Att ha med Vallentuna Kommun

Kortfattad skrivelse om att ha med Vallentuna Kommun samt träffa uppgörelser med myndighetsfolk i kommunen

Ska nämnas följande att Vallentuna på den tiden innan 2003 var känd som en bra kommun samt med väldigt gott ryckte. Men sen så gick det många i pension och då blev det nytt folk sen var det slut med det rycktet. Då blev det tvärt om med ett väldigt dåligt ryckte så pass att av folk i kommunen ansåg att det fanns folk som inte hörde dit och ett antal slutade eller sparkades 2016 så var det en del som påtogs att det höll på att vända. Jag kan konstatera följande att jag har efter avtalets skrevs bara dåliga erfarenheter den ena idioten kom efter den som slutade omsättningen var stor lekstugan stor att inte diarieföra är ett standard fel som kom från tiden när kommunen var en bra kommun men sen så var lekstugan ett faktum håller inget leker som dom vill ljuger hindrar avsiktligt håller inget och jävlas så gått det går så en mycket bra affär avtal blev ett 13 års total lekstuga och en mark som gick att sälja omgående på dan blev att den inte gick att sälja alls för kommunen skrämde bort köparna och hela tiden till slut så var det bråk med utfyllningen av marken fastän dom flertalet gånger hade beslutat om att det var klart och beviljat inte ens sista gången när man lyckades sälja marken så tog dom beslut på att man ska städa mark som man inte ägde samt igen skulle utreda utfyllningen sen bestämde att man inte skulle få sälja marken.

Ska nämnas att ingår man ett avtal så ska man leverera det man har sålt hålla uppgörelsen om man inte gör det utan i stället aktivt hindrar avtalet man ingått så uppstår det så klart dels kontrakts brott. Som aktivt stoppar hindrar att använda göra marken klar sälja den så bryter man ingått avtal. Som sagt avtalet var att arrendera marken ett år göra den klar avyttra sen sälja så man kunde betala marken. När dom hindrade det så klart så är det hinder dels enligt avtalet samt bruka marken. Och sättet att finansiera köpet inte hålles av kommunen vad värre är att fatta beslut som pressen skriver om som kommunen så klart kommunen låg bakom. Att kunder kollar på nätet är ju så dom gör och vist ska man kunna tro på kommun media men det kan man inte att skriva till media enligt deras etiska regler dom frivilligt skulle rätta sig efter. För att slipa att det stiftades lagar dom skulle följa . Så detta funkar inte i detta fall så svarade dom inte utan fortsatte att skriva sina ljugningar. Funderar ni inte varför man inte polis anmäler dom eller skriver till åklagarämbetet . Ja i detta land har sen 1974 sossepacket och muslimska brödraskapet ingått avtal att muslimsk ska tas över landet så klart totalt olagligt men så kallade rättsväsendet i detta skurkland att totalt upphävt till fullo så att vinna mot dom i pressmål kan man glömma att ha rätt ska man ha klart för sig det är appsolut inte samma att få rätt att media då istället gör samma som myndighetspersoner gör är att skrämma en till tystnad det gör dom just på detta sättet att hänga ut en i media man har ingen möjlighet att bemöta den för media skriver det dom vill inget annat dom ljuger ändrar ta med det dom passar dom klipper så dom får ut sitt åsikt inget snack om opartisk som det ska vara så gör denna lilla skurkstat nu så är man inte kvar i landet så kommer man hängas ut så ja det hindrar ju inte en att få jobb eller att behålla dom man har så illa ställt är det i denna skurkistan dom gör som dom vill det bekommer dom inte det minsta vilka skador dom förorsakar utan dom gör som dom gör så är läget i skurkistan jag har flera liknade historier som kommer att lägga ut efter som man kan det nu så efter 40 år i skurkistan kan man göra det innan så gick det inte för då ger dom sig på en så är det.

vid behov av mark så kontaktade jag Vallentuna Kommun. Dom hade mark i Karby Industriområde.

Markerna var stora 6.000 kvm så det var för mycket pengar samt att jag inte hade nytta av så stor mark. Så den kontakten jag hade en som jobbat länge i kommunen minns inte vad hon hette. Så kommun ville sälja men inte stycka av en markbit.

Då frågade jag om att köpa en mark arrendera den i ett år för att göra den klar sen avyttra en del så man kunde betala marken till kommun. Hon skulle kolla svaret att det var möjligt en det skulle tas beslut formellt i kommunstyrelsen. Det bestämdes i styrelsen att anta överenskommelsen. Och att ingå avtal om arrende samt köp av marken. Sen var det att kontakta Miljö om utfyllningen av marken. Han hette då Grönbaka sa att det fick vara 5% asfalt i den fyllningen ok betongprodukter var ok så var det klart med den saken. Snapt enkelt svar på en gång.

