Övergångslagar vid bildandet övergången till Republiken Sverige Foundation

Klicka på länken för att komma till

https://jige.jige.eu/2018/06/01/ansokan-om-medborgarskap-i-republiken-sverige/

Säkerhetspartiet vill uppmärksamma på att alla så kallade agerande parter i rättsväsende olagliga leksaksregeringen idag i landet som kallas för Sverige. Har samröre med terroristen Muslimska Brödraskapet. Med det är åtalbara enligt gällande internationella terroristlagar. https://www.google.com/search?q=internationela+terroristlagarna&client=opera&hs=EFf&sxsrf=ALeKk03vJh6EhM1yEAgs1y_KLgKMPdbAvQ%3A1623316996213&ei=BNrBYKC3DM3rgAbb-oLADQ&oq=internationela+terroristlagarna&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANQ1i9YzIsBYOm_AWgBcAJ4AYABiAWIAecmkgEJMi0zLjQuMS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwigyaqH34zxAhXNNcAKHVu9ANgQ4dUDCBA&uact=5

Och allt som hänt efter avtalet skrevs har fattats av en icke namngiven part men namnet ordet Sverige används av Vad man kan kalla för ockupationsmakten som är Muslimska brödraskapet med en leksaksregeringen som är en marionett regering men inte förklarat som det utan agerar som bulvan förfarande som mycket tyder på röstfuskar sen lång tid tillbaka som enligt avtal avser ta över landet som kallas för Sverige. Så allt som hänt sen avtalet skrevs har inte av den erkända landet Svenska staten beslutats ingått. Så det är allso en inte namngiven part som ockupationsmakten agerande genom ej namngiven men man försöker namnge Sverige som enligt dom styr landet. Och alla agerande parter saknar med det mandat till sitt agerande för dom företräder en terrorist/organisation, med det är dom personligt ansvariga för allt dom gör. Och med det åtalbara samt kan ska ställas till svars för sin olagliga handlingar som man gör i rättsstater

Enligt avtalet mellan Sossepacket och Muslimska Brödraskapet 1974 så ska Muslimska Brödraskapet ta över landet kallat Sverige. Sossepacket äger inte Svenska staten eller har inte mandat av folket att ingå detta avtal. Se så kallade sittande riksdagen hemsida https://www.riksdagen.se så står det längs ner följande.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Denna text kan försvinna när sidan uppdateras men för det mesta finns texten igen dan efter på samma plats. Se följande som ger information om brödraskapet angrepp mot så kallade Sverige https://www.google.com/search?client=opera&q=muslinsk+brödraskapet+ska+ta+över+sverige&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Om någon part av dom inblandade avser att försöka ljuga sig ur detta så är det inget att förvåna sig över. För folket i landet så är det bara konstatera att ett kalifat i landet är i intågade för att ta över och våldföra sig på folket och plundra landet. Sverige har lång tradition att inte alls ha någon som helst samröre med Muslimska intressen eller så kallade koranen som anges vara en religion. Får konstatera att en religion som uppmanar till mord på andra grupper samt ska ljuga utnyttja till sin fördel har inget med kristendomen samt folkets i väst som folken i väst förknippar med sin levnadssätt eller rättsväsende. Så säkerhetspartiet finner inte att partiet avser att göra som alla etablerade partiet gör att låta denna ockupation fortgå övertagande till kalifat eller vad dom kan i framtiden komma att kalla det nu är det antydan att Sverige är Sverige. Men som sagt Muslimska ska ta över och bara ljugande idioter kan försöka ljuga sig ur detta faktum som dom säker vill kommer göra eller gör det .

vad värre är avtalet skrivet i klartext. Skulle landet ha fungerande rättsväsen så skulle samtliga agerande parter med avtalet som grund gripas åtala garanterat fällas för många åtalspunkter. Men det lär inte ske eller har skett från avtalet skrevs till idag

Öppet brev för kännedom från säkerhetspartiet om partiet avsikter åsikter som är av valmyndigheten antagen till alla kommande val samt till EU valet. Till agerande myndighetspersoner med flera. För kännedom. Säkerhetspartiet avser att säkra landet kallat Sverige för folken i Sverige ska kunna leva i fred med varandra.

