Det ser mörkt ut för världen! Finns det ett ljus i sikte. Ja det får man hoppas för människans och säkerheten för värdens folk. Det är inte så många som vill leva i diktaturländer som nu väst är på väg att bli jo EU FN WHI Soros med flera familjer vill ha in i EU; EU räddning enligt dom. Jo det är dessa Muslimer som lyder under Muslimska Brödraskapet som ska ta över västländerna Muslimska Brödraskapet är terroristklassat av många länder. Läs Vidare om detta. På denna sajt.

Till olika Sajt adressen för information https://jige.jige.eu/2018/06/01/sajt-adresser/

på så går jag vidare,

jaha ni ok väntar ni något från tuppp jaja tupp väntar han med. men det jag har satt igång är på gång kommer men det jobbar lite nu hummm på andra sätt. det var tvunget så av vissa orsaker men jag är på rätt spår det kommer i början på veckan. om jag inte får svar det jag väntar på så går jag vidare,

ok lite info kolla detta. En dom mot lekande lövet ja vad man nu ska kalla han för medlöpare stallknäckt till husse terrorist han men flera är dömda dom har inte deltagit i rättegången inte heller bestridit den överklagat den som helt enkelt struntar i den, dom är inte delgivna håller sig undan med sina livvakter som inte släpper fram folk som ska delge dessa dömda yrkesförbrytare domen bygger på folkrätten med flera lagar. Domen som idag är vunnen i laga kraft det är fackspråk om man nu vill kalla den för det. Dom är dömda till 30 års fängelse som ska verkställas men som sagt dom håller sig undran. Se nedan

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/indictment-hearing-genocide-crimes-against-humanity-by-5g-pandemic-perpetrators-parts-1-to-3.html

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against-human.html

Sen enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148

SFS nr: 2003:148
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2003-04-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:902
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312).

2 §   För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
   1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
   2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
   3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).

här räcker det med fruktan för brott så det behöver inte ske bråttet . sen stöds detta på eu och folkrätten. så det ljuger man sig inte ur så lätt

Men det är just det som sker i skurkistan med sittande leksaksregeringen med alla etablerade partier i rikshan som sen 1974 blundar och värmer sin stol som ni betalar dom för. Ingen av dessa jag nämner har agerat som dom ska göra utan är medlöpare till detta. Ni folket är också faktisk medlöpare för ni inte agerar och stoppar detta. Om ni hänger med på detta tupp har tänkt ut så gör ni det som ni ska göra agerar för att stoppa pågående ockupationsmakt som sen 1974 agerar dom står i ovanstående terrorist lag för vad som står i lagen som är olagligt är just det som sker idag i skurkistan. Ok ni info hur allvarligt läget är landet är under terrorist ockupation av marionett regering som terroriserar folket i Sverige så illa är det. Jag håller på med detta jag kommer gå vidare så det är på gång säkerhetspartiet jurist avd

Se vidare Sammanställning av sajter som finns med information om världen EU FN WHI Muslimska Brödraskapet terrorister nazzismen socialdemokraterna och Koranbränning
https://jige.jige.eu/nr-0-sammanstallning-av-sajter-som-finns-med-information-om-varlden-eu-fn-who-muslimska-brodraskapet-terrorister-nazzismen-socialdemokraterna/

Ok är det någon som vet om en typ fd en tönt som inte platsade att vara tönt eller bonde men leker nu personförföljare har varit finanserad av husse terrorist ok muslimska brödraskapet som har kapat landet och har terrorist koppling inte gripna någon i regeringen. Ok lite att läsa om denna lilla herre som leker något som går nu men inte skulle göra det om Säkerhetspartiet skulle få mandat att styra landet .

Ja ni vad händer om man har med dessa att göra ok vi kollar vidare. Gå vidare med länk under.https-jige-jige-eu-2018-06-01 ja ni vad händer om man har med dessa att göra ok vi kollar vidare

ÖPPET BREV TILL SKATTEVERKET OM ATT JÄVLAS MED SÅ KALLADE SWITCH HOROR OCH ANDRA FOLK SOM SKATTE AVSER ATT JÄVLAS MED kolla vidare på länken nedan https://jige.jige.eu/2018/06/01/oppen-skrivelse-till-skatteverket-1/

Ok Eu vad står eu för . står eu på ländernas folk inom eu.? det är verkligen en bra fråga. eller står EU på andra partiers sida? när dom villa ha att folket skulle se det som något bra så vad hete det då. jo alla länder inom eu skulle ha samma lagar regler och att man skulle kunna röra sig fritt inom eu länderna. har det blivit så? Nej se mera om eu. vad har det blivit av EU? jo Detta EU står för att få in svarta folk. dom skulle rädda eu länderna när folket i eu länderna blir äldre och rädda eu länderna. har det blivit så? nej verkligen inte det är precis tvärt om. och vad gör eu så stoppar att det inte ska komma mera angripare? nej det gör dom verkligen inte lösningen är in med mera svarta. ok hur löser man saken då? om dom då är till belastning samt angriper eu ländernas folk. Är dom då till en lösning som gynnar eu länderna. nej verkligen inte? så då bidrar dom till i eu länderna att dom går under. kostnader våld rån mord våld mot kvinnor. det är allso inte så dom bidrar med något som väst behöver, ok slutar au ta in mera folk i eu nädå mera ska in domska rädda eu. ok hur då med problem. det dom skulle vara sas att det ska bidra till eu länderna. ja detta kan inte tolkas på annat sätt än att företrädarna för eu länderna allso eu ljuf’ger folket rakt i ansikten med sin ljugningar. ja tyvärr finns det inte någon annan förklaring. då står inte eu för eu folk utan det är på det viset att eu står för motparten och sin egen vinning. mot eu medborgarna. ok vad är detta se kolla