Ja att ha med myndighetsfolk är som det är. Att ha kompetens för det dom ska göra samt att följa lagarna. Det är vad dom ska göra annars så bryter dom mot lagen. Ok gör dom det. Ja några kan följa lagarna vara kompetenta men få. Om man nu ske se till att 1974 så finns det ett avtal med Sossepacket samt Muslimska Brödraskapet. Eftersom makten i grundlagen då skulle komma från folket så släper man in en terrorist så ska man ha en folkomröstning för den saken så folket ska ju säga sitt. Gjorde dom det. Nej så klart att dom inte ville det eller bryde sig om den saken för vilken svensk skulle gå med på ett avtala att en terrorist skulle ta över landet på svennes bekostnad. Så efter avtalets skrevs så alla myndighetspersoner är olagliga har bara en rättighet att gå hem. Och inte komma åter fören en laglig regeringen är tillsatt samt som tillsätter nya myndighetsfolk. Så det som har gjorts beslutats efter 1974 då avtalets skrevs har en kapare en marionett regeringen samt en terrorist som dom känar allt olagligt. Men kan gå så länge det inte kommer ett parti som följer lagarna så länge kan dessa lekande leksaksparter leke leken landsförrädare. Så om Vallentuna Kommun (så ska nämnas att det var en kommun som innan år 2003 var känd som en bra kommun mera om det nedan. ) nu så är det att ha med kommunen myndigheternas folk att ha med dom att göra träffa avtal. Jo 2003 så startade detta lekstuge historia som skulle lekas i ca 13 år då den lekande parten var myndighetsfolket i Vallentuna kommun. Så till saken, Jag sökte mark det fanns i Vallentuna flera tomter det var ingen stor efterfrågan då. Så tomterna var för stora så jag tog kontakt och frågade följande. Kan komunen gå med på följande att jag arranderas en av tomterna i ett år . sen avyttrar så jag kan betala marken som man har köpt av kommunen. Svaret var ja efter ett tag beslut tog i kommunstyrelsen. Att avtal skulle ingås. Så allt var enligt förfarandet som gäller. Avtal skrevs till ett högre markpris än vad som var avtalats det kom jag på efter avtalets var undertecknat så det var ju kört att komma med den saken. Så till början inga problem få till avtalet gick bra sen kolla med (miljö Grönbaka som jobbade där se mera om det nedan) om utfyllningen av marken (se mera om det nedan) sen byggnämnden med chefen Sjöborg svar det tar vi i nämnden men det kommer gå igen så det är ok du kan börja så smått. Ja ja som sagt det var ju snabba beslut. Sen så var det slut på lugnet efter ett tag.(se mera nedan). så här är det om man ingår ett avtal så är det muntligen eller skrivet så gäller det i vilket fall som helst muntligen så klart kan ju bli ord mot ord men är det skrivet så är det för att om man inte kan komma överrens muntligen så finns det skriftligen, men med min erfarenhet av att ha med myndighetsfolk så spelar det ingen roll om det är muntligt eller skriftligt för dom gör som dom vill. Att följa lagar regler almen vett nä det är inte deras sida inte.( Se mera om detta nedan) Så då var det slut med att det gick lätt att ha med dom att göra miljö byggnämden folket i kommunen krånglade till slutet allso i över 13 år hindrade att göra klar marken så den gick att sälja eller använda. Om man inte levererar det man har sålt så får inte köparen det som den har avtalat köpt så klart så är priset ett för att avtalets följs ett pris det när det uppstår hinder eller avtalsbrott. Vad myndighetspersoner gör är att jävlas när det passar dom eller tvärtom så i början var det som sagt inget problem sen bara problem. Så orsaken finns väl att leta eller söka på netet samt rycktet jag hade en mark i Enköping (kommer mera om det senare med liknande historia där myndighetsfolket jävlades i 8 år och hindrade en att göra klar marken använda den så därför så var Vallentuna intresant samt var närmare Stockholm.) Men nu så har men 2 st tomter ingen kan man ha något på för kommun media skriver om det och följden av det är skadegörelse samt hindrar en att vara på marken göra den klar. Sen så klart ska man göra jobb ha sakerna på något ställe man har 2 marker ingen kan man använda så man får hyra annan mark tillfäligt så klart kan det gå att man har mycket jobb samt att där man har tillfälligt stält på så vill ägaren ha den marken. Ok vad blir det då jo jobba på dan på natten flytta till annat ställe ok trevligt är det derför man har 2 st marker nä verkligen inte så förutom kostnaderna samt orka flytta jobba så finns det så klart en gräns någon stans när man verkan kan vill eller har lust att hålla på dom man får göra. att lösa det med en hitta en 3 mark är knappst lösningen för det skulle bli samma igen. Så man skriver till Vallentuna kommun och meddelar att man avslutar verksamheten för det går inte att använda marken och räkningen den skickar man till kommunen. Ok följande kommunen vallentuna håller inget man kan inte göra marken klar enligt träffat avtal inte kan sälja den eller använda den men kostnaderna har man. Sälja marken i Vallentuna det kunde jag göra på dan. Men köparen skulle kolla med kommunen så var det stop så ingen nytta alls av mareken sen så skrev media om storskurken som hade marker och hade lurats kommunen som dom skrev samt att kommen är det något som ger kunderna intrese att anlita än ja så länge jag var kvar i bygg berspränging så kände en del kunder och anlitade en. Sen när man var tvungen att att sluta med det. och hyrde ut sig som förare då var det annat alla kollar på netet när dom får se vad media skriver så klart dom flesta så vill inte ha med en att göra så hur många jobb som helst v’blev man av med p åett eller anant sätt.