I avtalet ska sossepacket släppa in främmande intressen i alla instanser i myndigheter= olagligt ingående parter till avtalat har inte mandat att ingå det samt nu sittande leksaksregeringen som består av många etablerade partier ingen av dom har sänkt en olaglig regeringen men hotar göra det men gör det inte. Så främmande makt intressen (som är en terrorist organisation Muslimska Brödraskapet ) som ska ta över har gjort det och smugglar avsiktligt in illegala import av angripare röstboskap. Avsikt samma som Hitler hade det är ta över våldföra sig på folket plundra landet inta ta över på folkets bekostnad. Det är samma som en ockupations av landet samma som med Hitler väldet som tog slut med befrielse av väst med marktrupper. Som besegrade ockupationsmakten den som sagt utgörs i dag av insmugglade svarta som ska göra det som Hitlers välde inte klarade av. Då som nu så finns det alltid medlöpare som med största nöje går med i angreppen av väst Världen. Medlöparna till Hitlers välde har gripits åtalats. Med angripare maktens nuvarande medlöpare springer alltjämt fria ute och ställer till det för folken för dom kan det. Säkerhetspartiet avser råda bot på det och skulle partiet få mandat om nu är liten risk att det sker på grund av sittande leksaksregeringen med sin husse terrorist avser röstfuska sen se till att sitta kvar nu har det kommit fram att myndighetspersoner avser att inte finna rätta sig i valet om rätt part vinner valet annars så kommer dom motsätta inte erkänna eller fina sig i det och kommer att göra motstånd mot folkets valda regeringen som med det är vald lagligt av folket. Detta är såklart allvarligt men bekommer uppenbarligen inte ockupationsmakten som har kapat landet. Det vet säkerhetspartiet sen lång tid tillbaka se för partiet är det ingen nyhet men det är säkert det för folket. Partiet får konstatera att sittande leksaksregeringen inte har lagligt tillsatt samt inte erkänd av något lands alls i världen med det totalt olaglig. Eftersom den är olaglig inte förklarat som land stat utan agerar med ordet namnet Sverige. Som upphörde vid övertagandet med ett olagligt avtal som inte är giltigt lagligt men försvaras med makten som skulle vara Svenska staten men staten har inte sen 1974 kontroll över den för det har ockupations makten som sagt är olaglig. Säkerhetspartiet kan konstatera att Svenska staten upphörde 1974 avtalet skrevs så landets lagliga folket som är medborgare utgör dom lagliga röstberättiga. Så om folket vill få en stat utan en terrorist som nu styr så kan folket ingå i en republik som baltländerna gjorde när Sovjet lämnades ockuperat land. I det fallet kommer säkerhetspartiet verka för det lagligt valda folkets beslut. Och säkra landet för lagliga folket då som är lagligt i Sverige statens befolkning och tillämpa grundlagen samt gällande lagar som gällde till sista december 1973. Och om folket ger säkerhetspartiet mandat att styra landet så kommer partiet agera efter det mandat som folket gett partiet, samt införa en Tribunal orsaken är att sen 1974 till idag så är det en inte namngiven organisation som har agerat som inte är laglig. Så allt som är gjort under denna tiden kommer partiet med Tribunalen kolla det som är olagligt kommer förklaras olagligt med det upphävas. Orsak i demokratier så är det yttrande frihet det har ockupationsmakten utmanövrerat det gör man i diktaturländer men Sverige är inte utropad förklarad diktatur utan demokrati. Sen har ockupationsmakten plundrat landet på allt framför allt skattemedel. Som idag finansiera terrorismen samt h-hjälp många till diktaturer man kan anta terroristen får pengar av dom som får bidrag från så kallade Sverige (tvättar pengar till terrorismen) Detta kommer partiet följa lagar samt kolla allt som skett under skurkstyret av ockupationsmakten.