oj kolla detta eu ger terrorister bidrag ojjj men terrorister är ju terrorister. eu ger dom pengar som kommer från eu länderna men vad terrorister är ju olagliga eu ger dom pengar som kommer från eu länderna???. ok står eu på eu ländernas sida nej det kan det inte göra stöder man rterrorister så gör man. sen vill eu ha int esom sagt svarta folk så eu länderna går omkull. så se till att motverka eu går ur eu se till att detta skämt går till sin under gång inte till eu ländernas undergång som eu vill med sitt svarta folket och stödjande av terrorister.

OM NORRA CYPERN EFTER EN TID PÅ DETTA STÄLLE PÅ JORDEN SÅ KAN JAG KONSTATERA ATT EFTER EN TID HAR GE LITE RÅD DET KAN VERKLIGEN BEHÖVAS DET ÄR VARMT MILD LUFT SOL OFTA DOM FLESTA HÄR ÄR OK. MEN SOM SAGT ÖVERALLT SÅ FINNS DET LUSTIGKURRAR SOM VILL LEKA DET FINNS EN DEL HÄR SÅ KORTFATTAT LITE INFO SEN FÅR NI LÄSA VIDARE PÅ DENNA SAJT OM LUSTIGKURRARNA ska NÄMNAS ALAL KAN HA EN ELLER MÅNGA DÅLIGA DAGAR SÅ DET KAN HÄNDA BLI SOM DET BLIR. SÅ MAN FÅR VERKLIGEN HOPPAS ATT DENNA HISTORIA ÄR EN GÅNGS SAK. FINNS DET NÅGON SOM VILL GÖRA SIG HÖRD SÅ GÅR DET VERKLIGEN BRA. Och har ni erfarenhet om denna aktör så skriv till oss. Så maila oss till jk@jige.eu

OK DETTA ÄR VIKTIGT GÖR INGA ÖVERENSKOMMELSER MUNTLIGEN! SE TILL ATT I AVTAL KONTRAKT ÖVERENSKOMMELSER ATT ALLT SKRIVS. TRO INTE ATT NI KAN KOMMA ÖVERENS OM NI FÅR TAG PÅ EN MUPP SOM TILL EXEMPEL MUSTAFA MOR FÖR DET ÄR PÅ DET VISET DENNA PERSON PLANERADE ALLT FRÅN BÖRJAN JAG FICK DEN KÄNSLAN MEN EFTERSOM SKOJAREN VÅR SÅ TREVLIG SÅ JAG FUNDERADE TÄNKTE HOPPA AV SAMT ELLER INTE GÅ MED PÅ OCH SKULLE HA ÄNDRING I SKOJARENS AVTAL. MEN SOM SAGT HAR MAN PLANERAT ATT LURA BLÅSA NÅGON SÅ GÅR DOM SÅ KLART INTE MED PÅ ÄNDRINGAR UTAN KOMMER MED HUR MÅNGA BORTFÖRKLARINGAR SOM HELST SÅ VILL MAN KOMMA ÖVERENS OCH ÄR BERRÄD ATT FÖRHANDLA DÅ GÖR MAN DET HAR MAN AVSIGT ATT LURA BLÅSA NÅGON DÅ DUMMAR MAN SIG BARA SOM MISTER MOR SE PUNK 5 I AVATALET LÄS DET. SÅ HAR MAN DEN AVSIKTEN SÅ HAR MAN KOMMER MAN PÅ ETT SÅN SKOJARE SOM BARA AVSER ATT LURA BLÅSA EN SÅ JA DÅ ÄR DET PROBLEM. ANNARS OM MAN INTE HAR DEN AVSIKTEN SÅ DÅ FÖRHANDLAR MAN OM FINNER EN LÖSNING FÖR BÄGGE PARTER SKOJARE SKA DIKTERA SINA VILKEOR OCH FÖRHANDLAR INTE SÅ ÄR LÄGET. SE TILL ATT ALT SKRIVS BÖRJA NI INSE ATT NI HAR MEN ETT SKOJARE ATT GÖRA KLIV AV HUR BRA AFFÄR NI ÄN HAR SÅ KLIV AV FÖR SKOJAREN SER TILL ATT JÄVLAS FÖR ATT FÅ SIN VILJA IGENOM. SKA NÄMNA ATT ALLA DESSA SOM NU JAG TAR UPP HAR DENNA ÅSIKT DIKTERA SEN SÅ ÄR DET KLART. DÅ SLUTAR DET ALLTID PÅ DÅLIGT SÄTT MÅNGA HÄR HÅLLER PÅ MED DET. SE TILL ATT ALLT SKRIVS I AVTAL GÅR DOM INTE MED PÅ DET HOPPA AV DÅ ÄR NI PÅ VÄG MOT PROBLEM DETTA SKRIVER JAG AV EGEN ERFARENHET ALLA SMÅ LEKANDE HÅLLER PÅ MED DETTA SÄTT HÄR AV DOM JAG NÄMNER.