Ja lite info om Vallentuna Kommum innan 2003 så var Kommunen känt som en bra kommun att ha med att göra, jag har haft med dom att göra under en tid i olika saker. Så till detta lilla öventyr eller vad man ska kalla det för. att göra affärer ha med kommuner att göra är lite som ett loteri så hade jag kontakt och skulle etabelara bilskrot i kommunen för kommunen ville ha det. då i Okvista industriområde men jag avstog. orsaken var den att om man har mycket på ett område så blir det gnäll fort. Kommunens svar på det. Att det fick dom tåla. med Mycket snackade så skulle jag få ha plåt som stängsel runt en mimdre del av området, jag har många år bakom mej med industrimark skräpig verksamhet bilskrot. Det finnaaltid några som ska klagga av den orsaken att dom ska klaga det måste vara väldigt fel om folk åker till en ställe och ska klaga för det ser ut som fan enligt dom. men på ett industriområde är ingen villatomt att det ska se snygt ut ställas i rader mm. är ju rena löjlet. jag ahr dagt till en del att åk inte till ett ställe du inte kan se. finns några synliga störda idioter som svarar i klartext ja men då kan jag inte klaga så här får det inte se ut. nänä Sverige är ett konstigt land medn det finns säkert en orsak till det kommer till det senare. jag har varit i många länder man har bostäder sen ett industri område. sverige är ju inte överbefolket så med sin ca 10 mile folk mot exempel Tyskland inte fan så är det ett bråk utan industri är industri så är det. i sverige så har man antingen bostader sen ett indiområde som man ska så klart lägga i närheten av varandra som lunda indiområde bilspedition fl’örts sen klage mål sen så ska man begränsa hindra trafiken alltid samma sak industriområden ska begränsas att man int lär sig att som för i tiden lägga dom på undanskymda platser det görtrde man på 30 60 talet sen på 1970 Musklimska brödraskapet dich sitt lilla avtal 1974 1975 kom indioterna på allemansrätten ingen lag för det kunde dom inte få till kan man anta. Musklimska brödraskapet har uppenbarligen stora bekymmer att dom måste få motstånd mellan olika intressen. som jag skrev i början innan detta pack kom i regeringstälning så la man industriområderna i undaskumda ställen. då blird et inte bråk som det muslimska vill uppenbarligen ha. så har fungerar det enligt min erfarenhet. att folk åker till ställen kan inte stå ut med att det finns mer är 2 saker på en tomt (detta är överdrivet men man kan inte ha mycket på marken det ska hållas som folket anser städat ok industri mark ok ska man mäta ut ställa i rader allt i ordning en skrot ok hur ska den göra ) ja man tillverkar problem. ok tillbaka till lilla marken som är annan hade

Stämmning till Attunda tingsrätt

Sid 1 (1-9)

Stämning

Kärande

Minks Corp ,502073-5394 5387652 /Karl Owe Peter Ljungvall 35811010107

E.adress skriftväxling jk@jige.eu ändast till denna adress Brevledes tar ca 3 veckor

Svarande. Vallentuna Kommun 186 86 Vallentuna Org nr 212000-0027

Handläggare som har beslutat om att städa fastigheten Karby 4:13

Ytbrah Halleselassie beslutande

Frida Hellblom undertecknade av beslut

jag önskar endast skriftväxling på mejladressen jk@jige.eu eller dixs@tutanota.com

sen så anser jag det kan på inlämnade handlingar med skiftväxling avgöras på distans

sen så är det med Carona 19 svårt att resa så det finns stora hinder att resa annars så kan jag medverka vid en rättegång på video länk

Vittne kontaktperson till köparen av sista försäljningen Kennth Näslund n@live.se

073-920 29 29

förklaring till part bolag i stämningen Fastigheten Karby 4:3 ägare förhållande jag har alltid 1 fastighet på ett USA. tidigare Svenska bolag som endast äger en fastighet som har köpt eller förvärvat fastigheten med lånade pengar. Sen så använder jag och andra bolag denna fastighet. Det är olika bolag som har ägt fastigheten men jag alltid jag som företrätt det dom bolagen. Så det är jag som får lösa dom problemen som uppkommer jag erhåller inte ersättning för detta det är ju inte bolagens fel att myndigheter andra parter orsakar problem som ska lösas på något sätt så av den orsaken så i dag så är det Minks Corp som jag i detta ärende företräder som har tagit över från andra bolag det är förklaringen till att den som stämmer idag är Minks Corp som jag företräder.

