Ok kolla detta sen kommer blankett för replublik

Blankett RE2021-03-28-NR 2 Säkerhetspartiet som är antagen till alla kommande val samt till EU valet 2024

Säkerhetspartiet/Jankels Foundation

sakerhetspartiet@protonmail.com

skall mejlas endast till mejladressen sakerhetspartiet@protonmail.com

Socialdemokraternasom anges med följande förkortning Soc nedan. Muslimska Brödraskapet som anges med följande förkortning MB nedan.

Så genom Säkerhetspartiet har Svensk medborgare född senast året 1973 i då verkande landet Svenska Staten. Året efter så ingår Socialdemokraterna med motpart Muslimska Brödraskapet i olika skepnader som ändras efter dom av folket uppmärksammas så väljer dom ändra agerande parter avsikten kan bara vara att mörka att dom verkar i parterna som har uppmärksammats dom är uppenbarligen ljusskygga av sig vill inte ha uppmärksamhet på sig. I avtalet så ska MB ta över landet få inflytande och med det så avser Soc. Att främja medverka till övertagande av främmande intressen kan ta över landet. Ett maktövertagande i tysthet samma agerande som förekom innan/under 1-2 världskrigen samt att dessa parter avser att mörka det så länge det går. Under tiden så ser dom till att ta över makten men fortsätter ge sken än idag till att folket som har makten med röstning samt har makten som bestämmer över landet. Kan nämna att Sverige i dag är bolagsbildat ingen information om det har lämnats till folket så folket kräver nu få all vetskap om detta bolag. Det ska vara folket som är ägare till detta bolag. (om det inte är det så bekräftar det att en statskupp i det tysta har skett samt mörkats av parterna Soc & MB) Så folket kräver nu all fakta ska vissas för folket så folket får veta vem vilka som äger detta bolag samt vem som har makten i bolaget Enligt uttalande text på riksdagen.se så står det (All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folket främsta företrädare.) Säkerhetspartiet jämför situationen samma innan efter världskrigen detta förfarande med 1-2 världskrigen så har parter gjort upp pakter att ta över världen. Så likheter finns syfte avsikten är den samma. 1-2 världskrigen avslut på detta maktövertagande löstes genom krig som var den enda utvägen för folket att bli fria från ockupationsmakten. För västländerna blev dom fria. Men för baltländerna blev det ett nytt maktövertagande då av sovjet. Efter sovjet föll plundrade baltländerna totalt av sovjet som sen lämnade baltländerna åt sitt öde. Då bildade baltländerna republiker så är det än i dag i dom flesta baltländer samtliga baltländer har valt att ta sitt språk tillbaka efter dom blev fria och bildade republikerna som nu finns än i dag och med det lämnat ryskan bakom sig som dom tvingades lära sig när sovjet tog över ockupationen från Hitlers sovjets makt. Folket som senast är födda 1973 i Sverige inkommer nu med begäran om misstroende votum krav på val om att Svenska riksdagen med Talmannen skall rösta för att utlysa nyval/extra val i Sverige omgående enligt gällande vallagen. Samt att jag/vi som skickar in detta ska ta del av allt som rör bolaget som namn org nr vilka/vem som äger bolaget samt företräder bolaget. Eftersom jag som Svensk medborgare är född senast 1973 begär nyval eller extra val av den orsaken att jag som boende medborgare person i landet betalar skatt fruktar för mitt liv säkerhet att vistas i Sverige som sittande regeringen har tagit höga skatter som nu finansierar u-hjälp och till terrorister som är olagligt att finansiera. Men för det skatterna är betalda för finns det inte pengar för det förskingras av sittande regeringen (ockupationsmakt) så dom kan kräva höjning av skatterna med det överfinansierar skatterna i syfte för att tvätta överföra dom till annat än det skatterna är till för. Folket betalar skatt för att medborgarna ska få det dom har betalt för och finansiera landet verksamheter. Sveriges land som styrs av en regeringen som man kan verkligen betrakta som en marionett regering men man ska komma ihåg följande det är inte officiellt framställts som en marionett regering. Det