KAN MAN LITA PÅ BANKER PÅ NORRA CYPERN, JA DET KAN NI GARANTERAT MEN LÄS NOGA BARA PÅ DET VISET ATT NI SKA SE UPP LITA INTE PÅ BANKEN KOLLA KVITTOT NI FÅR AV DOM SKULLE NI INTE FÅ KVITTO JAJA HAR BARA EN SAK ATT SÄGA GÅ INTE DÄRIFRÅN FÖREN NI HAR FÅTT KVITTO SOM STÄMMER GÅ INTE PÅ NÅGRA URSÄKTER FÖR DET ÄR INTE BANK SOM JAG HAR ERFARENHETER FRÅN SÅ KOLLA VIDARE NÄR DET KOMMER EN LÄNK NEDAN ATT FÖLJA TILLS DET GÖR DET. GÅ ALDRIG FRÅN BANKEN GÅ INTE PÅ ATT NI SKA FÅ PENGARNA IMORGON ELLER DYLIGT ERBJUDANDE. ATT DET FINNS KAMRA JAJA MEN DOM KAN JU BLI FEL PÅ ELLER RADERAS OM MAN VILL DET. DETTA ÄR VIKTIG SOM BARA DEN

Vad händer om man har med denna typen. Det finns en expert här Göran Jarnving info@north-cyprus.se det är vad Göran själv vill få fram om sig håller svansen högt ska ni veta. Men det är han inte ensam om det verkar vara en tradition här av dom som är lustigkurrar som ni kommer på efter ett tag. Jag har själv haft med han att göra , Mitt omdöme om hans service delas av många här han är verkligen känd. Omdöme som delas av dom jag har kontakt med och det är följande. 4 las med en långtradare med surströmming ok det luktar assssssss ska ni veta. Jag kan tala för mej så bara negativt. Sen nämna det andra har för åsikter som sagt han är känd. En annan lustigkurre är Krister Andersson Legero AB med flera bolag som jag även haft med att göra så hade han samma åsikt om denna mister Göran så samma som med mej ett bolag som man bliv ja blåst (lurad på ) men denna person med företag kommer snart så vi går till baka till Göran. Så denna Göran anlitar en advokat i Girne som jag läste nyss har fått för länge sen en utmärkelse. Den går att läsa sig till i medskickad info. advokaten heter Talat Kursat så mitt omdöme med min erfarenhet så sök annan advokat. det sparar mycket sen kan ha ha sina åsikter kan inte se att han lever upp till dom.

Göran Jarnving ADV talat Kursat Girne 1. Se vidare på> https://jige.jige.eu/2020/06/24/hej-varlden/

http://talatkursat.com/ som anlitar denna expert ryktet här är att ta någon annan om ni inte vill få problem se läs mera på

SEN SEN SÅ HAR MAN NÄSTA LUSTIGKURREN

Vad kan hända om man har med dessa att göra. Vi ska görs klart att alla kan ha en dålig eller flera eller väldigt många dåliga dagar som blir som dom blir så man får hoppas att denna historia inte sker varje dag. https://europabusiness.se/ Krister Andersson Lagero Business AB Org.nr. 556894-6452 Omdöme för aktörerna ok 5 st långtradare med rutten surströmming jag garanterar att det luktar ja så in i . Ok till sak se nedan.

SE VIDARE >https://jige.jige.eu/2020/07/05/https-europabusiness-se-krister-andersson-lagero-business-ab-org-nr-556894-6452/

Tavor Management Ltd Thalassa Beach Resort kensingtoncyprus.com

SÅ NÄSTA LILLA LUSTIGKURRAR OCH DOM ÄR VERKLIGEN ETT EGET LITET JA VET INTE VAD MEN SOM SKA HA SKADESTÅND AV EN ANNAN MEN DOM HAR BRUTIT AVTALET FLERA GÅNGER MEN DOM SKA HA SKADESTÅND DET NI, SNACKA MED DOM HA NI HAR FÖRSÖKT SEN 2016 MEN SOM SAGT DOM SKA HA SKADESTÅND DET NI OCH VI KOLLAR VAD DESSA HÅLLER PÅ MED.