förklaring till omständigheterna på betalningen för marken. Eftersom kommunen inte rättade sig efter avtalet så är det på följande sätt om man säljer något ska man också hålla avtalet. Leverera det man vill ha betalt för. Det har dom inte gjort Annars så får man inte det man ska betala för. Sen är det på det viset att kommunen inte håller avtalet inte diarieför eller håller beviljade beslut om utfyllning bygglov samt håller på och jävlas för dom känner för det, så till sak miljö har svarat beviljat flera gånger matrialet som marken är utfyls med. Men inte ens sista beslutet på utfyllning av marken. Håller dom utan kommer med det igen att man ska inkomma med handlingar till beviljat tillstånd. Det beslutet till att inkomma igen med svar på utfyllning som är beviljat flera gånger. Det upphäver länsstyrelsen till fullo efter lång tid svar efter över 2 år. Se det beslutet. i Avtalet har kommunen avtalat ingått kommunstyrelsen har fattat beslut så då ska man hålla ingått avtal det gör dom inte någon gång. Fastigheten säljs enligt avtalet obelånad då ska dom lämna pantbreven så jag kan säja marken som avtalat med kommunen som avtalats för att kunna betala dom. Det följde dom inte . Bygglov beviljades muntligen Sjöborg ringde bekräftade att det skulle skrivas ut med den

sid 2 (1-9)

kom inte. Sen en skrivelse han skrev att jag skulle komplettera det som var beviljat. helst så finns det inte någon anledning att inte skriva ut när det är meddelar muntligen. Samt att kommunen vet att marken ska göras klar så det känner dom till enligt avtalet samt överenskommelsen avtalet. Sen svarade inte han på min skrivelse där jag skriver att han har beviljat bygglov. Och det var beviljad av byggnämnden. I köpeavtalet punk 8 9 kräver dom betalt för igen och ser till att avstyckningen inte sker för köparen och kommunen tycker om att det ska avgöras innan styckningen sker det finns inget avtal om det i avtalet till köparen på Karby 4:12 .jag har invändningar lantmäteriet skriver i sin akt inte att jag bestrider det så till sist för att kunna sälja marken får jag gå med på det. Det gör jag inte frivilligt i mitt avtalet med kommunen ingår det i avtalet. Sen så eftersom inte kommunen håller något så bestrider jag betalning för arrende för jag kan inte göra marken klar att sälja sen och betala kommunen inget händer dom ändrar sig inte. sen säger dom upp arrendet. Jag bestrider. Och hänvisar att kommun inte har följt avtalet samt påtalar om avtalet om köp är avtalat dom svarar att det inte gäller . Så ingått avtal inte gäller dom håller inget förstör en mycket bra affär som är villkorat av det avtalet som ingåtts för att man ska kunna genomföra köpet. Så då tar jag den enklaste sättet eftersom dom inte håller avtalet det slutar med att dom inte får betalt. Förklaring jag har avtalet med kommunen och dom har gått med på detta upplägg som gör att jag kan köpa marken med denna lösningen som löser finansieringen av köpet med kommun aktivt förstör det min möjlighet till den orsaken jag har gått med på ett genomföra detta köp.

enligt köpeavtalet så ingår punk 8 9 vatten avlopp samt samfälligheten Yesterdey

när jag blev tvungen att sälja halva tomten så krävde kommun ersättning för den nya tomten denna kostnaden brukar beräknas efter kvadratmeter på marken så jag anser att den ingick men kommunen skulle ha betalt igen fastän det står i avtalet att det ingår se köpeavtalet med kommunen.

Syftet med att köpa marken för dom bolagen jag företräder är följande att få en mark där man kan ha sina saker. Verkstad. Sen var marken för stor så det skulle säljas av en del så man kunde betala kommunen för köpet av marken detta är avtalet kommunstyrelsen har fattat beslut och antagit det och get klartecken till att kommunen skulle ingå avtalet.. Sen när jag gick i pension så kunde man hyra ut marken. Att sälja marken är inget problem alls hur många som ville köpa den för marknadspris är många men alla ska ju kola med kommunen och då är det stopp. Ägaren till första avstyckningen Karby 4:13 fick svar från kommunen att köpte han den marken så skulle han inte få bygglov. Netto betong var en annan köpare skulle betala marken nästa dag efter kontakt med kommunen. netto var av kommunen visat till en tomt längs in på området men när jag kontaktade nettobetong som antar jag sålt denna verksamhet idag till annan part. så ville dom ha den marken jag hade. Kommun ville inte att netto skulle köpa den tomten jag hade tomten för dom

sid 3 (1-9)

