Det ser mörkt ut för världen! Finns det ett ljus i sikte. Ja det får man hoppas för människans och säkerheten för värdens folk. Det är inte så många som vill leva i diktaturländer som nu väst är på väg att bli jo EU FN WHI Soros med flera familjer vill ha in i EU; EU räddning enligt dom. Jo det är dessa Muslimer som lyder under Muslimska Brödraskapet som ska ta över västländerna Muslimska Brödraskapet är terroristklassat av många länder. Läs Vidare om detta. På denna sajt.

Blankett värkställelse RE 1

Go to the Tribunalen Sverige Foundation https://jige.jige.eu/2021/08/03/tribunalen-1/

Gå till Tribunalen Sverige Foundation https://jige.jige.eu/2021/08/03/tribunalen-1/

Leave the site go to google https://www.google.com

Lämna sajten gå till google https://www.google.com

Till olika Sajt adressen för information https://jige.jige.eu/2018/06/01/sajt-adresser/

på så går jag vidare,

jaha ni ok väntar ni något från tuppp jaja tupp väntar han med. men det jag har satt igång är på gång kommer men det jobbar lite nu hummm på andra sätt. det var tvunget så av vissa orsaker men jag är på rätt spår det kommer i början på veckan. om jag inte får svar det jag väntar på så går jag vidare,

ok lite info kolla detta. En dom mot lekande lövet ja vad man nu ska kalla han för medlöpare stallknäckt till husse terrorist han men flera är dömda dom har inte deltagit i rättegången inte heller bestridit den överklagat den som helt enkelt struntar i den, dom är inte delgivna håller sig undan med sina livvakter som inte släpper fram folk som ska delge dessa dömda yrkesförbrytare domen bygger på folkrätten med flera lagar. Domen som idag är vunnen i laga kraft det är fackspråk om man nu vill kalla den för det. Dom är dömda till 30 års fängelse som ska verkställas men som sagt dom håller sig undran. Se nedan

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/indictment-hearing-genocide-crimes-against-humanity-by-5g-pandemic-perpetrators-parts-1-to-3.html

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against-human.html

Sen enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148

SFS nr: 2003:148
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2003-04-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:902
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312).

2 §   För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
   1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
   2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
   3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).

här räcker det med fruktan för brott så det behöver inte ske bråttet . sen stöds detta på eu och folkrätten. så det ljuger man sig inte ur så lätt

Men det är just det som sker i skurkistan med sittande leksaksregeringen med alla etablerade partier i rikshan som sen 1974 blundar och värmer sin stol som ni betalar dom för. Ingen av dessa jag nämner har agerat som dom ska göra utan är medlöpare till detta. Ni folket är också faktisk medlöpare för ni inte agerar och stoppar detta. Om ni hänger med på detta tupp har tänkt ut så gör ni det som ni ska göra agerar för att stoppa pågående ockupationsmakt som sen 1974 agerar dom står i ovanstående terrorist lag för vad som står i lagen som är olagligt är just det som sker idag i skurkistan. Ok ni info hur allvarligt läget är landet är under terrorist ockupation av marionett regering som terroriserar folket i Sverige så illa är det. Jag håller på med detta jag kommer gå vidare så det är på gång säkerhetspartiet jurist avd

Se vidare Sammanställning av sajter som finns med information om världen EU FN WHI Muslimska Brödraskapet terrorister nazzismen socialdemokraterna och Koranbränning
https://jige.jige.eu/nr-0-sammanstallning-av-sajter-som-finns-med-information-om-varlden-eu-fn-who-muslimska-brodraskapet-terrorister-nazzismen-socialdemokraterna/

Ok är det någon som vet om en typ fd en tönt som inte platsade att vara tönt eller bonde men leker nu personförföljare har varit finanserad av husse terrorist ok muslimska brödraskapet som har kapat landet och har terrorist koppling inte gripna någon i regeringen. Ok lite att läsa om denna lilla herre som leker något som går nu men inte skulle göra det om Säkerhetspartiet skulle få mandat att styra landet .

