Mail växling mellan köpare av maskin och ägare sänt från säljaren