ansåg jag hade lurat dom på betalningen för marken. Så då föreslog dom att utan stadsplan för området vid Okvista sälja en mark så blev det med den köparen . Så har kommunen holt på och skrämt bort köpare denna mark är hur lättsåld som helst men på 13 år med massor med köpare så vågade ingen köpa marken på grund av kommunen agerande . Så jag meddelade kommun att jag hade en köpare och marken skulle då göras klar. Kommunens svar var att besluta att jag skulle städa marken med mera se beslutet . Samt ta bort skrotbilar som folk slagit sönder fordon som jag har ställt dit. och fordonen hade slagits sönder för att kommunen med pressen går ut med att området är ser ut som en soptipp samt att jag lurade kommunen och denne skulle få betala sanering av området allt bara ljug finns inga skrotbilar mm ner grävda den har köparen kollat nu så jag hänvisar till köparen av marken Eftersom kommunen beslutade om åtgärder så klart så prutade köparen på priset och svaret från länsstyrelsen kom efter över 2 år och länsstyrelsen upphävde allt med svar se bilaga på länsstyrelsens beslut utan att kommun med media skriver hindrar en att använda marken samt att folk som får läsa att det är en soptipp så åker dit och slänger soppor samt slår sönder fordonen så det blir skrotbilar så kommun ska ha bort. Det är inte syftet med att ha en mark. Sen har inte kommunen den uppgiften eller lagliga rättigheter att leka med folk som köper mark av kommunen

Beträffande mina handlingar så är dom nu uppbrända av en som åtagit sig att sälja av från en mark se nedan så har jag blivit en som myndigheterna ska jävlas med då finns det flera som anser dom ska kunna göra det ingen av dom har lagliga rättigheter till att personförfölja mej. folk ska jävlas med så blir det på detta viset så dom handlingar jag har. Är medskickade samt finns på nedanstående sajter. Att polisanmäla att denna Rickard Bruzell med följe har tömt området samt bränt handlingarna går inte att göra. för så kallade polisen vill inte få någon anmälan om det. Se nedan

Mål nr TR-B-2048-20

Hittade nedanstående länk till en media som skrev från uppgifter dom fått från kommunen se länken nedan som jag har skrivit så säljer man så ska levererade det man har sålt gör man inte det så är det tvist om försäljningen . Sen är det ingen miljö bomb i något fall som helst där är klart nu med den saken dom nya ägarna här fått klar marken kommun denna gång vad jag vet är godkänd detta ingen sanering med på hittade omotiverade kostnader som kommunen ställt som krav för att godkänna ärendet. på grund av ryckte som inte stämmer med verkligheten som kommunen själva är upphovet till . Denna på nätet ger inga jobb men det gör att man inte får jobb samt att man förlorar jobb. Detta från pressen är bara ett tillfälle dom skrev så mycket dom orkar. Inget stämmer sen att jag kontaktar dom bryr dom sig så kalrt inte om eller rättar det dom påstår som dom enligt pressens etikregler ska göra

http://arkiv.mitti.se:4711/2008/4/vallentuna/MIVA05A20080122VAV1.pdf

http://arkiv.mitti.se:4711/2008/4/vallentuna/MIVA05A20080122VAV1.pdf

sid 4 (1-9)

ska nämnas följande

att Vallentuna kommun och deras myndighetsfolk har under många år kända för vara en bra kommun. Med mycket gott rykte har själv haft med dom att göra sen så var det för mycket folk som gick i pension, sen var det bara konstatera fakta att det blev fult med fullständigt idioter men en bottenryckte som följd. Så illa att av dom själva ansåg att det fanns en del som inte hörde dit som fick sluta. Vid tidpunkten när jag efter 13 år kunde sälja och bli av med idioterna så har dom framkommit att kommunen var på bättringsvägen. Vad jag vet nu så har dom som köpt marken av bolaget jag företrädde kunnat få ordning på förhållande samt kunnat få klart marken så idag och sen en tid tillbaka så kan dom använda marken som jag aldrig kunde för myndighetsfolket lekte idioter och hindrade att färdigställa marken. Så dom kan få nytta av den som jag inte fick. Vad jag vet så hyr dom ut marken och känner pengar på den

ok till avtalet om arrende köp

När det gäller miljö Grönbaka som han hette så svarade han att jag kunde fylla ut med betongmassor samt i det fick vara 5% asfalt i fyllnadsmassorna. Men på den tiden var dom bra snabba att ha med att göra men problemet var att dom inte var så bra att skriva in det i akterna.