OK SKA NÄMNA ATT ALLA KAN JU HA EN DÅLIG DAG MÅNGA HAR FLERA DÅLIGA DAGAR NÄR DET PASSAR DOM SÅ DET KAN HÄNDA ATT I DETTA FALL ÄR JUST MÅNGA DAGAR SOM ÄR DÅLIGA SÅ DÅ KAN DET GÅ SOM DET GÖR

SEN HAR VI LUSTIGKURREN MUSTAFA MOR SÅ DENNA SMARTA JA HAN ANSER ATT HAN ÄR SMART MEN SOM JAG SKREV SE TILL ATT ALLT SKRIVS I AVTALEN OM NI INTE FÅR SOM NI ANSER KAN GÅ MED PÅ HOPPA AV. DESSA SMÅ TYPER HÅLLER HÅRT PÅ ATT DET SOM STÅR GÄLLER SÅ STÅR DET INTE SÅ GÖR DET JU INTE. DOM VET OM DET SKRIVER AVTALEN SÅ DOM KAN STYRA SÅ DOM FÅR SOM DOM VILL SEN ATT DOM LURAR BLÅSER ANDRA NÄDÅ SÅ ÄR DET JU INTE. TRO INTE ATT EN MOTPART HÄR SOM ÄR MYCKET LEN I KÄFTEN ÄR DET NÄR DET SEN GÄLLER ATT FÅ SOM MOTPARTEN VILL SÅ KOLLA IN DETTA STOLPSKOTT SOM VERKLIGEN PLADDRANDE FRÅN START VÄLDIGT TREVLIG SÅ LÄNGE DET VARAR. SEN SÅ ÄR DET INTE EN TREVLIG SEN HOTAR SKRIKER SOM FAN LÄS PUNK 5 I AVTALET HELA SÅ LÅTER DET SEN SÅ LÄS VIDARE

SE VIDARE > MUSTAFA MOR

JA VAD HÄNDER JO EFTER CA 40 ÅR I SVERIGE MED FLERA LÄNDER JA DET FINNS JU EN ORSAK ATT MAN BEHÖVER EN ADVOKAT! OCH ORSAKEN ÄR ATT MAN SÄKERT FÅTT TAG PÅ NÅGON SMART EN SOM HAR SINA IDEÉR OCH MAN KAN INTE FÅ EN RIMLIG ÄNDRING. OK MAN BEHÖVER HJÄLP FÖR ATT KOMMA TILL TALS MED DEN TIDIGARE LUSTIGKURREN. OK VAD BEHÖVER MAN DÅ JO INTE EN LITEN KURE IGEN SOM SKA LEKA MED EN OCH SNO EN PÅ PENGAR. MIN ERFARENHET JA INTE MYCKET ATT HURRA FÖR ATT VÄLJA ADVOKAT FRÅN STORA FINA ADVOKAT FIRMER ÄR DET BRA NÄÄÄÄ SÅ DET ÄR VANLIGEN DOM SÄMSTA SOPERNA SOM GÅR ATT FÅ TAG PÅ DYRA DKA HA BETALT MEN STÄLLER TILL MERA ÄN DOM LÖSER OM DOM LÖDER NÅGOT I DETTA FALL SÅ EFTER TIPS OM EN GAMMAL RÄV SOM HAR VARIT MED ETT TAG OCH KUNDE SITT. OK VAD FICK MAN EN SNORUNGE SOM INTE ENS HADE LÄST DET JAG HADE SKRIVIT OK HUR VAR DET MED TIPSEN OK VILKA TIPS MAN FICK JAGA HAN SVAR OJJJJJJJJJ VERKLIGEN INTE NÅGOT ALLS MED DEN SAKEN SÅ EFTER FÖRSTA MÖTET SKA SÅ KLART HA FÖRSKOTT SOM MAN INTE SKA GE FÖR SKA DOM HA FÖRSKOTT SÅ ÄR DET EN SOPPA ELLER STOR FIRMA SOM HAR MÅNGA SOPOR SÅ 800 TURKISKA LIRA UTAN KVITTO SÅ VAD FICK JAG FÖR DET JO ETT NYTT PROBLEM, NÅGOT SVAR PÅ MIN LITE ARGA SKRIVELSE NÄÄDÅ INTE DÅ SÅ BLÅST KAN MAN KONSTATERA OK DENNA ADVOKAT KAN JAG VERKLIGEN VARMT TIPPSA OM OM NI VILL HA ETT NYTT PROBLEM SÅ LÖSNING NÄÄÄÄÄÄ NI FÅR GÖRA SOM JAG LETA EFTER EN ANNAN TILL LUSTIG KURREN SOM LEKER MED DEN KOMMER SENARE TILL DEN KURREN OK SÅ SE UPP PÅ NORRA CYPERN JAG HAR BARA PROBLEM MED KURRAR SOM LEKER. ÄR DET NÅGON SOM HAR NÅGOT OMDÖME OM DENNA LILLA TYP OK SKICKA DET GÄRNA TILL OSS PÅ jige.jige.eu admin 1