Ja ni vad händer om man har med dessa att göra ok vi kollar vidare. Gå vidare med länk under.https-jige-jige-eu-2018-06-01 ja ni vad händer om man har med dessa att göra ok vi kollar vidare

ÖPPET BREV TILL SKATTEVERKET OM ATT JÄVLAS MED SÅ KALLADE SWITCH HOROR OCH ANDRA FOLK SOM SKATTE AVSER ATT JÄVLAS MED kolla vidare på länken nedan https://jige.jige.eu/2018/06/01/oppen-skrivelse-till-skatteverket-1/

Ok Eu vad står eu för . står eu på ländernas folk inom eu.? det är verkligen en bra fråga. eller står EU på andra partiers sida? när dom villa ha att folket skulle se det som något bra så vad hete det då. jo alla länder inom eu skulle ha samma lagar regler och att man skulle kunna röra sig fritt inom eu länderna. har det blivit så? Nej se mera om eu. vad har det blivit av EU? jo Detta EU står för att få in svarta folk. dom skulle rädda eu länderna när folket i eu länderna blir äldre och rädda eu länderna. har det blivit så? nej verkligen inte det är precis tvärt om. och vad gör eu så stoppar att det inte ska komma mera angripare? nej det gör dom verkligen inte lösningen är in med mera svarta. ok hur löser man saken då? om dom då är till belastning samt angriper eu ländernas folk. Är dom då till en lösning som gynnar eu länderna. nej verkligen inte? så då bidrar dom till i eu länderna att dom går under. kostnader våld rån mord våld mot kvinnor. det är allso inte så dom bidrar med något som väst behöver, ok slutar au ta in mera folk i eu nädå mera ska in domska rädda eu. ok hur då med problem. det dom skulle vara sas att det ska bidra till eu länderna. ja detta kan inte tolkas på annat sätt än att företrädarna för eu länderna allso eu ljuf’ger folket rakt i ansikten med sin ljugningar. ja tyvärr finns det inte någon annan förklaring. då står inte eu för eu folk utan det är på det viset att eu står för motparten och sin egen vinning. mot eu medborgarna. ok vad är detta se kolla

oj kolla detta eu ger terrorister bidrag ojjj men terrorister är ju terrorister. eu ger dom pengar som kommer från eu länderna men vad terrorister är ju olagliga eu ger dom pengar som kommer från eu länderna???. ok står eu på eu ländernas sida nej det kan det inte göra stöder man rterrorister så gör man. sen vill eu ha int esom sagt svarta folk så eu länderna går omkull. så se till att motverka eu går ur eu se till att detta skämt går till sin under gång inte till eu ländernas undergång som eu vill med sitt svarta folket och stödjande av terrorister.

OM NORRA CYPERN EFTER EN TID PÅ DETTA STÄLLE PÅ JORDEN SÅ KAN JAG KONSTATERA ATT EFTER EN TID HAR GE LITE RÅD DET KAN VERKLIGEN BEHÖVAS DET ÄR VARMT MILD LUFT SOL OFTA DOM FLESTA HÄR ÄR OK. MEN SOM SAGT ÖVERALLT SÅ FINNS DET LUSTIGKURRAR SOM VILL LEKA DET FINNS EN DEL HÄR SÅ KORTFATTAT LITE INFO SEN FÅR NI LÄSA VIDARE PÅ DENNA SAJT OM LUSTIGKURRARNA ska NÄMNAS ALAL KAN HA EN ELLER MÅNGA DÅLIGA DAGAR SÅ DET KAN HÄNDA BLI SOM DET BLIR. SÅ MAN FÅR VERKLIGEN HOPPAS ATT DENNA HISTORIA ÄR EN GÅNGS SAK. FINNS DET NÅGON SOM VILL GÖRA SIG HÖRD SÅ GÅR DET VERKLIGEN BRA. Och har ni erfarenhet om denna aktör så skriv till oss. Så maila oss till jk@jige.eu

