Säkerhetspartiets åsikt om sitationen i Sverige från 1974 till idag.

Säkerhetspartiet är antagen till alla kommande valen även till EU valet 2024

Vem har antagit Säkerhetspartiet till alla valen.

Valmyndigheten vem äger styr Valmyndigheten. Svar. Enligt sajten https://www.riksdagen.se så står det på hemsidan för så kallade Svenska riksdagen. Som är enligt utsaga där sittande regeringen fattar beslut för landet. Så kallade Sverige. Där står det. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Med den ordalydelsen kan man konstatera att folket styr sittande regeringen. Gör folket det. Ja eftersom landet är förklarat som en demokrati med fria val. Dels så är landet förklarat som en demokrati. Med fria val samt har lång historia som rättsstat samt inte varit i krig på många hundra år. Inga statskupper har enligt utsaga hänt på många hundra år. Stämmer det? Nej. 1974 så ingick Socialdemokraterna avtal med Muslimska Brödraskapet. Det betyder att en statskupp som är fullbordad. Ok då kollar vi först Socialdemokraterna vad är det. Jo ett politisk parti har styrt landet så kallad Sverige längst i Sveriges historia. Vad är och står det partiet för? Sen starten av partiet så gör partiet gällande att dom är ett arbetarparti. Demokratisk står för folket arbetarna. Ok då kollar vi det. Under andra världskriget så tog Socialdemokraterna parti för Hitlers välde. Sen när det föll så har man senare tagit parti för Muslimska brödraskapet. Ok då kollar vi Hitlers välde och Muslimska brödraskapet välde. Är dom rättsstater demokratier. Nej. Hitler var vald av folket i Tyskland. Sen förklarad som diktator. Muslimska brödraskapet är av många länder en terrorist organisation inte vald eller folkligt val inte heller kan se att dom är demokratiska rättsstat inte ens en stat eller är demokratisk utan är står för terroristverksamhet. Det har visat sig till dagens datum vad dom står för verkar för. Ett skurkvälde. Sen 1974 som dom kapade landet då kallat Svenska staten. Parter till avtalet. Är Socialdemokraterna. Inte folket i Sverige som det står är förklarat som landet röstade medborgare. Har folket tillfrågats informerats. Nej. Har partierna informerat att avtalet har ingåtts. Nej. Hur har det kommit fram efter lång tid när så kallade Sverige är på väg mot total diktatur skräckvälde har det kommit till folkets kännedom. Har då partierna som har ingått avtal om landet Sverige bekräftat det erkänt det förklarat det för folket. Nej Man mörkar ljuger om det än i dag. Sen utlyser Sverige med leksakregeringen fria val som ska hållas 2022 för att folket i Sverige ska välja sin regeringen. Finns det trovärdigt att valet är fritt följer demokratiska förutsättningar regler. Nej .Varför ? Om man nu ska se ett större land deras val som kallas för frihetens land ska vara demokratisk. Det är USA i valet hände samma som det hände i valet i Landet kallat för Sverige som förklarades giltigt. Att röstmaskiner röstsystemet slocknade orsak angavs strömbrott. I båda fallen finns det att före och ett efter så kallade strömbrottet så var det olika resultat på rösterna som många anser att man röstfuskade så man fick ett resultat som vissa ville ha dom styrande. Finns det tveksamheter. Ja . Har valen förklarats giltiga. ja. Var går gränsens för röst fusk? Rimligen går gränsens för det att det är styrkt att inget röstfusk i något avseende kan finnas eller vara fel riggat manipulerat. Är det den tolkningen som tillämpas. Svar .nej. Men vad tillämpas. Jo denna i USA så finns det inget fusk alls men lite men det ändrade inte slutresultatet. Vem avgör det. Jo dom som ska se till att det går rätt till. Jaha är det att lita på. Ja enligt dom som ska se till att det går rätt till. Ok är det trovärdigt. Ja det ska det vara man ska kunna lite på att myndigheter motsvarande har så mycket vet i skallen att dom inte ens tänker på att fuska i något avseende alls. Ok vi kollar det. I världen så finns det många som anser att det förekommer röstfusk omfattande. Kan nämnas en hel del som har framkommit. Ok detta är bara ett fåtal till röstfusk riggade val. Röstmaskinerna som användes i USA kommer från (jag har mycket info om maskinerna vad dom kommer från hittar det inte nu kommer lägga ut mycket om skämtet av valet i USA maskinerna inte i alla stater men det kommer från ett land som inte alls är känt för demokrati faktisk tvärt om finns mycket info att maskinerna är gjorda just för röstfusk det har funnits länge info om det kan nämnas följande att det inte finns en klar bild av vem som äger maskinerna det mörkas som bara den. Det senaste är att det kan vara Kina som med bulvanförhållande äger maskinerna då dom användes i USA. Bolaget Dominion det finns flera bolag men detta är störst detta bolag har bytt ägare mörkas mm så trovärdigheten är inte 0 utan värre som sagt Kina kan äga dom men är inte bekräftats. Biden Kina har affärer ihop ska nämnas trovärdigheten i detta för mej totalt 0) gränsens för fusk ska inte gå vid lite fusk men inte påverkar slutliga resultat för vem kan avgöra det med trovärdighet inte dom inblandade parterna i alla fall. Länk till om valet i om USA maskinerna