Så till sak

kontakterna om köp av marken med kommun var enkla då. Jag kommer inte ihåg vad hon hette som har varit där länge hon försvann som alla de andra som var bra. Så jag var intresserad av mark men det var vara stora marker som kommun hade kommun ville sälja men ville inte stycka av då frågade jag om jag kunde få köpa på följande grunder att jag arrendera ett år gör klar marken avyttrar en del av den. Så jag kan betala kommunen för den köpta marken. Efter ett tag så svarade kommun att den tar det erbjudandet. Så till en början så inget problem alls svaret att kommun går med på detta upplägg kontakt med bygg Christer Sjöborg som var en gammal en på kommunen så svar på en gång vi ska ta det i nämnden men det kommer gå igenom så inget problem du kan börja så smått. Han ringde flera gånger så att det skulle skriva ut sen så ändrade han dom sig och begärda komplettering jag svarade på det. Men han svarade inte på min skrivelse. Sen så kom det brev att jag inte skickat in komplettering så det avslogs gick inte få tag på han eller han svarade inte på skriftväxling miljö med Grönbaka så skulle han på en utbildning på ett år hänvisade till en kollega tog inget ansvar att ordna upp det så ny anmälan krävdes för Grönbaka hade inte skrivit i akten det han hade sagt sen så godkände dom utfyllningen sen sa har dom inte brytt sig om att följa det . Så bara konstatera att det inte gick ha med dom att göra.

Ska nämnas att miljö begärde utredning av en konsult som jag skickade som dom inte ville diarieföra den. Jag har inte den nu men ska väl om kommun inte har slängt den finnas i akten. Dom kan verkligen strunta i att diarieföra handlingarna man skickar in. . Kan noteras att dom igen vill ha utredning på utfyllda massor i beslutet som jag överklagade som sen länsstyrelsen upphävde till fullo

sid 5 (1-9 )

Kommun sen har gjort allt för att jävlas stoppa hindra mej och få lämna information till media som har lätt till detta hinder till att göra klart marken enligt överenskommelsen

yrkande att Vallentuna Kommun solidarisk med handläggaren/ person undertecknade av beslut som har beslutat utanför dennes bemyndigande att utföra åtgärder på Fastigheten Karby 4;12 samt annans mark. förpliktigas att ersätta avtalsbrott samt skadestånd (eller liknade benämning till fullo )för sitt agerande samt hindrande att göra klar marken samt sälja den samt kunna bruka den .se länsstyrelsens beslut

att besluta att man inte får sälja fastigheten ligger utanför deras bemyndigande som företrädare för miljö. Samt att besluta att man ska städa upp samfällighet mark som är gatan samt diken samt del av grannens mark Karby 4:13 som är var avstyckad vid beslutets fattades. Är att besluta ålägga fel part som handläggaren Ytbrah Halleselassie mycket väl visste visade sig när jag ringde han. Det framkom att han vände sig först till rätt part yesterdeys samfällighet som bestred och då beslutade han felaktigt fel part att göra någon denna inte lagligen har rätt till samt fel part att ålägga begärda del av åtgärderna. Eftersom han mycket väl visste att han gjorde fel så är det inte av ringa handläggning samt fel av beslutet. Som har medfört kostnader för bolaget jag företrädde och hindrande att sälja marken

När det gäller utfyllnad av marken har Grönbacka när han var på miljö beslutat att jag kunde fulla ut marken enligt av han godkända massor som han inte skrev in i akten

sen har en ny ansökan beviljats. med en produktskrivelse från företaget jag hämtade materialet som består av betong sten som miljö godkände sen igen fortsatte med sina personförföljelser. Då begärdes det att en konsult inkom med svar som denne gjorde och det framkom att dels så fanns det skrivelsen böcker som han hänvisade till samt att han framställde att enligt gällande hand böcker så är det inte tillståndspliktig åtgärd med utfyllningen på marken det ska inte krävas miljötillstånd kommunen ville inte få det utan gjorde som dom brukade inte diarieföra eller bekräfta kommunen har tydligen stora soptunnor som man slänger det som inte passar dom. Sen så har dom fått den utredningen så jag hänvisar till kommunens akt om det inte finns där kan jag bara konstatera att det är som vanlig se mina skrivelser om frågan om dom denna gång skulle göra något rätt det gjorde dom inte enligt lagen skall allt diarieföras så det inte kan hamna i soptunnan eller försvinna vilken dom nu håller på med. Efter en tid så diariefördes mina skrivelsen där jag uppmanar dom att göra nånting rätt i sista gången dom hade möjlighet att göra rätt svaret på det tar jag som en spydighet. Om dom inte visar det minsta vet för sitt agerande och göra något rätt men fel det går så bra så det är inget problem alls och viljan från deras sida att lösa detta finns inte med deras svar se svaret nedan,

Ärende KS 2019.405 sid 6 (1-9)

9 januari 2020  09:21  5 KB

Från:

Registrator SBF

Till:

jk@jige.eu

Hej,

 Era synpunkter har diarieförts under ärende KS 2019.405. Kommunen har läst din skrivelse och kan inte göra något för dig i denna situation. Vi hoppas att du får bättre uppfattning om kommunen i framtiden.