OK DETTA ÄR VIKTIGT GÖR INGA ÖVERENSKOMMELSER MUNTLIGEN! SE TILL ATT I AVTAL KONTRAKT ÖVERENSKOMMELSER ATT ALLT SKRIVS. TRO INTE ATT NI KAN KOMMA ÖVERENS OM NI FÅR TAG PÅ EN MUPP SOM TILL EXEMPEL MUSTAFA MOR FÖR DET ÄR PÅ DET VISET DENNA PERSON PLANERADE ALLT FRÅN BÖRJAN JAG FICK DEN KÄNSLAN MEN EFTERSOM SKOJAREN VÅR SÅ TREVLIG SÅ JAG FUNDERADE TÄNKTE HOPPA AV SAMT ELLER INTE GÅ MED PÅ OCH SKULLE HA ÄNDRING I SKOJARENS AVTAL. MEN SOM SAGT HAR MAN PLANERAT ATT LURA BLÅSA NÅGON SÅ GÅR DOM SÅ KLART INTE MED PÅ ÄNDRINGAR UTAN KOMMER MED HUR MÅNGA BORTFÖRKLARINGAR SOM HELST SÅ VILL MAN KOMMA ÖVERENS OCH ÄR BERRÄD ATT FÖRHANDLA DÅ GÖR MAN DET HAR MAN AVSIGT ATT LURA BLÅSA NÅGON DÅ DUMMAR MAN SIG BARA SOM MISTER MOR SE PUNK 5 I AVATALET LÄS DET. SÅ HAR MAN DEN AVSIKTEN SÅ HAR MAN KOMMER MAN PÅ ETT SÅN SKOJARE SOM BARA AVSER ATT LURA BLÅSA EN SÅ JA DÅ ÄR DET PROBLEM. ANNARS OM MAN INTE HAR DEN AVSIKTEN SÅ DÅ FÖRHANDLAR MAN OM FINNER EN LÖSNING FÖR BÄGGE PARTER SKOJARE SKA DIKTERA SINA VILKEOR OCH FÖRHANDLAR INTE SÅ ÄR LÄGET. SE TILL ATT ALT SKRIVS BÖRJA NI INSE ATT NI HAR MEN ETT SKOJARE ATT GÖRA KLIV AV HUR BRA AFFÄR NI ÄN HAR SÅ KLIV AV FÖR SKOJAREN SER TILL ATT JÄVLAS FÖR ATT FÅ SIN VILJA IGENOM. SKA NÄMNA ATT ALLA DESSA SOM NU JAG TAR UPP HAR DENNA ÅSIKT DIKTERA SEN SÅ ÄR DET KLART. DÅ SLUTAR DET ALLTID PÅ DÅLIGT SÄTT MÅNGA HÄR HÅLLER PÅ MED DET. SE TILL ATT ALLT SKRIVS I AVTAL GÅR DOM INTE MED PÅ DET HOPPA AV DÅ ÄR NI PÅ VÄG MOT PROBLEM DETTA SKRIVER JAG AV EGEN ERFARENHET ALLA SMÅ LEKANDE HÅLLER PÅ MED DETTA SÄTT HÄR AV DOM JAG NÄMNER.

KAN MAN LITA PÅ BANKER PÅ NORRA CYPERN, JA DET KAN NI GARANTERAT MEN LÄS NOGA BARA PÅ DET VISET ATT NI SKA SE UPP LITA INTE PÅ BANKEN KOLLA KVITTOT NI FÅR AV DOM SKULLE NI INTE FÅ KVITTO JAJA HAR BARA EN SAK ATT SÄGA GÅ INTE DÄRIFRÅN FÖREN NI HAR FÅTT KVITTO SOM STÄMMER GÅ INTE PÅ NÅGRA URSÄKTER FÖR DET ÄR INTE BANK SOM JAG HAR ERFARENHETER FRÅN SÅ KOLLA VIDARE NÄR DET KOMMER EN LÄNK NEDAN ATT FÖLJA TILLS DET GÖR DET. GÅ ALDRIG FRÅN BANKEN GÅ INTE PÅ ATT NI SKA FÅ PENGARNA IMORGON ELLER DYLIGT ERBJUDANDE. ATT DET FINNS KAMRA JAJA MEN DOM KAN JU BLI FEL PÅ ELLER RADERAS OM MAN VILL DET. DETTA ÄR VIKTIG SOM BARA DEN