som sagt finns hur mycket till ska nämnas i USA. Dom som ska kolla valet släps inte in. Eller placerades så långt från dom som räknade rösterna så dom kunde inte se vad som hände. I en del röstlokaler så tog dom kartonger och klistrade fast på fönsterna så man kunde inte se in i lokalen. Dom som höll i rösträkningen meddelar att dom stänger för dagen öppnar sen igen fortsätter med rösträkningarna utan kontrollanterna. Röster under ett bord efter stängning när kontrollanterna lämnat så räknas dom. Finns att dom reggar samma röster flera gånger. Flera lastbilar men rösterna är bekräftat försvunna Allso flera lastbilar hur många röster finns det i en lastbil. Det var bekräftat att flera har åkt men inte kommit fram. Röster i sopcontainer, I buskar slängda i soppor, och mycket mera detta val i USA har förklarats giltiga sen tillsätter man en pajas som är bekräftad senil pedofil har affärer med Kina har fått stora summor från Kina som anses styrk att det inte har med affärer att göra som härrör till köp inga leverans av varor utan man anser det är muta. Denna Biden 2 st leker nu så kallad president i USA. Men om han har tillgång till vita huset i USA finns bevis på att det inte är så. Video från rummet i vita huset så fanns det i fönsterna att det man såg inte finns i verkligheten det var en studio som det var tagit i. Det finns mycket mera att kolla och frågan hur det ligger till. Om vi nu går till så kallade landet Sverige. Så hände samma i senaste valet i Sverige som det hände i USA, strömavbrott skyller dom på rösterna skiljer sig innan och efter svårt att se att det kan stämma om man har 1000 innan avbrottet sen efter har man 1700 eller 500 så kan det inte stämma men det anser dom styrande som ska se till att det går rätt till. Och har förklarat valet giltigt. Sen finns det sen länge att valen i många länder är riggade finns så kallade ett litet möte som är bekräftat att det finns samt att man gör upp på dessa möten som är hemliga dom får inte säga vad som händer avtalas och dom gör det inte heller vad dom har gjort upp på mötena. Ok vi kollar detta en myndighetspersoner ska i sitt ämbete för folket som har så kallat valt dom. Så ska dom agera opartisk vad betyder det, jo inte tillhöra något part eller intressen som ska ge frågan till just partisk köpt mutad har intressen i något förening klubb bolag eller liknade. Eftersom det kan då ge frågor om det gått rätt till. Så det gäller bolag organisationer som Nazister Muslimska brödraskapet maffia många av världens makthavare går på dessa möten i denna grupp. Se detta https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen samt företrädare för så kallade rättsväsendet i Sverige är med i denna grupp som är domare mm Hilda Ruben https://mrrs.se/ordf_blog/hilda-ruben-stridet-mot-grundlagen-11-kap-6-%C2%A7/ detta har kommit från advokatsamfundet = från juridisk utbildade folk Anna Ramberg (ska vara juristutbildad )ska ligga bakom en del av detta, Ok då är frågan kan man konstatera att det har gått rätt till samt gör det fortlöpande? Ja dom styrande gör gällande det, jag kan verkligen inte hålla med om det. Allt tyder på motsatsen. De är att man verkligen kan ifråga sätta om nånting går rätt till. Jag kan inte se det. Sen har vi en part som kan nämnas innan vi tar en sammanfattning på situationen. Det är EU FN WHI med flera