ska man komma ihåg. Kan kallas för( skurkistan.) Där skatterna går till annat dom är avsedda för. Men folket får istället med dagliga angrepp mot Svenska folket av (illegala) så kallade invandrare intagna av sittande regeringen som inte kan vill säkerställa säkerheten för Svenska folket om sittande regeringen ens bryr sig ärligen om den saken det finns inget som styrker att regeringen avser att skydda Svenska folket annat än att påstå det. Påstår så klart men det ser folket inte mycket av. Om säkerheten för Svenska folket. Jag ser en tidens att man låter folket som har tagits in i landet få förmåner som jag/folket skattebetalare ska betala och finna sig i det och betala tystas om vi yttrar oss med påföljd. Till och med påföljd med fängelse för Svenska folket som yttrar sig. (i demokratier så har man självfallet yttrandefrihet som med gällande lagar som fanns 1973 ) som sen sittande regeringen ville få bort så folket som yttrar sig kan fällas för sina uttalande) (i länder som tystar sina så kallade medborgare är kallas för diktaturer stater fastern dom påstår ger sken att vara demokratier men avser inte leva upp till annat än diktaturstatus där tystas folket.) Regeringens (gäster) som regeringen tar in får i alla lägen liten påföljd eller ingen påföljd vid brott och kan fortsätta att attackera folket i Sverige. Som har fått betala mot sin vilja för att få in massor med folk som ska lösa kommande kriser (som regeringen framför saknas belägg för det eftersom det framkommer nu att det är kostnad belastning för landet/folket. inget som ger något som gynnar landet. )Men nu utgör stora risker hot för betalande boende folket som attackeras dagligen någon som drabbas varje dag i landet som folket inte kan verken vara eller känna sig säkra samt sittande regeringen (ockupations) makten tolkar lagarna så folket avsiktligt inte kan skydda sig som grundlagen gällande för året 1973 är stiftat utan ska enligt ockupationsmakten tolkas om man så petar gör motstånd mot angriparna så ska det tolkas som misshandel på angriparna så står det inte i grundslagen gällande 1973 . Sittande regeringen (ockupationsmakt) ser till att tolka lagarna till sitt intresse, inte till betalande folket som ska angripas dagligen av inkomna angripare som utför det mesta av grova våldet sprängningar. Så idag är det folket i landet som angrips av inkommande så kallade flyktingar FN gör nu gällande att dom flesta av dessa inte är att betrakta som flyktingar utan som vill komma in i väst just för att få ta nytta av väst generösa som ska erbjudas dom boende i landet , men nu så får kommande folket just dessa generösa bidrag mm som kommer nu så folket i väst. våldtas rånas förnedras misshandlas och pågående terrorist attacker med dagliga sprängningar av egendom i landet samt få betala för att dom som ska in i landet som sittande regeringen vill ha in utgör fara för folket i Sverige. Jag anser att uppkomna situationen faller under terroristlagen med flera lagar och med det är ett hot mot landet /folket, Då skall sittande regeringen omgående hörsamma denna begären omgående som kommer från folket med nyval extra val omgående. Jag ska nämna följande som lämnar i denna begäran krav gör gällande internationella EU med flera länder organisationers lagar regler följande terroristlagarna val lagarna penningtvätt terrorist finansiering är olagligt att verka i medverka till jag anser att jag tar avstånd av allt som har med olagliga terrorismen verksamheter som med sittande egen utnämnd regeringen som verkar i påstådda landet Sverige som anges ska styras av folket med fria val. Med valet i USA samt i många länder anser jag inte lever upp till val lagarna så folket kräver att en opartisk part som inte har koppling ägs eller att sittande regeringen som har en part som är terrorist kopplad till sittande regeringen. Enligt sittande regeringen ska makten utgöras av folket. Då kräver folket en opartisk som anordnar val samt ser till att inget valfusk alls förekommer verken liten eller ingen alls ens misstanke om valfusk ska förekommit

