen en laglig sådan men denna är inte laglig dom har ju avtala att ta över landet med röster samt släppa in främmande fientliga främmande makt som inte alls har det minsta med detta landet att göra. Har folken röstat på det samt att landet ska bli ett kalifat som är ett direkt hot mot folket som bodde i landet innan terroristen och sossepacket som avtalar om något dom inte har mandat för. Och vad värre är det för dom jo dom sätter sig över lagarna som gäller det gör att dom inte har något att överklaga gnälla över att någon har förklarat dom avsatta. Så nu om dom inte har avgått så har dom problemet med lagar som dom inte följer och med det går att åtala för det samt bevisningen finns ju. Så igen varför avsätta dom om dom själva gör det. Ok det är det nu dom får ta debatt om den 2021-09-14 kl 12,00 sen enligt folkrätten FN så är det dom styrande som har hela ansvaret för folkets säkerhet så efter dom har avsätt sig så innan dom gjorde det hade dom inte mandat att kapa landet och leka styrande av landet för dom kan det. Nu så har dom för öppen ridå dels inte svarar på folket frågor det gäller om det är en som frågor eller ett parti som är antagen till alla valen då ska dom ta sig tid om dom vill eller inte. Det är inte om leksaksregeringen tror att dom bestämmer nu kan dom göra det för dom har sätt till att allt om har med lag och ordning kan dom sätta sig över. Tyvärr så kan dom det för dom har sätt till så dom kan det dom bestämmer över polis som inte uppfyller det ordet ska vara för just poliser allt är utmanövrerat så dom kan göra som dom vill med det så bekräftar det att dom inte har för avsikt att vara en rättsstat samt en demokrati det gör att dom inte uppfyller opartiskhet för att företräda en demokrati som folket har att säga till om då är det skurkstyre som leksaksregeringen samt husse avser sa gälla det har inget stöd från folket samt folket har inte röstat för en diktatur

För att gå vidare läsa vidare så titta längs ner i höger nedre hörnan i länken under detta meddelande klicka på Fortsätt läsa så kommer ni vidare på denna meddelande om avsättning som går vidare. så läs vidare http://jige.jige.eu/2021/01/03/17/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...