Vad händer om man har med denna typen. Det finns en expert här Göran Jarnving info@north-cyprus.se det är vad Göran själv vill få fram om sig håller svansen högt ska ni veta. Men det är han inte ensam om det verkar vara en tradition här av dom som är lustigkurrar som ni kommer på efter ett tag. Jag har själv haft med han att göra , Mitt omdöme om hans service delas av många här han är verkligen känd. Omdöme som delas av dom jag har kontakt med och det är följande. 4 las med en långtradare med surströmming ok det luktar assssssss ska ni veta. Jag kan tala för mej så bara negativt. Sen nämna det andra har för åsikter som sagt han är känd. En annan lustigkurre är Krister Andersson Legero AB med flera bolag som jag även haft med att göra så hade han samma åsikt om denna mister Göran så samma som med mej ett bolag som man bliv ja blåst (lurad på ) men denna person med företag kommer snart så vi går till baka till Göran. Så denna Göran anlitar en advokat i Girne som jag läste nyss har fått för länge sen en utmärkelse. Den går att läsa sig till i medskickad info. advokaten heter Talat Kursat så mitt omdöme med min erfarenhet så sök annan advokat. det sparar mycket sen kan ha ha sina åsikter kan inte se att han lever upp till dom.

Göran Jarnving ADV talat Kursat Girne 1. Se vidare på> https://jige.jige.eu/2020/06/24/hej-varlden/

http://talatkursat.com/ som anlitar denna expert ryktet här är att ta någon annan om ni inte vill få problem se läs mera på

SEN SEN SÅ HAR MAN NÄSTA LUSTIGKURREN

Vad kan hända om man har med dessa att göra. Vi ska görs klart att alla kan ha en dålig eller flera eller väldigt många dåliga dagar som blir som dom blir så man får hoppas att denna historia inte sker varje dag. https://europabusiness.se/ Krister Andersson Lagero Business AB Org.nr. 556894-6452 Omdöme för aktörerna ok 5 st långtradare med rutten surströmming jag garanterar att det luktar ja så in i . Ok till sak se nedan.

SE VIDARE >https://jige.jige.eu/2020/07/05/https-europabusiness-se-krister-andersson-lagero-business-ab-org-nr-556894-6452/

Tavor Management Ltd Thalassa Beach Resort kensingtoncyprus.com

SÅ NÄSTA LILLA LUSTIGKURRAR OCH DOM ÄR VERKLIGEN ETT EGET LITET JA VET INTE VAD MEN SOM SKA HA SKADESTÅND AV EN ANNAN MEN DOM HAR BRUTIT AVTALET FLERA GÅNGER MEN DOM SKA HA SKADESTÅND DET NI, SNACKA MED DOM HA NI HAR FÖRSÖKT SEN 2016 MEN SOM SAGT DOM SKA HA SKADESTÅND DET NI OCH VI KOLLAR VAD DESSA HÅLLER PÅ MED.

OK SKA NÄMNA ATT ALLA KAN JU HA EN DÅLIG DAG MÅNGA HAR FLERA DÅLIGA DAGAR NÄR DET PASSAR DOM SÅ DET KAN HÄNDA ATT I DETTA FALL ÄR JUST MÅNGA DAGAR SOM ÄR DÅLIGA SÅ DÅ KAN DET GÅ SOM DET GÖR

SEN HAR VI LUSTIGKURREN MUSTAFA MOR SÅ DENNA SMARTA JA HAN ANSER ATT HAN ÄR SMART MEN SOM JAG SKREV SE TILL ATT ALLT SKRIVS I AVTALEN OM NI INTE FÅR SOM NI ANSER KAN GÅ MED PÅ HOPPA AV. DESSA SMÅ TYPER HÅLLER HÅRT PÅ ATT DET SOM STÅR GÄLLER SÅ STÅR DET INTE SÅ GÖR DET JU INTE. DOM VET OM DET SKRIVER AVTALEN SÅ DOM KAN STYRA SÅ DOM FÅR SOM DOM VILL SEN ATT DOM LURAR BLÅSER ANDRA NÄDÅ SÅ ÄR DET JU INTE. TRO INTE ATT EN MOTPART HÄR SOM ÄR MYCKET LEN I KÄFTEN ÄR DET NÄR DET SEN GÄLLER ATT FÅ SOM MOTPARTEN VILL SÅ KOLLA IN DETTA STOLPSKOTT SOM VERKLIGEN PLADDRANDE FRÅN START VÄLDIGT TREVLIG SÅ LÄNGE DET VARAR. SEN SÅ ÄR DET INTE EN TREVLIG SEN HOTAR SKRIKER SOM FAN LÄS PUNK 5 I AVTALET HELA SÅ LÅTER DET SEN SÅ LÄS VIDARE