IDAG SÅ PÅ TWITTER SÅ SKREV EN OCH FRÅGADE OM SÄKERHETSPARTIET VAR ETT LITET PARTI. INTE FÖRSTA GÅNGEN OM ATT PARTIET ÄR ETT LITET PARTI. JA PARTIET ÄR VERKLIGEN LITET. VÄLDIGT LITET. MENADE PÅ ATT MAN SKA HÅLLA PÅ LÄNGRE FÖR ATT DET SKA FÅ MERA. JA DET RÄCKER TYDLIGEN INTE ATT SOM ENDA PARTIET KOMMA MED DET SOM FOLKET VILL HA JA EN DEL I ALLA FALL. DET FINNS SÄKERT NÅGRA SOM TRIVS SOM DET ÄR NU I ALLA FALL DOM SOM SITTER I REGERINGEN JA LEKSAKSREGERINGEN SOM INTE HAR MANDAT FRÅN FOLKET ATT LEKA REGERING. SEN ALLA MEDLÖPARE DOM TRIVS SÄKERT DEN SOM LIGGER BAKOM ELLER EN AV DOM ÄR SOROS STRÖR JU PENGAR RUNT SIG SÅ VIST TRIVS DOM FÖR ATT GÖRA STÖDJA DET SOM SKER IDAG I SVERIGES KALIFAT OCH VÄSTVÄRLDEN SÅ OM DOM INTE ÄR MUTADE ELLER HOTADE SÅ MÅSTE DOM HA VERKLIGEN ALLVARLIGA SKADOR I SKALEN. HA ETT AVTAL MED EN TERRORIST HA LAG ATT DET ÄR OLAGLIGT OCH HA TERRORIST SAMRÖRE. INTE BLI GRIPNA FÖR DOM KAN LUGNT SÄTTA SIG ÖVER ALLA LAGAR HUSSES TERRORIST HAR FULL KONTROLL GENOM ATT SÄTT TILL ATT REGERINGEN HAR UNDERSTÄLT RÄTTSVÄSENDET I DENNA LILLA SKURKSTAT. OK ALLA ETABLERADE PARTIER ÄR KÖPTA ELLER HOTADE SOM DOM KAN BARA LEKA OCH VÄRMA SIN STOL DOM HAR FÅTT TAG PÅ. SÅ FÖR ATT FÅ ÄNDRING OK ÄR DET SD ELLER VAD SOM GÄLLER ?? OK SOM SAGT ALLA ÄR JU KÖPTA AV DOM ETABLERADE. OK DÅ RÖSTAR FOLKET OCH TROR ÖNSKAR EN ÄNDRING. HUMM JAHA OK LÅTER SMART ELLER TOTALT KORKAT DET ÄNDA PARTIET SOM AVSER ATT STÄDA UT ALLT SLÖDDER GRIPA ALLA I DENNA OLAGLIGA REGERINGEN OCH ALLT SLÖDDER UT. ÄR SÄKERHETSPARTIET ETT LITET PARTI. JEPPP NI HA RÄTT KOMMER SÄKERT ATT FORTSÄTTA ATT VARA DET. MEN EN FRÅGA ÄR DET NÅGON SOM TROR ATT NI FÅR EN ÄNDRING MED DOM ETABLERADE PARTIERNA??. INGEN RISK ALLA HAR JU FÅTT LITE JA MUTA ELLER HOT ANNARS SÅ SKULLE DOM FÖRA LIV SOM FAN MED TANKE PÅ VÅLDET UTE I SVERIGES KALIFAT. OK 55-60-70 % AV RÖSTERNA SKULLE SÄKERHETSPARTIET FÅ OK TROR NI INTE ATT DET SKULLE BLI LIV I NÅGOT MEDIA I ANDRA LÄNDER SVENSKARNA HAR TRÖTTNAD STÖDER ETT PARTI SOM AVSER ATT STÄDA UPP HELT. OK TERRORISTEN SOM HAR TAGIT KONTROLL OLAGLIGEN OK TROR NI ATT TERRORISTEN SKULLE TILLÅTA ATT BLI AV MED MAKTEN SAMT OCH FRAMFÖR ALLT PENGARNA SOM DEN SNOR FRÅN SKATTEBETALARNA. DET HAR FÖREKOMMIT RÖSTFUSK FÖRUT NU HAR DOM KOMMIT PÅ ATT DENNA SOROS PÅVERKADE VALET 2014 I SVERIGE SAMMA MED FLERA HAR SATSAT MILJADER PÅ ATT SÄNKA VÄST OK TROR NI DOM KOMMER GE SIG. OCH FÖRLORA. NEJ INTE DEN MINSTA SKANS NÄSTA VAL KOMMER SOM TIDIGARE VARA RIGGADE MEN KOSTA SKATTEBETALARNA MASSOR NI BETALAR NI BLIR BLÅSTA DOM STYR ER MED MEDIA OCH NI KÖPER DETTA OK. JA SÄKERHETSPARTIET ÄR ETT LITET PARTI KAN BLI MYCKET STORT OCH DÅ RÖRA OM I GRYTAN I KÖPTA VAL. OM DEN INTE FÅR MASSOR MED RÖSTER JA DÅ ÄR DET FÖRBLIR ETT LITET PARTI OK SISTA GÅNGEN I VAL SOM FINNS EN MÖJLIGHET ATT FÅ EN ÄNDRING DET HAR EN DEL KOMMIT PÅ MEN INTE HUR DET SKA TILL JAJAJ INTE LÄTT ATT LÄSA ETT LITET PARTIS AVSIKTER. SÅ FORTSÄTT NI ATT FUNDERA PÅ HUR NI SKA FÅ EN LÖSNING DET HJÄLPER UPPENBARLIGEN INTE ATT SKRIVA DET OK SKA MAN TA EFTER SOM MUSLIMERNA MENAR DOM SKA GÖRA SAMLA ELLER AVLIVA SVENSKARNA PÅ PLATS ELLER JAGA UT DOM OK LITE SVÅRT ATT GÖRA SAMMA SAK MED ERBJUDANDET FRÅN SÄKERHETSPARTIET OK VI FÅR SE NÄR DESSA SOM SKA TA ÖVER OCH SKA BLI AV MED DOM SISTA SOM ÄR I VÄGEN FÖR DERAS PLANER ATT BARA DOM SKA VARA I VÄSTLÄNDERNA OK DÅ KANSKE NI KOMMER PÅ VITSEN MED SÄKERHETSPARTIET OK EN LITEN UPPLYSNING OJJJJJJJJJJJJ DÅ ÄR DET VERKLIGEN FÖR SENT OK LYCKA TILL ÖNSKAR ER ALL LYCKA VAR NU NI SKA FINNA DEN. SÄKERHETSPARTIET SÅ ÄR ALLT SLÖDDER BORTA OK MORS