organisationer. Är dom att lita på. Ja dom gör gällande det. Finns det belägg för det. Nej. Det finns mera belägg på motsatsen det är att det inte går rätt till. Ok EU står för en union för länderna i väst. Finns det frågetecken om EU ja verkligen. Iden är bra men vad blev det av EU. Är det för folken i EU länderna, ja enligt vad dom själva vill göra gällande. Ok vi kollar. EU vill ha in svarta från länder med stor brottslighet maffia våld krig diktaturländer dom ska man ta in i EU länderna dom ska rädda EU ländernas välfärd. Har det blivit det nej hade man kollat fakta i EU så går det att räkna ut vad det kommer sluta. Har dom inte gjort det . Jo det gör jag gällande allt är planerat från början till slut. Vad är orsaken jo kollar man fakta eller har med dessa länders folk som jag har så ser man på en gång att det inte kommer sluta med det man vill. Man ska kolla detta Junker som länge var i hög position i EU är kompis med en riktig hummm ja just det vem är det George Soros vad är det för en. Jo en som har kunnat få ihopp massor med pengar nu använder han dom bara till fanskap som till att sänka valutor som Svenska med flera som han tjänade massor på som gav många ett riktigt helvete sen har han fortsatt sin bana på bara fanskap finansierar att få in folk från svarta länder just det EU vill ha och Muslimska brödraskap samt dom mörka krafterna, att flyta folk från svarta länder som sagt står för våld mm till väst som inte har tidigare haft våld korruption motsättningar mellan folken. Så EU Muslimska brödraskapet och dom mörka krafterna vill sänka EU länderna till samma nivå som det är i dom ländernas folken kommer från det dom vill dom ha in i EU. Varför dom folken ska rädda väst när väst folken blir äldre, skulle det stämma har det blivit det. Nej som sagt bara kolla hur deras länder fungerar eller som sagt inte fungerar detta går att få klart för sig om man kollar eller har med folken i deras länder. Jag anser att dom vet i EU att dom vill ha dessa för att se till att EU länderna kraschar. Om dom inte vill att det skulle sluta med total problem. Annars kunde EU få klart för sig hur detta skulle sluta med att antingen kolla på nätet eller fråga folk som har med dessa länder att göra. Men EU vill ha detta som dom vill ha in i väst. Orsaken är inte som dom gör gällande ska rädda väst utan för tvärtom som nu verkligen bevisas. Stoppar EU att flyta folk nääää inte då för dom vill ha detta in i EU det är avsikten då stoppar man ju inte det. Utan man vill ha mera och mera det är det dom vill ha. Det är för det mesta slödder som vill angripa väst folken det är avsikten. EU har Nazister i sina led en av dom har skrivet EU reglerna. Om man nu ser hur det ser ut i västländerna så klart skulle man stoppa allt och se till att säkra EU ländernas folk från angriparna som EU har avsiktligt sätt till att få in i väst. Varför kan man tro det, svar. Jo man ser inte till folkens intressen säkerhet när man ser klara problem motsättning ska man bara ha in mera som utgör mera hot kostnad mot EU folken varför ska EU folken betala angripas jo svaret kan bara bli ett det är EU mål inget annat. Annars så stoppar man det sen detta talar sitt klara bevis för vansinnet vad EU står förbjuder se sajter https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upphorande-av-bidrag-till-islamistiska-muslimska_H802281