SE VIDARE > MUSTAFA MOR

JA VAD HÄNDER JO EFTER CA 40 ÅR I SVERIGE MED FLERA LÄNDER JA DET FINNS JU EN ORSAK ATT MAN BEHÖVER EN ADVOKAT! OCH ORSAKEN ÄR ATT MAN SÄKERT FÅTT TAG PÅ NÅGON SMART EN SOM HAR SINA IDEÉR OCH MAN KAN INTE FÅ EN RIMLIG ÄNDRING. OK MAN BEHÖVER HJÄLP FÖR ATT KOMMA TILL TALS MED DEN TIDIGARE LUSTIGKURREN. OK VAD BEHÖVER MAN DÅ JO INTE EN LITEN KURE IGEN SOM SKA LEKA MED EN OCH SNO EN PÅ PENGAR. MIN ERFARENHET JA INTE MYCKET ATT HURRA FÖR ATT VÄLJA ADVOKAT FRÅN STORA FINA ADVOKAT FIRMER ÄR DET BRA NÄÄÄÄ SÅ DET ÄR VANLIGEN DOM SÄMSTA SOPERNA SOM GÅR ATT FÅ TAG PÅ DYRA DKA HA BETALT MEN STÄLLER TILL MERA ÄN DOM LÖSER OM DOM LÖDER NÅGOT I DETTA FALL SÅ EFTER TIPS OM EN GAMMAL RÄV SOM HAR VARIT MED ETT TAG OCH KUNDE SITT. OK VAD FICK MAN EN SNORUNGE SOM INTE ENS HADE LÄST DET JAG HADE SKRIVIT OK HUR VAR DET MED TIPSEN OK VILKA TIPS MAN FICK JAGA HAN SVAR OJJJJJJJJJ VERKLIGEN INTE NÅGOT ALLS MED DEN SAKEN SÅ EFTER FÖRSTA MÖTET SKA SÅ KLART HA FÖRSKOTT SOM MAN INTE SKA GE FÖR SKA DOM HA FÖRSKOTT SÅ ÄR DET EN SOPPA ELLER STOR FIRMA SOM HAR MÅNGA SOPOR SÅ 800 TURKISKA LIRA UTAN KVITTO SÅ VAD FICK JAG FÖR DET JO ETT NYTT PROBLEM, NÅGOT SVAR PÅ MIN LITE ARGA SKRIVELSE NÄÄDÅ INTE DÅ SÅ BLÅST KAN MAN KONSTATERA OK DENNA ADVOKAT KAN JAG VERKLIGEN VARMT TIPPSA OM OM NI VILL HA ETT NYTT PROBLEM SÅ LÖSNING NÄÄÄÄÄÄ NI FÅR GÖRA SOM JAG LETA EFTER EN ANNAN TILL LUSTIG KURREN SOM LEKER MED DEN KOMMER SENARE TILL DEN KURREN OK SÅ SE UPP PÅ NORRA CYPERN JAG HAR BARA PROBLEM MED KURRAR SOM LEKER. ÄR DET NÅGON SOM HAR NÅGOT OMDÖME OM DENNA LILLA TYP OK SKICKA DET GÄRNA TILL OSS PÅ jige.jige.eu admin 1