Det ser mörkt ut för världen! Finns det ett ljus i sikte. Ja det får man hoppas för människans och säkerheten för värdens folk. Det är inte så många som vill leva i diktaturländer som nu väst är på väg att bli

Denna sajt har kommit till på grund av situationen i världen och i Sverige som nu är ett start till ett kalifat för Muslimer som vill ta över västvärlden och få ner väst till samma som dom har i dom länderna dom kommer från. Ska ta över jaja så heter det. Hur ser det ut i deras länder många rika på naturtillgångar men används det till att göra länderna beboeliga för folket. Är det trevliga länder säkra för folket. Ok det finns ju facit på detta nä det är i stället korruption våld krig religion motsättningar mellan folken det är vad dom har i dom länderna som dom kommer från. Väst ger många gånger bidrag till dessa länder som angriparna kommer från. Ok om dom tar över väst som skänkar miljarder till dessa länder ok. Hur ska dom klara sig då dom angriper länderna i väst. Ja det är frågan det men det kanske dom inte har tänkt på. I väst så har dom olika folken samsas i landet mer eller mindre. Men vill angriparna och vill dom som ska ta över samsas i dom länder dom ska ta över nä det kan man verkligen inte säga. Det har dom verkligen gjort klart att dom inte avser att göra. så vad ska dom då till väst att göra. jo som med alla krigshetsare så med våld ska dom ta över och bestämma över länderna. förut så var försöken i krigshandlingar. en som försökte men stoppades av den orsaken att det blev för många som inte såg det som angriparna kom med eller deras ambitioner var intressanta för folket i dom länderna som angriparna (Hitler ) togs över. Det vill dom få in i väst nu. Ok är det folken vill ha. Knappast för då skulle dessa som vill ta över väst i stället åka till dom länderna dom kommer från. Nä dom vill tvinga på andra sina idéer sin religion våld korrupt motsättningar mellan folken. Så välkomna gå vidare om intresset finns. Tackar för ordet . Admin

175 thoughts on “Det ser mörkt ut för världen! Finns det ett ljus i sikte. Ja det får man hoppas för människans och säkerheten för värdens folk. Det är inte så många som vill leva i diktaturländer som nu väst är på väg att bli jo EU FN WHI Soros med flera familjer vill ha in i EU; EU räddning enligt dom. Jo det är dessa Muslimer som lyder under Muslimska Brödraskapet som ska ta över västländerna Muslimska Brödraskapet är terroristklassat av många länder. Läs Vidare om detta. På denna sajt.

 1. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across
  on this subject. Basically Excellent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your
  hard work.

  my web site ici

 2. hello!,I love your writing so a lot! proportion we communicate extra about your post on AOL?
  I need an expert in this area to resolve my problem.
  May be that’s you! Taking a look forward to see you.

  Here is my web-site – .

 3. Hello there I am so happy I found your weblog, I really found you
  by accident, while I was searching on Askjeeve for something
  else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love
  the theme/design), I don?t have time to go through it all at
  the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a lot more, Please do keep up the excellent work.

  My page; http://www.ctwhitetailassociation.com/forums/users/meridithq43/

 4. Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, may check this?
  IE still is the market chief and a good element of folks
  will leave out your fantastic writing due to this problem.