Med vänlig hälsning  

Vallentuna kommun

Framställan på ersättning skadestånd eller vad det nu kan kallas för.

Orsaken till att jag har väntat med att stämma är följande. Har nu flyttat från leksaks landet Sverige. Innan man gör det så skulle jag har stämt kommunen personer då så hade det kommit ut i pressen som vanligt med dagens ljug så kommunen ska få en att se ut som stor skurk, och ge informationen till media som ljuger så klart så kollar kunderna på nätet så då vill dom inte anlitande en eller låter bli att betala eller inte går att få tag på det går inte att fortsätta att bedriva verksamhet på detta viset. Sen är allt dom kommer bara ljug avsikten är att det ska ge en problem och det kan jag verkligen intyga så jobb efter jobb blir man av med. Därför får man vänta till man flyttat från landet sen så behövdes det vänta så dom inte ger sig på köparen av marken. Det vill man så klart inte. Men myndighetsfolk är uppenbarligen intresserad av att hänga ut folk och med det göra motstånd till den dom hänger ut som media så klart vrider till det så det låter bra för dom sen att det inte är sanning i det dom har ljugit ihop bekommer dom inte det minsta.

I den första försäljningen så var det på följande sätt kommunen håller inte avtalet lämnar inte enligt ingått avtala över pantbreven så lösningen på det är att få en exsutiv försäljning från kronofogden så dom blir tvungna att lämna pantbreven till kronofogden så skulle ärendet bli betalt så skulle kronofogden ge pantbreven till ägaren det bolaget jag företräder som köpt marken av skojarna kommunen. det funkade delvis men jag kunde inte få fram pengarna, så då köpte en Hanobal …. namn som senare blev 4:13 marken men hoppade av så för att lösa det så köpte han halva tomten för en bråkdel av värdet

det kostar ca 50,000 SEK för kronofogdens kostnader för att lösa detta den så gav denna Hanobal 500.000 för marken den var då värd närmare en miljon där förstördes min plan att få detta gå ihop. Men så klart var fortfarande en bra affär om den gick att sälja det gick inte för kommunen aktivt misskrediterade mej ljug så alla köpare hoppade av för eller senare , så går inte att göra klar marken eller använda den och sälja gick inte till slut med stor förlust så en mycket bra affär slutade med förlust och problem för mej

att hängas ut i media att man lurar kommunen på betalning som dom anser det ger så klart inga jobb så som jag skrev till kommunen (har inte den handlingen på

sid 7 (1-9)

grund av att en skojare ska jävlas som inte fick sin vilja igenom som går som det gör när myndighetsfolk blandar sig i saken ) så denna Rickard med följe i detta fall kunde sno allt som gick och ta samt brände upp alla handlingarna för polisen hade span på dom men ville inte gripa dom fören senare då greps dom för sprängmedel som kom från mej. men inte stöld skadegörelse stöld av fordom förstörde fordon då med polisen i första parkett att beskåda detta men det vill polisen inte gripa dom för och få en polisanmälan som dom agerar på det vill dom inte än idag har dom inte kontakta mej fastän dom vet att stöldgodset finns i Gnosjö. Så jag hänvisar till Vallentuna kommuns arkiv för fastigheten det dom nu har sparat får jag skriva. Men den ska ju finnas i kommunens handlingar för marken ifråga så jag hänvisar till dom och akten skulle den inte finns så har dom olagligen sätt till att den inte finns som dom brukar göra med mycket för det passar dom.

Yrkande

Härmed yrkas att Attunda Tingsrätten eller vederbörliga tingsrätt beslutar Vallentuna kommun med beslutsfattare undertecknare av beslut att solidarisk betala utdömt skadestånd eller ersättning eller vad det kan kallas för till bolaget Minks Corp kan nämnas att Minks Corp inte på något sätt har överlåtit betalningen till Ljungvall utan Minks Corp är ful ägande till utdömt belopp av den orsaken att Minks Corp inte kan får öppna ett bankkonto så ska betalningen ske genom genom Karl Owe Peter Ljungvall 35811010107 till fullo

Ytbrah Halleselassie beslutande

Frida Hellblom undertecknade av beslut

orsaken är att framställen är solidarisk är följande alla myndigheter myndighetsfolk skall följa rätta sig känna till alla lagar efter gällande lagar utfärdade av svenska staten gör dom inte det så har dom handlat utanför lagen och då är dom personligen ansvariga för sitt handlande ingen av detta parter kan komma hänvisa att dom står över lagen så av den orsaken yrkas på personligen solidarisk betalningen till full betalning erläggs. Till bolaget Minks Corp.