Namn:

Person nr

Adress:

Undertecknas den

______________________________________________________________

Med undertecknande av denna handling. Så intygar jag att jag är född senast året 1973. att jag kräver nyval eller extra val skall röstas omgående i riksdagen enligt vallagarna gällande nyval eller extra val. Eftersom oliktänkare riskerar att personförföljas så ger jag Säkerhetsparitet att räkna ihop inkomna handlingar men inte ge tillgång till inkomna handlingar som kan kopplas till dom/de personuppgifter för jag anser att jag kan råka ut för av sittande regeringen personförföljelser som har skickat in handlingarna på grund av att sittande regeringen avser att ge sig på folket. Det anser jag är styrk i dagens Sverige nu vilken organisation dom gör gällande dom är verkar i. Skall bevittnas av 2 st fristående personer (inte familj släkt ) Invandrare som inte har begått våldsbrott som är födda senast 1973 som kan styrka Svenskt medborgare fram till 1973 omfattas av denna handling och kan skicka in den ) folk som har flyttat ur landet utskrivna ur landet fram till året 1973 som kan styra har varit någon gång haft Svenskt medborgarskap under tiden fram till 1973 kan skicka in denna handling.

Samtliga id pass personbevis körkort handlingar kopior av id som styrker antingen den som skickas in kräver val eller bevittnar namnteckningen skall id handlingar intygas stämmer överens med originalet av id

Ansökan om medborgarskap i Republiken Sverige under bildande med namnet Republiken Sverige. Som med att 50% av dom röstberättigade fått bekräfatt av sin tillsatta regeringen som är säkerhetsparitet juridiska part idag som ägare är  Jankels Foundation som är registrerad i Usa staten delaware och med det lyder under delawarea lagar som när Republiken Sverige ingår som juridisk part lyder under övergångslagar enlig nedan. Republiken Sverige samt säkerhetspartiet kommer att stifta fondationen Republiken Sverige som kommer ägas jyridiskt av folket enligt stifade lagar i Republiken Sverige och säkerhetspariet kommer att bildas som foundation med ägare Jankles foundation som ägare som med avtal mellan Republiken Sverige och  säkerhetspartiet som företrädare för folket med deras inregisterade fonadion med namnet Republiken Sverige det gör att folket har en klar ägarstruktur som hindrar att liknade makt kuppar av landet kan inträffa. avtalet mellan Republiken Sverige foundation och säkerhetspartiet foundastion är i val fastäld om folket vill ha nyvall så kan folket göra detmed begären till sin antagen styrande av landet säkehts kmkkk så ska nyvall hållas Republiken Sverige med folket kan kräva förvaltning av landet och utse sina föraträdare kkkjjkk återkommer med det sista

Övergångs lagar mellan Fd Svenska Statens lagar som upphörde som stat land rike när avtalet mellan så kallade Sossepacket vill bli kallade och kallar sig själva för Socialdemokraterna och Muslimska Brödraskapet i olika skepnader som dom ändrar varefter dom avslöjas som terrorister. ingått olagligt avtal om att Muslimska Brödraskapet ska överta landet Sverige stat land rike. Det avtalet gör att Sverige från det avtalet skrevs har styrts av en inte namngiven styre av landet utan kontroll av folket i bulvan förhållande samt har medvetet mörkas av terroristen samt av marionett regeringen olagliga regeringen . Inte på något sätt upplyst folket om detta avtal fören folket har långt senare fått vetskap om att en terrorist har styrt landet genom en marionett regering som med all sanlighet har röstfuskat sig till att kapat landet Sverige sen avtalets skrevs med bulvan förhållande kan bara betraktas som en olaglig tillsatt marionett regering som har av terroristen samt av marionett regeringen är olaglig . Enligt texten på Hemsidan från regeringsidan https://www.riksdagen.se/ längs ner på denna sida står det att Folket som av riksdagen har enligt följandet text (All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets Främsta Företrädare ) kan bara tolkas att med påståda utlysta val samt denna text som marionett regeringen har som anger vem i vilka skepnaderna är skriva kan bara tolkas att folket röstar för att tillsätta en regeringen och folket styr över regeringen ,med påstådda fria val som nu framkommit är detta inte stämmer. Av denna orsak har folket yttrat sig då kommer eu och marionett regeringen och angriper folket. Det bekäftar att marionett regeringen med sin avtalsparter inte avser att folket styr landet och bestämer över regeringen och det bekräftar att landet i dag styrs inte av folket . Folket som är födda senast året innan avtalet skrevs har bestämts sig för att avsätta okupationsmakten genom att ingå en nytt styre som styrs av folket som med sin ansökan om att söka medborgarskap i Republiken Sverige avser att se till att folket återför sin makt enligt svenska staten innan senast året 1973. och under ukopapatienen har merionett regering med sin avtalspart dålt ett olaglig kupp av landet från folket som okopatinemakten har påstått med det så ingår dom som är födda senast året 1973 ett nytt juridisk part för styret i landet och med det återför makten till folket företrädaren skall vara under ett bestämt är av 5 år från Republiken Sverige blir när 50 % av dom röstberättigade har sökt och fått svar från tillsatt ombud för folket som har antagits i skrivelsen avsättning av nuvarande påstådda regeringen som inte värnar skyddar landet från okupationsmakten samt som har terrorist samröre samt använder folkets pengar som är betalda av folket som anfges vara skatt. Skatt är ett begrepp som omfattar att medborgarna betalar för staten ska kunna fungera som stat och folket ska få det dom har betalt för r så är det inte i dag utan det är viktigt att använda pengarna till annat är till folket har betalt skatt för med den har folket framfört sin p’åsikt som okupatins makten svara rmed at fi’ortsätta att göra mot folkets vilja och att det framgår att skrivlesen som folket genom sitt bart som ska under sin tid som sak utgöra folkets talan för folket inte fått svar att regeringen skall omgående sen radar man upp allt den ska rätta sig efter säkra lag rätt efter svenska statens lag senast den 1973 och se till att utvisa eller förvara angriparna inga pengar till angeripare mmm dett blir klart imorgon så detta är ett utkast av tuos plan att sänka dom enligt lagen om terrosit som eu och marionett regeringen har ingåt utan att föresträtts av folket

sen paragrafer så ska en tribinal omgående verka som har i Republiken Sverige som ska i alla mål domar svara och bifalla för att domarna ska bli giltiga om regeringen inte går med på det avser flet att ingå nytt juridisk part för landet Republiken Sverige mmm

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...