  Stop by my web blog :: Back

  1. hi if what is on this site is to be reproduced in other media then that information must be reproduced in its entirety. so the information may not be altered or inserted into parts. only in its entirety. and it must be stated where information has been obtained from you. to write link to our site and write that there is information on this site is ok for us. we want the people to be able to go to a page and get impartial gathered information about the world. you who have sites news or revealing facts you are welcome to send to us with the utmost truth we will post it on our site the people have a right to know what is happening in the world. we are not responsible for content that is sent to us, but what is sent to us by the sender must have the right to publish it in the media. in order for us to publish it, we need contact information. you can request that we do not write the person who submitted the material admin 1

 5. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you
  are just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you
  say it. You make it entertaining and you still care
  for to keep it smart. I cant wait to read much more
  from you. This is really a tremendous web site.

  Here is my web page http://marvelunited.com/HawaiianNights/index.php?action=profile;u=913479

 6. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this.
  And he actually ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him…

  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject
  here on your blog.

  my homepage http://www.jblisting.com

  1. hi thank you for your information we have received noted it. let’s see what we can do about it. admin 1

 7. I enjoy you because of all your effort on this web page.
  My mum take interest in participating in investigation and it’s simple to grasp why.
  We all learn all relating to the dynamic medium you produce good things by means of this web blog and as well welcome response from visitors on that theme plus our favorite princess is truly discovering a great deal.
  Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are conducting
  a really great job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really inspired with your writing abilities as
  neatly as with the structure in your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it
  is rare to see a nice blog like this one these days.

  Feel free to surf to my web-site: hier

  1. thanks for your answer. we have realized that the people need to know what the world is up to. the paid median is owned by few in the world as well as the countries’ own ways of disseminating information. it is usually biased and in many cases today’s lies. we compile information available on sites we are not involved in or paid to give the people an opportunity. to be able to get an impartial picture of the world. we stand for admin 1

 8. Thanks for all your efforts on this web page. Kate takes pleasure
  in setting aside time for investigations and it’s really obvious why.

  My partner and i know all of the dynamic medium you render helpful guidelines by means of your website and welcome participation from others about this matter and our favorite princess has been discovering
  so much. Take pleasure in the rest of the new year. Your doing a pretty cool job.

  Here is my page https://dogshaadi.com/author/hmgjulianne/

 9. Greetings! I know this is kinda off topic but I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or
  vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects
  as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing
  from you! Fantastic blog by the way!

  Feel free to surf to my blog post; ×

  1. hi I unfortunately do not have an answer to your question or have a solution to it. may hope there is someone who can have an explanation. admin 1

 10. Just to follow up on the update of this theme on your web site and would like to
  let you know how much I treasured the time you took to create this beneficial post.
  Within the post, you really spoke on how to truly handle this concern with all convenience.
  It would be my personal pleasure to get some more suggestions from your website and come as much as offer people what I have learned from you.
  Thanks for your usual excellent effort.

  Review my blog post :: https://dogshaadi.com/author/isis78y315/

  1. Hi this information comes from sites that want to get their opinion out to readers. so you who read this must keep in mind that we convey what we find on sites for people to be able to form an opinion about the world. we do not take a position on the content contained in their sites. admin 1

 11. Heya! I know this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does running a well-established website like yours take a lot of work?
  I am completely new to blogging but I do write in my journal on a daily
  basis. I’d like to start a blog so I will be able to
  share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for
  new aspiring bloggers. Thankyou!

  Stop by my web-site :: Скачать

  1. hi yes it probably takes time. since a blog is different. so what you can give a tip about. do not give up it takes time. to learn and obtain information for me. for you, the question is what takes the most time. as I said a site is different so good luck not giving up. and yes sure everything takes its time. admin 1

 12. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate
  it!

  Here is my blog post: vào đây

  1. hi there are different ways I have a site that you write tags they search on google so people go to google and it comes up they search the words mentioned do not know if you can get a blog there? so if you want, send what you want to get and the tags that you want to be able to search for, I will post it on my blog if there is interest, they will search and they will come to my blog that has your ad with reference to should it give such results, we can discuss a compensation for us. if interested, send your advertising proposal to jk@jige.eu admin 1

 13. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

  Look at my web page – 確定

 14. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily marvellous possiblity to read
  critical reviews from here. It is often very pleasing and as well ,
  packed with a great time for me and my office friends to search your blog at
  minimum thrice every week to read through the fresh
  items you have got. And of course, I’m certainly astounded for the very good creative concepts served by you.
  Some 2 areas in this post are essentially the very best we have all had.

  Check out my blog post … https://goappreciation.com/groups/top-travel-gadgets-for-your-thrifty-traveller-1795593352/

 15. I?m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that?s equally educative and interesting,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something that not enough men and women are
  speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

  Also visit my page; ity.im

 16. I just wanted to thank you one more time for that amazing web-site you have produced here.
  Its full of useful tips for those who are really interested
  in this kind of subject, primarily this very post.

  You’re really all actually sweet along with thoughtful of others in addition to the fact that reading the blog posts is a wonderful
  delight if you ask me. And such a generous surprise! Dan and
  I are going to have enjoyment making use of your points in what we should do in the future.

  Our record is a kilometer long which means your tips will certainly be put to fine use.

  Feel free to visit my blog post :: Premier Male Enhancement Pills

 17. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent.
  I really like what you have acquired here, really like what you are saying and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and you
  still take care of to keep it wise. I can not wait to read far
  more from you. This is really a tremendous web site.