IDAG SÅ PÅ TWITTER SÅ SKREV EN OCH FRÅGADE OM SÄKERHETSPARTIET VAR ETT LITET PARTI. INTE FÖRSTA GÅNGEN OM ATT PARTIET ÄR ETT LITET PARTI. JA PARTIET ÄR VERKLIGEN LITET. VÄLDIGT LITET. MENADE PÅ ATT MAN SKA HÅLLA PÅ LÄNGRE FÖR ATT DET SKA FÅ MERA. JA DET RÄCKER TYDLIGEN INTE ATT SOM ENDA PARTIET KOMMA MED DET SOM FOLKET VILL HA JA EN DEL I ALLA FALL. DET FINNS SÄKERT NÅGRA SOM TRIVS SOM DET ÄR NU I ALLA FALL DOM SOM SITTER I REGERINGEN JA LEKSAKSREGERINGEN SOM INTE HAR MANDAT FRÅN FOLKET ATT LEKA REGERING. SEN ALLA MEDLÖPARE DOM TRIVS SÄKERT DEN SOM LIGGER BAKOM ELLER EN AV DOM ÄR SOROS STRÖR JU PENGAR RUNT SIG SÅ VIST TRIVS DOM FÖR ATT GÖRA STÖDJA DET SOM SKER IDAG I SVERIGES KALIFAT OCH VÄSTVÄRLDEN SÅ OM DOM INTE ÄR MUTADE ELLER HOTADE SÅ MÅSTE DOM HA VERKLIGEN ALLVARLIGA SKADOR I SKALEN. HA ETT AVTAL MED EN TERRORIST HA LAG ATT DET ÄR OLAGLIGT OCH HA TERRORIST SAMRÖRE. INTE BLI GRIPNA FÖR DOM KAN LUGNT SÄTTA SIG ÖVER ALLA LAGAR HUSSES TERRORIST HAR FULL KONTROLL GENOM ATT SÄTT TILL ATT REGERINGEN HAR UNDERSTÄLT RÄTTSVÄSENDET I DENNA LILLA SKURKSTAT. OK ALLA ETABLERADE PARTIER ÄR KÖPTA ELLER HOTADE SOM DOM KAN BARA LEKA OCH VÄRMA SIN STOL DOM HAR FÅTT TAG PÅ. SÅ FÖR ATT FÅ ÄNDRING OK ÄR DET SD ELLER VAD SOM GÄLLER ?? OK SOM SAGT ALLA ÄR JU KÖPTA AV DOM ETABLERADE. OK DÅ RÖSTAR FOLKET OCH TROR ÖNSKAR EN ÄNDRING. HUMM JAHA OK LÅTER SMART ELLER TOTALT KORKAT DET ÄNDA PARTIET SOM AVSER ATT STÄDA UT ALLT SLÖDDER GRIPA ALLA I DENNA OLAGLIGA REGERINGEN OCH ALLT SLÖDDER UT. ÄR SÄKERHETSPARTIET ETT LITET PARTI. JEPPP NI HA RÄTT KOMMER SÄKERT ATT FORTSÄTTA ATT VARA DET. MEN EN FRÅGA ÄR DET NÅGON SOM TROR ATT NI FÅR EN ÄNDRING MED DOM ETABLERADE PARTIERNA??. INGEN RISK ALLA HAR JU FÅTT LITE JA MUTA ELLER HOT ANNARS SÅ SKULLE DOM FÖRA LIV SOM FAN MED TANKE PÅ VÅLDET UTE I SVERIGES KALIFAT. OK 55-60-70 % AV RÖSTERNA SKULLE SÄKERHETSPARTIET FÅ OK TROR NI INTE ATT DET SKULLE BLI LIV I NÅGOT MEDIA I ANDRA LÄNDER SVENSKARNA HAR TRÖTTNAD STÖDER ETT PARTI SOM AVSER ATT STÄDA UPP HELT. OK TERRORISTEN SOM HAR TAGIT KONTROLL OLAGLIGEN OK TROR NI ATT TERRORISTEN SKULLE TILLÅTA ATT BLI AV MED MAKTEN SAMT OCH FRAMFÖR ALLT PENGARNA SOM DEN SNOR FRÅN SKATTEBETALARNA. DET HAR FÖREKOMMIT RÖSTFUSK FÖRUT NU HAR DOM KOMMIT PÅ ATT DENNA SOROS PÅVERKADE VALET 2014 I SVERIGE SAMMA MED FLERA HAR SATSAT MILJADER PÅ ATT SÄNKA VÄST OK TROR NI DOM KOMMER GE SIG. OCH FÖRLORA. NEJ INTE DEN MINSTA SKANS NÄSTA VAL KOMMER SOM TIDIGARE VARA RIGGADE MEN KOSTA SKATTEBETALARNA MASSOR NI BETALAR NI BLIR BLÅSTA DOM STYR ER MED MEDIA OCH NI KÖPER DETTA OK. JA SÄKERHETSPARTIET ÄR ETT LITET PARTI KAN BLI MYCKET STORT OCH DÅ RÖRA OM I GRYTAN I KÖPTA VAL. OM DEN INTE FÅR MASSOR MED RÖSTER JA DÅ ÄR DET FÖRBLIR ETT LITET PARTI OK SISTA GÅNGEN I VAL SOM FINNS EN MÖJLIGHET ATT FÅ EN ÄNDRING DET HAR EN DEL KOMMIT PÅ MEN INTE HUR DET SKA TILL JAJAJ INTE LÄTT ATT LÄSA ETT LITET PARTIS AVSIKTER. SÅ FORTSÄTT NI ATT FUNDERA PÅ HUR NI SKA FÅ EN LÖSNING DET HJÄLPER UPPENBARLIGEN INTE ATT SKRIVA DET OK SKA MAN TA EFTER SOM MUSLIMERNA MENAR DOM SKA GÖRA SAMLA ELLER AVLIVA SVENSKARNA PÅ PLATS ELLER JAGA UT DOM OK LITE SVÅRT ATT GÖRA SAMMA SAK MED ERBJUDANDET FRÅN SÄKERHETSPARTIET OK VI FÅR SE NÄR DESSA SOM SKA TA ÖVER OCH SKA BLI AV MED DOM SISTA SOM ÄR I VÄGEN FÖR DERAS PLANER ATT BARA DOM SKA VARA I VÄSTLÄNDERNA OK DÅ KANSKE NI KOMMER PÅ VITSEN MED SÄKERHETSPARTIET OK EN LITEN UPPLYSNING OJJJJJJJJJJJJ DÅ ÄR DET VERKLIGEN FÖR SENT OK LYCKA TILL ÖNSKAR ER ALL LYCKA VAR NU NI SKA FINNA DEN. SÄKERHETSPARTIET SÅ ÄR ALLT SLÖDDER BORTA OK MORS