Det yrkas att ränta skal utgå med lagstadgad ränta till full ersättning är Minks Corp tillhanda genom K.O.P Ljungvall

1 att tingsrätten förpliktigar enligt yrkande ovan svarande parter enligt följande den första försäljning klyvningen som sen kallades för Karby 4: 13 med skadestånd på att marken inte gick att sälja för marknadspris med ett belopp av 350.000 SEK som jag anser lågt beräknat eller det tingsrätten kommer fram till är skäligt

sid 8 (1-9)

2 yrkande att Kommunen kräver för att få klyva marken i 2 tomter så ska det betalas en ny anslutning till vatten avlopp samfälligheten som ingår i köpet från kommunen som cerux ab ingick har inte exakt belopp men det antar jag att kommun kan komplettera med ca 100.000 sek

yrkas att ränta skal utgå med lagstadgad ränta till full ersättning är Minks Corp tillhanda genom K.O.P Ljungvall

jag anser lågt beräknat eller det tingsrätten kommer fram till är skäligt

3 om svarande kommer med invändningar på att preskriptions tiden infallit i något avseende så yrkar jag på följande att eftersom kommun personförföljer tar beslut agerar dom dom gör så ger dom det till pressen eller pressen gå ut med det och kallar det för nyheter så jag har inte möjlighet att freda mej skydda bolaget för en annan når inte ut med rätt information samt skulle man ta kontakt med pressen som jag har gjort bryr dom sig inte alls om det fastän dom ska rätta sig efter av pressens etniska regler som dom struntar helt i deras sätt att agera. media har såklart info som går att söka i som tar tid. På nätet är det nu borta ska leta om jag kan få fram det och då kompletterar det i detta ärende. Har tyvärr inte dom handlingarna eftersom jag nämnde en Rickard Bruzell skulle jävlas med en annan och förstörde brände upp handlingarna och en polisanmälan får jag inte fram till polisen som dom vill kallas för så eftersom myndigheter personer ska följa lagarna när dom inte gör det har dom mycket stor makt att smutskasta ljuga som dom har gjort i detta fall så jag kan inte fören nu stämma parterna för innan så skulle dom förorsaka mej och bolaget skada avsiktligt eller underförstått eller bara så gör dom som dom brukar och det kan jag intyga att dom har satt i system jag har bara så där ca 30 års erfarenhet av lekande myndigheter personer agerande mot mej personligen samt företag saklig rätt information kommer inte fram eller att dom avser att ge en korrekt opartisk bild av det. Med det så utnyttjar dom sin ställning för folket media ska ju i verkligheten kunna tro på det som dom kommer med med det är totalt fel dom utnyttjar sin ställning utan den mista intresse för vilka skador det kan uppkomma med det agerandet. Och skador kan jag intyga att det ger i dag kolar alla på nätet så stor publicering att man har lurat en kommun på en mark det dom flesta av folket som vill hyra en på allvar och inte vill hyra eller vill avsluta det som dom har kommit överens om. Så förtydligande jag har kunnat att stämma kommunen för länge sen men då hade kommunen ställt till med ännu större skada för mej. Samt mycket troligt att jävlas med köparen av Karby 4:12 och bolagen som ja företräder . Så av den orsaken så stämmer jag dom nu. Så om dom väljer att hänga ut en igen så är jag inte beroende av det nu för tiden.

3 Så jag yrkar för skador på grund av svarande står för under dessa år som har hindrat mej att få jobb behålla jobb medverkat i så yrkar jag på ett belopp som är ringa mot vad det har kostat mej och bolag jag har företrädet med 450.000 det är beräknat enligt vanligt förekommen i Sverige en bråkdel av som det verkligen är. Det värkar vara vanligt förekommande att ska staten ha skadestånd så är det

sid 9 (1-9)

fantasi belopp ska någon annan ha det så är det småsmulor av faktiska kostnader. Det yrkas att ränta skal utgå med lagstadgad ränta till full ersättning är Minks Corp tillhanda genom K.O.P Ljungvall

jag anser lågt beräknat eller det tingsrätten kommer fram till är skäligt

4 jag yrkar att tingsrätten eller den instans som avkunnar dom förpliktigar svarande att betala 350.000 SEK i den värde minskning som svarande står för med sitt sista beslut som även innefattar beslut att inte får sälja marken. Detta avser sista försäljningen när jag fick överklaga till länstyrelsen

yrkas att ränta skal utgå med lagstadgad ränta till full ersättning är Minks Corp tillhanda genom K.O.P Ljungvall

jag anser lågt beräknat eller det tingsrätten kommer fram till är skäligt

5 yrkande att vid slutpläderingen framkomma med rättegångskostnaderna

yrkas att ränta skal utgå med lagstadgad ränta till full ersättning är Minks Corp tillhanda genom K.O.P Ljungvall

jag anser lågt beräknat eller det tingsrätten kommer fram till är skäligt

Mail mot från vallentuna kommmun

Påminelser

mail mellan attunda tingsrätt och stämmande parten sänt mottagit

Svea Hovrätt mail sänt mottagit

Till Svea Hovrätt

mail från svea hovrätt

Dom från Attunda tingsrätt

DOM från svea hovrätt

DOM från Högsta Domstolen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...