  Also visit my web site: Healthy Full Hair Growth

 18. This is the right website for everyone who wishes to understand this topic.
  You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to?HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for ages.
  Excellent stuff, just excellent!

  Feel free to visit my blog post; Ketogenix Keto Review

 19. I usually do not leave many responses, however i did a few searching and wound up here jige.jige.eu – Bara ännu en WordPress-webbplats.
  And I actually do have some questions for
  you if it’s allright. Is it just me or does it look like a few of these comments look as if they
  are coming from brain dead individuals? 😛 And, if you are
  posting at additional social sites, I’d like to follow
  everything new you have to post. Would you make a list of every one of
  all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My web page https://newreviewhq.com/muscle/pro-testo-male-enhancement/

 20. We wish to thank you once again for the beautiful ideas
  you gave Jeremy when preparing a post-graduate research as well as, most importantly,
  pertaining to providing each of the ideas in one blog post.
  Provided that we had been aware of your website a year ago, we may have
  been rescued from the nonessential measures we were employing.

  Thank you very much.

  Visit my blog post :: http://activefinesseketo.org/

 21. I truly wanted to develop a small message in order to express gratitude to you for
  all of the stunning suggestions you are placing on this
  site. My extended internet research has at the end been compensated with good quality information to
  share with my neighbours. I ’d point out that most of us site visitors
  are definitely endowed to dwell in a fine community with so
  many perfect individuals with good suggestions. I feel quite blessed to
  have discovered the site and look forward to so many more cool times reading here.
  Thanks once again for everything.

  Also visit my site Magnum XT

 22. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space
  . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am satisfied to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling
  I found out exactly what I needed. I so much definitely will make sure to do not
  omit this website and provides it a look on a constant basis.

  My web page … Shark Lean Reviews

 23. We’re a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website offered us with useful information to paintings on.
  You’ve done a formidable activity and our whole group will be grateful to you.

  Also visit my web page – BioGold CBD Reviews

 24. Thanks so much for providing individuals with remarkably
  breathtaking possiblity to read critical reviews from
  this blog. It is often very pleasant and stuffed with a great time
  for me personally and my office mates to search your site really three times per week to read
  through the new stuff you have got. And indeed, I’m
  so at all times contented concerning the perfect techniques you serve.

  Selected 4 areas in this article are undeniably the best we have ever had.

  Feel free to visit my web site: Premier Male Enhancement Review

 25. Thanks so much for giving everyone remarkably pleasant opportunity to read critical reviews from here.
  It is often so nice and also packed with a lot of fun for me personally and
  my office colleagues to visit your web site on the least 3 times every week to see the
  new secrets you have got. Of course, I’m just always motivated for the
  splendid strategies you serve. Selected two facts in this posting are
  certainly the simplest we have had.

  Feel free to visit my web blog – Vyasilx Testo Boost

 26. I don’t write a leave a response, however after looking at through some of the remarks here jige.jige.eu –
  Bara ännu en WordPress-webbplats. I do have a few
  questions for you if you tend not to mind. Is it just me or does it appear like some of these remarks look
  like they are left by brain dead individuals? 😛 And, if you are posting on other social sites, I’d
  like to keep up with you. Would you post a list of all of all your social sites like
  your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Also visit my webpage – http://ascensionketo.com/

 27. Good post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Bless you!

  my web site … Novum Keto

 28. Simply want to say your article is as amazing. The clearness to your post
  is simply excellent and i can suppose you are a professional in this subject.
  Well with your permission let me to grab your
  feed to keep updated with impending post. Thanks one million and please continue the enjoyable work.

  Here is my blog post :: http://testomaxryn.com/

 29. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new
  from right here. I did however expertise some
  technical issues using this site, as I experienced to reload the
  web site many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out
  for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

  Also visit my website; Ascension Keto Reviews

 30. Appreciating the persistence you put into your blog and detailed information you
  provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same outdated rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding
  your RSS feeds to my Google account.

  My site: BST Drive

 31. A lot of thanks for your own work on this website.
  Betty enjoys managing research and it’s really simple to grasp why.

  All of us know all regarding the lively mode
  you create priceless suggestions on your blog and even invigorate contribution from other
  ones on that theme plus our child is certainly understanding a lot of things.
  Take advantage of the rest of the year. You are performing a dazzling job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m really impressed with your writing
  abilities as neatly as with the layout to your weblog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up
  the excellent quality writing, it is rare to look a great weblog like this one today.

  my blog post http://sharklean.net/

 32. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

  Here is my blog post; http://nutrabodz.net/

 33. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting tired of WordPress because
  I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for
  another platform. I would be great if you could point Premier ME in the direction of a good platform.

 34. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site.
  I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also.

  Actually your creative writing skills has encouraged
  me to get my own website now. Actually the blogging is spreading
  its wings fast. Your write up is a good example of it.

  Here is my web page – Vita Insta Bio Keto Review

 35. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to
  make a top notch article? but what can I say? I procrastinate a whole lot and never seem
  to get nearly anything done.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...