Det ser mörkt ut för världen! Finns det ett ljus i sikte. Ja det får man hoppas för människans och säkerheten för värdens folk. Det är inte så många som vill leva i diktaturländer som nu väst är på väg att bli

Denna sajt har kommit till på grund av situationen i världen och i Sverige som nu är ett start till ett kalifat för Muslimer som vill ta över västvärlden och få ner väst till samma som dom har i dom länderna dom kommer från. Ska ta över jaja så heter det. Hur ser det ut i deras länder många rika på naturtillgångar men används det till att göra länderna beboeliga för folket. Är det trevliga länder säkra för folket. Ok det finns ju facit på detta nä det är i stället korruption våld krig religion motsättningar mellan folken det är vad dom har i dom länderna som dom kommer från. Väst ger många gånger bidrag till dessa länder som angriparna kommer från. Ok om dom tar över väst som skänkar miljarder till dessa länder ok. Hur ska dom klara sig då dom angriper länderna i väst. Ja det är frågan det men det kanske dom inte har tänkt på. I väst så har dom olika folken samsas i landet mer eller mindre. Men vill angriparna och vill dom som ska ta över samsas i dom länder dom ska ta över nä det kan man verkligen inte säga. Det har dom verkligen gjort klart att dom inte avser att göra. så vad ska dom då till väst att göra. jo som med alla krigshetsare så med våld ska dom ta över och bestämma över länderna. förut så var försöken i krigshandlingar. en som försökte men stoppades av den orsaken att det blev för många som inte såg det som angriparna kom med eller deras ambitioner var intressanta för folket i dom länderna som angriparna (Hitler ) togs över. Det vill dom få in i väst nu. Ok är det folken vill ha. Knappast för då skulle dessa som vill ta över väst i stället åka till dom länderna dom kommer från. Nä dom vill tvinga på andra sina idéer sin religion våld korrupt motsättningar mellan folken. Så välkomna gå vidare om intresset finns. Tackar för ordet . Admin

One thought on “Det ser mörkt ut för världen! Finns det ett ljus i sikte. Ja det får man hoppas för människans och säkerheten för värdens folk. Det är inte så många som vill leva i diktaturländer som nu väst är på väg att bli jo EU FN WHI Soros med flera familjer vill ha in i EU; EU räddning enligt dom. Jo det är dessa Muslimer som lyder under Muslimska Brödraskapet som ska ta över västländerna Muslimska Brödraskapet är terroristklassat av många länder. Läs Vidare om detta. På denna sajt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...