https://headtopics.com/se/eu-lockar-grekiska-migranter-med-pengar-11818125

https://se.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJS9LwPLtgWhsABT7UEYpQ;_ylc=X1MDMTM1MTIyNTgxMgRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRncHJpZANPZXFLV195aFRILnJRUDY4UVpucGFBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgNzZS5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAMzOARxdWVyeQNldSUyMGdlciUyMG11c2xpbXNrYSUyMCUyMGJyJUMzJUI2ZHJhc2thcGV0JTIwJTIwcGVuZ2FyBHRfc3RtcAMxNjIyODgzNzkw?p=eu+ger+muslimska++br%C3%B6draskapet++pengar&fr2=sb-top&fr=mcafee&type=E210SE91213G0

Detta kan bara tolkas på följande sätt EU kontrolleras av Muslimsk brödraskap sen som sagt Georg Soros med flera har samma vilja så detta är verkligen bekräftats vad dom håller på med sen har EU samt andra länder terroristlagar och Muslimsk brödraskap är av många länder just terrorister sen hur ser det ut i EU länderna varför skyddar inte EU länderna sitt eget EU folk från angriparna. Svar dom vill inte det för EU kontrolleras av Muslimsk brödraskap samt dom mörka krafterna. Så varför ska västländernas folk finna dig i det jo för EU Muslimsk brödraskap mörka krafterna vill det och dom har makten att störta väst länderna i fördärvet. Det funkar för just dom mörka kan har makt att göra det. Men det har väst ingen anledning att finna sig i bara för västländer har massor med medlöpare som går angripare ärende och dom mörka krafterna som agerar i olika skepnader.

Sammanfattning

1974 avtalet skrevs är det lagligt. Nej. Socialdemokraterna. Äger inte Svenska staten man kan inte sälja det man inte äger eller har mandat av folket att ingå sen med en terrorist det är olagligt att ha samröre med en terrorist förskingrar skattemedel till att ge en terrorist det är olagligt i flera orsaker. Ingå avtal om att ge främmande intressen förmåner som Svenskarna inte ska få och ska betala. Det har inte Sossepacket mandat att ingå eller vidhålla eller andra partiet som har agerat sen 1974 ge främmande intressen till rättsväsendet så olagligt det kan bli, Allt är olagligt ändå så vidhåller vissa detta avtal sittande regeringar samt partier media så angripare kan gå vidare med sitt övertagande av landet . Detta är samma som under andra världskriget situationen som grannländerna hamnade i med Hitlers försök att ta över världen. Samma avsikt vilja syfte. Då till slut insåg tillräckligt många att det fanns bara ett sätt att lösa saken på. Det var att ta till vapen slänga ut besegra angriparna. Samma sätt är nu det enda sättet för att sätta stopp för dessa övertagande av västländerna men nu håller vi oss till ockupationen av Sverige och vad som man kan göra. Ta till vapen ja men i hela världen så håller just angriparna på att tömma länderna på vapen det gör man med att få fram folk instabila manipulera dom till sinnes dåd allso som det står i avtalet på alla sätt ta över länderna. Då finner man folk som man kan få till att skjuta igäl eller knivmörda folk. Väst länderna som kontrolleras av angriparna får då fart att vapen ska bort det är deras lösning. Det stämmer deras lösning. Men inte för folken som angrips. Då är det bara så att angriparna får sin vilja igen skyddar sina angripare så deras förluster i angripare är små.Men dom som ska försvara sig som har rätt att försvara sig drabbas i stället för att länderna inför knivförbud minskar legala vapen. Angriparna skyddas jo av EU mörka krafterna får bara mindre påföljd domar mot sig sen kommer det bli att dom får inget alls det är det nu på väg, men dom som angrips som har rätt att försvara sig dom döms. Detta står så klart EU dom mörka krafterna bakom sen så är rättsstaten på total upplösning allt för att passa angriparna och motparten som har rätt att försvara sig döms. Fullständigt vansinne det ända sättet att stoppa detta på är följande se detta Så vad är lösningen. För Sveriges del jo detta

https://jige.jige.eu/2018/06/01/overgangslagar-vid-bildandet-av-republiken-sverige-foundation/

sammanfattning samt situationen

sittande leksaksregering har terroristsamröre med muslimsk brödraskapet olagligt

dom har släppt in främmande intressen i myndigheter det ska man sätta stopp för

alla myndigheter har dom kontroll över även polis säkerhetspolisen åklagare domstolar advokater media det ser man nu resultatet som detta vållar total upplösning av rättsstaten då är det total diktatur som gäller lösningen är följande