Nu kommer det som partiet vill informera om folket som nu är agerande med en terrorstyre som man kan kalla medlöpare. Att eftersom leksaksregeringen terroristorganisationen medlöparna agerat olaglig så är dom personligen ansvariga för allt som hänt sen1974 till idag. Det är Säkerhetspartiets åsikt eftersom folket om partiet kommer till regeringsställning har antagits av folket. Så kommer partiet agera efter det mandatet för av folket. Eftersom partiet anser att dom som har agerat utan mandat så vill partiet informera följande enligt terrorist lagarna. Se följande https://www.google.com/search?q=internationela+terroristlagarna&client=opera&hs=EFf&sxsrf=ALeKk03vJh6EhM1yEAgs1y_KLgKMPdbAvQ%3A1623316996213&ei=BNrBYKC3DM3rgAbb-oLADQ&oq=internationela+terroristlagarna&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANQ1i9YzIsBYOm_AWgBcAJ4AYABiAWIAecmkgEJMi0zLjQuMS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwigyaqH34zxAhXNNcAKHVu9ANgQ4dUDCBA&uact=5 Så räcker det för att fällas för brott mot terroristlagarna så räcker det med utgör fruktan för folket. Det är försvårande att det pågår och inte stoppas och man begränsar folket lagliga rätt att försvara sig samt avser att begränsa ta bort helt och hållet yttrande rätten samt rätten att försvara sig det inskränker på folkrätten och är stor kränkning för betalande folkets rättigheter samt fortsätter ska ta in mera med angripare bidrags beroende folk som ska ha förmåner som Svenska skattebetalande folket inte får men ska betala. Och att sittande partier inte säkrar landet för folket i landet. Så är det försvårande för agerande parter som nu agerar i landet genom ockupations makten man kan kalla sittande leksaksregeringen för. Så pågående brott räcker för fällas med lägst 10 är för fällande dom för samröre med främmande terrorist makt som utgörs av terrorister organisation samt samtliga medlöpare men nu är saken att under 1974-2021 är det 47 år och detta fortgår så påföljden anser parti ska utgöras av lägst 10 år för samröre med terrorist organisation och agerande för som olagligen har agerat mot folket i 47 år så max straff är inte tidsbestäms utan kan bestäms av Tribunalen efter brottets omfattning gärning kommer bedömas att fastställa tiden för strafftidens bedömning att utgöra tiden för straffen.

Partiet vill informera följande. Allt myndighetsutövning ska utföras med kompetens följa lagar samt inga inskränkningar i yttrandefriheten av dom som agerar i en inte namngiven organisation och en namngiven organisation om man agerar mot folket rätten så är det olagligt. Så kallade rättsväsendet i landet agerar inte efter lagarna som i för sig inte finns i landet Svenska statens lagar gällande 1973 efterlevs inte. Lagar som har kommit efter avtalet skrevs så är dom inte förklarade att ersättas med nya styret som är terrorist organisation som har stiftat dom lagarna. Så alla domar är olagliga sen avtalet skrevs det står inte i domarna om det är Svenska staten lagar som gäller samt domen är dömd efter skulle dom göra det så upphörde dom 1974 skulle det skrivas om nu part Svenska muslimska eller nånting liknade som sagt inte namngiven samt skrevs inte i domarna så partiet anser att allt är olagligt efter avtalet är skrivet och kommer gå igenom alla domar dom som inte är dömda enligt lagarna för året 1974 kommer prövas skulle dom domar vara fel kommer nu prövning att göras. Dom som är fel kommer förklaras olagliga med det upphävas eller prövas igen. Orsak landet Sverige är en demokrati Republiken kommer vara det då har man en skyldighet att se till att alla domar är lagligt dömda. Dom domar som är fel så kan dom agerade parterna åtalas för det. Då som enskild person även skadestånd som kan utdömas för dom som agerat olagligt. Då med straff ansvar att ha agerat i en organisation som dels inte är namngiven utan har verkat med antydan på Sverige. Men så klart det är bulvan för terroristen som är Muslimska Brödraskapet med en inte laglig leksaksregeringen som är en marionett leksaksregeringen. Inte laglig inte antagen för att efterträda svenska staten. Med det är allt som gjort sen avtalet skrevs utan laglig grund samt inte med en förklaring att landet är i händerna på en ockupations makt. Så dom som har agerat har inte gjort det i myndighets form utan som agerande för en terroristorganisation det betyder att dom som har agerat är personligen ansvariga för alla besluten. Och Säkerhetspartiet med Tribunalen vald av folket kommer agera för folket och med det pröva agerandet parter under ockupationen. Till sist bifogas följande rättsstater deras myndighetspersoner är opartiska är inte med eller verkar för terroristorganisation eller verkar med i sammanslutningar som gör dom partiska se följande

https://www.google.com/search?client=opera&q=hilda+ruben&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

nämnde män tillhör är tillsatta med partitillhörighet det gör dom partiska och inte uppfyller kreditering som opartisk

https://www.google.com/search?client=opera&q=nämndeman&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

kommer snart övergångslagar till Republiken

Grundlagen som är gällande året 1973 det sista åren Svenska Staten existerade året efter 1974 så skrev Socialdemokraterna avtal med Muslimska Brödraskapet om övertagande av landet. Då börjar en orgination utan namngivet att Muslimska Brödra ska ta över. det mörkas genom att man ger sken att sverige fortfarande är inblandad men så är det inte. kommer mera snart säkerhetspartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...