senast Sverige kan göra gällande vara en rättsstat är året 1973 då var det Svenska staten. Deras medborgare födda senast 1973 kan göra gällande att dom är Svenska statens medborgare och med det dels har rösträtt samt kan göra anspråk på landet Sverige. Dessa medborgare kan rösta dels vilket part som ska utgöra staten Sverige styra landet nu är det bara säkerhetspartiet som avser att följa detta upplägg för att säkra landet. Sen 1974 till idag så är det en terrorist med en leksaksregering som har kapat landet så tar man över det med bara byta regeringsparti styrande så är det allt från 1974 till idag man tar över. En demokrati har skyldighet till sina medborgare att se till att det är demokrat samt verkar för det. Hur löser man tiden mellan 1974 till idag alla beslut alla domar mm kan man rätta till domarna, finns grundlagar finns EU som kommer skrika som bara fan om man ger sig på allt slödder dom ska ha in i EU länderna för att få till total upplösning i landet Sverige gick med 1995 det är allso inte Svenska staten som gick med i EU. Så klart kommer EU inte vilja inse den saken men som sagt med i EU så kan man inte göra annat än följande ljuga för folket vi ska få ordning på landet mm bara ljug det går inte. Så lösningen är som sagt denna

https://jige.jige.eu/2018/06/01/overgangslagar-vid-bildandet-av-republiken-sverige-foundation/

Då ansöker dom som senast är födda 1973 medborgare i republiken Sverige Foundation samt med det att tribunalen ska verka som dels utfärda bekräfta medborgarskap till dom som är födda senast 1973 till dom som är födda 1974 till idag får söka medborgarskap till tribunalen som får besluta bevilja medborgarskap så klart importen som sittande leksaksregering har smugglat in får så klart inte medborgarskap så dom är värken röstberättiga eller medborgare utan illegala och ska ut om dom bedöms att dom inte får medborgare i Sverige republiken dom sätter man i förvaring så dom får själva se till bekosta att ta sig ur landet då kommer dom inte åter det kommer dom göra om man betalar eller betalar flyg ur landet många kommer att återvända för att jävlas. Inga bidrag dom som har jobb bedöms vilja jobba om dom behövs får vara kvar, resten sätter man i förvaring en säng mat sen inget mera inget bidrag då sticker dom. Om dom tar till våld så svarar man med våld då gör man klart hur det ligger till så dom som ska jävlas slås ja då gäller det att visa vad som gäller ska dom slås många då är det verknings eld till området är säkrat annars så erbjuds dom att slås stora typer man har till det som går in dunkar till dom så dom får vet i skallen dom vad som gäller då sticker dom inga pengar inte kan bruka våld eller skrika svordomar eller utgöra hot mot kvinnor då har dom inget kvar som dom kan använda för att få sin vilja igenom då sticker dom.

man stänger gränserna meddelar undantagstillstånd orsak säkra landet för folket i landets säkerhet så dom kan leva i fred med varandra som tidigare. Meddela EU att Sverige är en republik inte är med i EU .Erbjuda EU avtal om övergångsregler att man under en övergång har kvar del av EU reglerna det kommer EU så klart inte gå med på för i deras så är det viktigaste att få in folk i landet som ska gödas och det avser man ju inte att gå med på. Men så klart som uk nu har fått göra så avtalar man i stället (EU så man kan fortsätta med det mesta av EU men inte att dom ska krascha landet med slödder som ska angripa men det är ju det EU vill så det är ok ha fri rörlighet över gränserna för EU medborgare = samma som idag men man släpper inte in slödder som EU vill ha in det är den enda skillnaden egentligen och det kommer inte EU gå med på så är läget ) då står det fritt att säkra landet slänga ut folk man betalar inte för att få ut som detta är lösningen

man tar kontroll över rättsstaten med tribunalen som högsta instans sittande domstolar gör man klart att ingen koppling får finnas med Hilda Ruben samröre med terrorister organisationer det är följande alla domare åklagare poliser militären myndighetsperson som inte uppfyller detta kan ta och söka nytt jobb. Dom som kan anse dom kan vara lämpliga till dessa tjänster får söka jobb till tribunalens som då kan besluta om dom ska antas till någon tjänst i landet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...